דף היומי בתע"ס – חלק יא' עמודים א' כה – א' כו

1003

. אילו ד' סוגי כלים יש לאחר שביה"כ?
2. איזה זיווג עושה המדרגה ה-ה' ביום חול ואיזה בשבת ביחס למדרגה ה-ו'?
3. מהו הדגש שלא עולים נה"י האמיתיים?
4. מה ההבדל בין תיקון הזמן לתיקון המקום? כיצד זה נוגע לזיווג הנעשה ביום השבת על אח"פ דעלייה?

אין תגובות

להגיב