דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים אלף יג-אלף יד

1046

אלף יא-אלף יב
1. מה הם ג' ההבחנות של העיבור לפרטיהם ?
2. האם כל תיקון הכלים במדור התחתון והניצוצין במדור האמצעי וכו' ? אם לא הסבר כיצד נעשה הדבר (להדגיש את ענין המסך) ?
3. הסבר את עניין ההתכללות בעניין אנ"ך ?
4. מדוע צריך לעבר את הזו"ן אם כבר יצאו בעולם הנקודים ומהו התיקון הנצרך לעשות בהם מחדש?

אין תגובות

להגיב