תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 58 | אלף רמ"א-רמ"ב | הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 58| אלף רמ"א-רמ"ג | הדף היומי

מה למדנו היום?

אז בוא נעשה סדר. הוא אומר לנו. אולי נעשה את הסדר קצת שונה ממה שכתוב אבל אולי שיהיה לנו יותר ברור.

אנחנו אומרים כך:

אנחנו כרגע עוסקים בז"א וז"א זה השורש של האדם והשורש הזה של האדם בא להיוולד בעולם ובא לגדול ובא לגדול עד שיעשה את התפקידו.

מה התפקיד שלו?

התפקיד שלו הוא להיוולד ולגדול עד שהוא יגיע לקבלת אור חכמה שאז הוא יקיים את תפקידו בעולם.

אז בהתחלה או"א עושים זיווג כדי לעלות אותו. ואז הוא מתחיל עם עיבור א'.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 58 חלק יב\תמונה שיעור 58 חלק יב a.jpg

בעיבור א' הוא עובר שני שלבים:

השלב הראשון הוא ברחם אמו. ברחם הוא מתקן את בחינת החב"ד שלו מצד הכלים.

מצד הכלים הוא מתקן את החב"ד שלו.

מה הוא מתקן בחב"ד שלו?

הוא מתקן אותם שהם יהיו בתיקון קוים כדי שכשהוא ייוולד שגם הנה"י שלו יוכלו לקבל תיקון קוים אבל הם לא קיבלו לגמרי.

כשהוא במצב השני ביניקה ואני אקרא לזה קטנות דיניקה אז הוא מתקן גם את החג"ת שלו מצד הכלים.

מצד האורות מתקן את הרוח והנפש.

אז יש לו אחרי שהוא מקבל גם את היניקה אז יש לו נפש רוח בהתחלה היה לו פה רק נפש.

במצב הראשון רק בעיבור.

במצב השני כשיש לו כבר את היניקה יש לו נפש רוח.

עכשיו הוא בא להסביר לנו ואומר לנו רק רגע בוא ננסה להבין

מה קרה פה במצב הקטנות הזה במצב היניקה?

הוא אומר שהוא ינק משדי אמו וכשהוא ינק משדי אמו אז הוא קיבל תיקון קוים לבחינת החג"ת שלו.

מאיפה?

מהאם.

ואז הוא עשה לנו פה חשבונות איך זה יוצא גם בחינת שדי.

והוא קיבל מהקטנות מהיניקה.

מה הכוח של היניקה?

לתת תיקון קוים גם לחג"ת.

יוצא שפה נמצא במצב של ו"ק אבל בתיקון קוים.

שיש לזה יתרון גדול לתיקון קוים בו"ק.

ומה תיקון קוים בו"ק?

הוא מאפשר שאם יבוא אור חכמה למדרגה ויש לו תיקון קוים הוא יכול לומר תודה רבה אני לא רוצה את התיקון הזה.

אז אנחנו אומרים שהתיקון הזה זה תיקון עד מצב של נפש רוח דרוח במצב הקטנות.

פה בדיוק בב' שנים זה עד ב' שנים.

בב' שנים ויום אחד הוא עושה עוד עיבור.

זה עיבור לצורך המצב של היניקה של קטנות.

יש עיבור ב' שזה לצורך גדלות.

אבל יש פה שני מצבים:

יש לצורך גדלות של כלים ויש לצורך גדלות של אורות.

במצב של כלים הזיווג הוא פב"א.

במצב של אורות הוא פב"פ.

אנחנו כרגע מדברים על המצב הזה שהמצב הזה בעיבור ב' הוא מב' שנים עד ט' שנים ויום.

המצב הזה של פב"א הוא בא לתת אפשרות להשלמת כלים והשלמת כלים נקראים ע"ב רי"ו.

על מה עשינו בעיבור תיקון קוים?

עשינו בעיבור

על מה תיקון קוים?

על הו"ק על החג"ת נה"י שבעולם הנקודים איך הם יצאו?

זה למעלה מזה. כל אחד אמר אני אמלוך.

אני אמלוך. אני גדול. כל אחד רואה את עצמו כדבר נפרד.

מה עשו תיקון קוים?

אתם עובדים באהבת חברים. כולכם נתונים לתפקיד אחד. כל אחד קשור לשני. זה תיקון קוים.

שז"א לא יוצא כל אחד לבדו כמו בעולם הנקודים שזה אחד הדברים שגרמו לשבירה הם יוצאים בתיקון קוים.

זה התיקון קוים שנעשה.

אבל לא מספיק להיות קטן כי צריך לקבל את האורות.

לכן צריך להיות בגדלות.

הגדלות הזאת היא מב' עד ט' שנים.

בפב"א הזה הוא מקבל רי"ו.

ופה הוא מקבל בשביל התיקון קוים מקבל רי"ו.

ופה הוא מקבל ע"ב שזה חסד ורי"ו זה גבורה.

אז הוא אומר במצב היניקה הוא במצב שמקבל ע"ב והוא אומר לנו את החשבונות איך זה בחינת ע"ב.

הוא מקבל חסד. חסד מצד היניקה שמקבל את החלב.

חלב זה בחינת חסד.

מאיפה בא החלב תזכירו לי?

עוד מזמן העיבור שזה בא מהחסד של האבא שלא גמר להיתקן בעיבור אלא נשארו ג' בחינות שלא ניתקנו.

איזה ג' בחינות?

הוד יסוד ומלכות שעלו מהדם לדדים להיות חלב.

ואת החלב הזה הוא מקבל.

