תלמוד עשר הספירות -חלק י"ג שיעור 2 | אלף רצ"ט-ש | הדף היומי

28

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ג שיעור 2| אלף רצ"ט-ש' | הדף היומי 

מה למדנו היום?

למדנו שלושה דברים היום:

הדבר הראשון שלמדנו זה שהתיקונים שהיינו מצפים שעתיק ייתן לא"א הם נה"י והוא נותן לו חג"ת נה"י שבעה תיקונים ולא שלושה.

הדבר השני שלמדנו ששני התיקונים מתוך השבעה הם עיקרים והשאר הם רק הארה.

הדבר השלישי שלמדנו שא"א גם נקרא עתיק.

ולמדנו אגב כך מה זה נקרא עתיק.

אז הנושא הראשון אומר כך:

כשעתיק בא לתקן את א"א אז הוא צריך לתקן את הראש שלו.

מה זה לתקן את הראש שלו?

לתת לו תבניות מחשבה והוא נותן לו לכאורה היינו צריכים שהוא ייתן לו כמו בעיבור שייתן לו שלושה כלים חב"ד חג"ת נה"י כדי שיוכל לקבל את אורות נה"י את אורות נצח הוד יסוד.

אז הוא היה צריך לתת לו לבושי מוחין שהם רק שלושה.

אומר לא.

הוא נותן לו שבעה.

למה שבעה?

כי יש פה עניין מיוחד שהוא צריך לתת לו שבעה.

הוא לא מסביר למה. הוא רק אומר שזה ככה. והם שבעת התיקונים.

אז אנחנו מבינים שיש פה משהו מחודש.

משהו מחודש שהוא נותן לו שבעה תיקונים שאותם הזכרנו בשיעור הקודם שזה שבעה תיקונים שמייצרים דרך מחשבה חדשה.

זאת אומרת אם אנחנו רואים שנשברנו שימו לב מה קורה פה.

בן אדם מרגיש נשברתי

איך נשברתי?

תן לי דוגמה לשבירה של בן אדם.

נגיד הוא כועס.

נאמר הוא כועס.

אני אתן עוד דוגמה נאמר הבן אדם מתעצל. הפוך כאילו מצד שהוא נקפא או שהוא כועס גם דוגמה מצוינת.

אז הוא אומר נשברתי.

אם נשברתי לא הצלחתי כעסתי התעצלתי חטאתי פשעתי.

מה הוא צריך לעשות?

מה דעתכם איך הוא יתקן?

סור מרע ועשה טוב.

יופי. יבנה תבניות מחשבה נכונות.

הכל מתברר למדנו במחשבה.

אומר אבל אני לא מרגיש טוב מה שאני רוצה זה להרגיש טוב.

אומר לו.

מה אומר לו?

אומר אבל אני מרגיש ככה.

תפסיק לדבר כמה אתה מרגיש. עזוב את ההרגשה בצד.

אז מה אני צריך לברר?

תברר לא למה אתה עצוב. תברר למה אתה חושב ככה. איך המחשבה שלי. תברר את המחשבה שלך.

אז הוא אומר עכשיו צריך לברר את המחשבה.

זה מה שצריך לברר.

אבל כעסתי.

איך אני יעשה לא לכעוס?

אולי מבחוץ יתנו לי ככה וזה ייתן לי את התענוג?

אתה רוצה לברר מה ייתן לך תענוג?

אל תברר מה ייתן לך תענוג.

תברר איזה מחשבה אתה צריך לחשוב כדי לא לקבל כזאת תמורה רגשית.

ואז אל תסתכל כל הזמן רגע קיבלתי את הרגש הזה יש לי את הרגש הזה אין לי את הרגש הזה?

על מה אתה צריך לדבר?

השגתי את תבנית המחשבה הזאת או לא?

אני חושב בצורה הזאת או חושב בצורה הזאת?

על זה תסתכל.

אז הוא בא ואומר לנו תראה הייתה שבירת הכלים עכשיו צריך לבנות את עולם אצילות.

עתיקא קדישא הוא המקשר בין עולם א"ק לעולם אצילות.

הוא צריך לבנות עכשיו את שורשי המחשבה בא"א.

מה הוא אומר לא"א?

אומר עכשיו בוא נברר את המחשבה לא את ההרגשה. את המחשבה.

כי ברור המחשבה או בנית מחשבה בניית תבניות ​​ מחשבה נכונות הם הפתרון.

אומר אוקי בסדר. בוא נתחיל.

איזה תבניות מחשבה?

חכמה בינה דעת?

לא לא לא.

פה יש לנו משהו חדש אתה תקבל שבע תבניות מחשבה.

לא שלוש. שבע.

למה שבע?

ככה שבע.

לא מסביר למה. ככה.

שבע אחרי שתלמד מה הם השבע אז תוכל להבין. אלה תבניות המחשבה.

זה היה הנושא הראשון שהוא נותן שבע.

אבל לא מבינים למה אבל שבע צריך כנגד חג"ת נהי"ם.

