תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 57 | אלף רל"ט-ר"מ | הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 57| אלף רל"ט-ר"מ | הדף היומי

היום אנחנו לומדים על ההארה המיוחדת קצת פירוט.

אז מה אנחנו לומדים?

אנחנו לומדים היום על הארה מיוחדת. הארה מיוחדת שיש במצב של הב' שנים.

איזה הארה מקבלים מהדדים?

הרי כשהאם מניקה מהדדים אז היא נותנת הארה לז"א.

אנחנו רוצים להבין קצת את ההארה הזאת ואח"כ רוצים להבין את ההארה שניתנת מהאמא לוולד מב' ​​ שנים עד ט' שנים.

אז אלה ב' ההארות שעליהם אנחנו מדברים.

ההארה הראשונה שאומר לנו אומר במצב העיבור דהיינו עד ב' שנים ויום אז במצב העיבור עצמו הוא מצב של אלם.

כמו שאנחנו רואים פה אלם זה במצב העיבור.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 57 חלק יב\תמונה שיעור 57 חלק יב c.jpg

אבל במצב היניקה ב' שנים הוא מקבל משם אלקים.

אבל ממי משם אלקים?

אומר הצינור המרכזי של שם אלקים הוא הה' הזאת.

כי בה' יש את כל השינויים.

אבל מי זאת הה' למי היא נותנת?

אז הוא אומר שהה' הזאת היא מצד האם זה הה' שנותנת לצד ימין של השם אלקים ולצד שמאל של השם אלקים כל זה כדי לתת לז"א.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 57 חלק יב\תמונה שיעור 57 חלק יב b.jpg

אז האם נותנת מהת"ת שלה שהוא הצינור המרכזי לדד הימין שלה ולדד השמאלי שלה.

היא נותנת חלב.

ממי היא נותנת?

אצלה היא עושה זיווג.

כשעושים זיווג אז נותנים הארה.

הזיווג שנעשה בה' הזאת היא כדי להוליד את החסדים שעדיין לא ניתנו לזכר.

איזה חסדים עוד לא ניתנו לזכר?

ההוד יסוד ומלכות עוד לא ניתנו.

החסדים האלה למדנו שהם הופכים לחלב ע"י הה' הזאת והיא נותנת אותם לדד הימני בבחינת אל ולדד השמאלי.

אומר לנו גם שהדד הימני שהוא אל יש בו חלב יותר מתוק ובדד השמאלי חלב פחות מתוק.

למה בכלל יש חלב?

אז למדנו שזה מצד החסדים שהחסדים הופכים הדם של החסדים הופך בדדים לחלב.

אז האל אומר מצד הבינה הוא הצד שבה שהוא העצם שלה. זאת אומרת זה מבטא את הרצון שלה להשפעה לחסדים.

אבל צד השמאלי שלה שהוא גם נקרא ז"ת דבינה ממנו היא רוצה לתת חכמה לתחתון.

אבל מתי?

רק כשהז"א יכול לקבל חכמה.

אבל עכשיו הוא תינוק הוא לא יכול לקבל חכמה.

אז היא לא יכולה לעשות זיווג על הדד השמאלי מצד העצם שלה.

כי בדד השמאלי שזה בחינת ז"ת דבינה היא צריכה לתת חכמה אז היא לא עושה עליו זיווג.

אז איך בכל זאת יש שם אור?

רק בזה שהוא מתבטל לימין וגם הוא בחינת חלב.

אבל זה חלב של התכללות לא של עצם אז הוא חלב פחות מתוק.

בכל מקרה מהבינה שהיא הה' במרכז של הבינה משם מתקבלת ההארה.

כל זה האלקים הוא בא מצד הבינה כי היא עדיין עושה זיווג בשביל הז"א.

לפי הציור של הבינה והוא הראה לנו איך בדד הימני ובדד השמאלי הוא מודד מצד הה' הציורים של הה' ומה שהיא צריכה לתת כחלב.

אז זה הבנו שהוולד מקבל מב' הדדים.

איך היא נותנת לו במצב היניקה שלה?

במצב היניקה היא כבר נותנת לו מצד זיווג.

הרי הוא כבר עושה זיווג אם הוא עושה זיווג על קטנות אז היא עושה זיווג על גדלות כשהוא עושה זיווג על קטנות.

אבל איזה זיווג על גדלות היא עושה כדי לתת לו הארה הרי היא צריכה לגדל אותו. היא צריכה לחנך. אותו. למה היא מגדלת אותו היא עדיין אמונה עליו האמא יחד עם האבא היא נותנת לו בחינת השלמת כלים.

מה זה השלמת כלים?

​​