והחלב הזה זה בחינת החסד. זה היניקה . זה נקרא בין שדי ילין. שהוא מקבל כדין רפה. זה אומנם דין אבל הוא דין רפה. כי האם מעלה אותו עם ידיה למקום החג"ת ומקבל במקום החג"ת.

במקום החג"ת הוא מקבל את זה כדין רפה.

בפב"א הוא מקבל רי"ו שרי"ו זה ג' פעמים גבורה.

ג"פ גבורה שניתן לו ג"פ ע"ב כנגד ס"ג מ"ה וב"ן בכל אחד הוא עשה לנו את החשבון שלו שהוא קיבל ג"פ ע"ב שזה רי"ו שזה גימטריה גבורה.

על מה זה בא לציין?

זה בא לציין השלמת כלים.

השלמת כלים זה אומר שיש לי השתוקקות אבל עוד לא קיבלתי את האור. אני רעב אבל לא קיבלתי את האור.

המצב הזה הוא הוא המצב הכי מסוכן שיש, לא הכי, במדרגת חכמה זה הכי מסוכן אבל המצב הזה מצד המדרגה הוא הכי מסוכן.

למה?

כי אדם מרגיש כבר גדול אבל עוד לא קיבל את האורות.

הוא מרגיש רצון חזק אבל את האורות לא קיבל.

פה במצב הזה הקליפה יכולה לבוא ולהגיד לו בוא תקבל אורות אחרים לכן המצב הזה מאד מאד מורכב מאד מסוכן שבן אדם כבר גדל מרגיש גדול ושם הוא יכול ליפול.

אז מה הוא הסביר לנו פה?

עוד לא דיברנו על המצב הזה של האורות.

מתי הוא יקבל את האורות?

פה אנחנו עוד מעט נעבור לחלק י"ג בעזרת השם בעוד שלושה שיעורים נעבור יש הסתכלות פנימית יש חמישה עמודים בהסתכלות פנימית נלמד אותם בשני שיעורים בעזרת השם ובעוד שלושה ימים נתחיל חלק י"ג.

אז האורות האלה מתי אני אקבל אותם?

אני צריך לקבל אותם רק כשאני אדע איך להוריד את המוחין גם.

להוריד את המוחין זה לא כל כך פשוט.

בחלק י"ג נלמד על שורש המוחין.

בחלק י"ד רק נדבר על המצב הזה.

בינתיים בחלק י"א דיברנו בעיקר על המצב הזה.

בתחילת חלק י"ב קיבלנו השלמה כדי לדבר על הקטנות ויניקה.

ועיקר מה שלמדנו בחלק י"ב על המצב הזה כל זה מדובר כמובן מצד מי?

מצד ז"א.

רק הוא מעניין אותנו הוא השורש לאדם אז על זה אנחנו מדברים.

עכשיו תראו את השלבים:

או"א באצילות נתנו לנו את השלבים הללו.

פה מקבל גם ג"ר דרוח.

מי זה הג"ר דרוח?

הג"ר דרוח זה אותו אור שהאמא הייתה צריכה לתת לו כבר בב' שנים רק היא לא הייתה יכולה לתת לו מכיון שלא היו לו כלים.

אז ברגע שיש לו כלים שהוא קיבל את הרי"ו כל פעם כשהוא מקבל את הכלי היא נותנת לו גם את האור של הג"ר דרוח והג"ר דרוח הזה לכאורה שייך לקטנות אבל הוא מקבל השלמה שלו בצורה של חינוך מהאם ברגע שהוא יכול לקבל את האור הזה ברגע שיש לו את ההשלמת כלים.

את ההשלמת כלים הוא מקבל מאמא שזה נקרא אור הגבורה.

איך נותנים לילד השלמת כלים?

חושפים אותו כל פעם לעוד ועוד מציאויות.

כל פעם שאני חושף אותו למציאות הוא מקבל השתוקקות ויחד עם זה אני צריך לתת לו חינוך לתת לו כיון שהחסדים זה הכיון של האבא זה המוסר והתורה זה שאתה צריך לרצות זה מאמא אבל האמא צריכה לתת לו רק את המוסר מאבא.

שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אתה צריך להיות גדול אתה צריך את הכלים מהאם. אתה צריך גם את מוסר אביך.

סיכום בנקודות:

  • מהלידה עד ב' שנים ויום אחד במצב של קטנות היניקה מקבל ז"א בבחינת החסד משדי האם והוא השלמה של תיקון הקוים לכל בחינת הו"ק שלו.

  • מב' שנים ויום עד ט' שנים מקבל ז"א השלמת כלים ע"י אור ע"ב שבא במקורו מלפני צמצום ב' והוא ג"פ ע"ב כנגד ס"ג מ"ה וב"ן שכל אחד מהם מראה שאין זיווג לקבלת אורות וג"פ ע"ב הם בחינת רי"ו וגבורה.

  • למדנו את כללי הגימטריות שחשוב לדעת אותם: 1. חשבון הוא הזיווג על בחינת המלכות כשיש עוביות ומסך. 2. מספר האותיות הוא כאשר יש עוביות אבל לא משתמשים בעוביות זו. 3. ראשי תיבות זה כאשר משתמשים רק בשורש ולא בכל המדרגה. 4. כולל כאשר מדברים לעתיד לבוא. 5. אחוריים שנקרא גם ריבוע הוא כאשר המדרגה היא בדין.

  • מצב עיבור של השלמת כלים הוא דין קשה והוא בבחינת השם שדי דגוש כדי להראות על בחינת הדין.

  • את הזיווג ב' בעיבור ב' לצורך קבלת אורות נלמד בעזרת השם בחלק י"ד ואת שורשי מוחין אלו נלמד בחלק י"ג.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

אין תגובות

להגיב