נושא שני אומר תראה מתוך השבע האלה שתיים של חכמה ובינה הם עיקריות.

כי זה ייתן לך את הקיום בכל מקום קודם תבדוק אם יש לך אותם לא סתם שבעתיד תפעל אותם.

אם אין לך אותם אל תמשיך. זה הקבוע. השאר זה לגדילה שלך לכן אותם אני אתן רק כהארה אני אסמן לך אותם כשאתה צריך תשתמש בהם.

אבל את השתיים הראשונות שנקראים גלגלתא ומו"ס כנגד חסד וגבורה הם קבועות זה במצב הקטנות שלך זה במצב הקיום שלך השאר החמישה הנוספים זה ניתן לך כהארה.

זה הנושא השני.

הנושא השלישי אומר הראש הזה של א"א נקרא גם עתיקא קדישא.

למה הוא נקרא עתיק?

אומר כי הוא עושה את התפקיד של ההסתרה.

מה זה התפקיד הזה של ההסתרה?

אומר תראה כשאתה רוצה לקבל אור בתבנית מחשבה חדשה בלבושי מוחין שזה תמיד מחשבה זה סוג של תודעה חדשה אתה צריך להסכים לותר על התודעה הקודמת לצמצם את צורת המחשבה הקודמת.

למשל המחשבה אני מסכן לא נתנו לי, למה אין לי, למה הבורא לא אוהב אותי?

תפסיק לחשוב ככה.

או למשל תפסיק לחשוב מבחוץ צריכים לתת לי.

אל תחשוב יותר תחשוב רק מה אני צריך לתקן.

אומר קשה לי.

תתקשה. אל תחשוב כך יותר זה אני לא מרשה יותר.

בא עתיק ואמר אני גונז את מלכות של צמצום א' ברדל"א.

לקבל בעל מנת להשפיע אל תחשוב ככה יותר אין לך אפשרות זה התיקון שהוא עשה בראש דאריך.

זאת אומרת עולם אצילות בנוי כך עם שורש מחשבה אני לא חושב איך לקבל בעל מנת להשפיע.

אין יותר אור של צמצום א' אין יותר אור של קו.

אלא איזה אור יש?

הכנעה הבדלה המתקה.

אור של ג' קוים.

אין אור של קו אחד. אין הבורא רוצה לתת אני אקבל בעל מנת להשפיע.

רגע הכנעת את עצמך התבטלת הבדלת?

אז תמתיק.

אין לך את ג' הבחינות האלה אין דרך.

אין דרך אני יכול בלי הכנעה.

הוא רק אמר אתה צריך את השתיים האלה.

אני יכול לספר לך שזה גלגלתא זה כנגד אמונה שלמה שעוזקים אותה ואומר אני לא מקבל כלום הוא לא רוצה שום תענוג כמו מרדכי שלא משתחווה.

והשני זה הכוח של התנגדות לא רק שאני שמח בהשפעה אלא גם כוח של זה נקרא בוצינא דקרדינותא. איזה שהוא קושי אתה הופך להיות אדם קשה יכול לדחות ברזל אתה.

גם רך כמו מרדכי וגם קשה. שתי התכונות האלה את הצריך רכות וקשיות. תכף נראה מה זה בהמשך.

אז עוד פעם אני חוזר לנושא השלישי.

שהתפקיד של עתיק הוא לומר צמצום א' לא מקבלים בכלל רק צמצום ב'.

וזה מתקבע בגלל שמי שמגלה שאי אפשר זה ראש דאריך אז לכן גם הוא נקרא עתיק לפעמים.

אז לא להתבלבל כשקוראים לא"א עתיק כי הוא בא לבטא את מה שעתיק פעל.

עתיק הוא כמו הזכר של א"א.

אז הוא אמר לא מקבלים צמצום א' יותר.

אז מה אומר א"א?

אני זה שבאתי ליישם את זה שלא מקבלים צמצום א'.

לכן לפעמים הוא נקרא עתיק.

סיכום בנקודות:

  • למדנו בשיעור הקודם שלאחר השבירה לא באנו לדון באיזה הרגשה אנחנו צריכים אלא איזה מחשבה צריך ולכן כל התיקונים שאנו מדברים עליהם זה תבניות מחשבה חדשות שצריך עתיק לבנות בראש דא"א והם שבעה תיקונים המדוברים שאותם אנחנו הולכים ללמוד.

  • למרות שהיינו נוטים לחשוב שצריך רק ג' תיקונים עתיק מתקן בשבעה תיקונים את ראש דאריך ואינו מסביר מדוע ונצטרך על כך תשובה בהמשך.

  • מתוך שבעת התיקונים ב' הראשונים הם תיקונים שלמים שמחויבים להיות קבועים כדי לקיים את א"א ככתר של עולם אצילות וחמשת התיקונים הנוספים הם רק בחינת הארה שהוא יצטרך להשתמש בהם במצבי ההתפתחות שלו.

  • אחד התפקידים העיקרים של עתיק הוא להסתיר את צמצום א' שלא יאיר יותר בעולם אצילות וזה הוא עושה ע"י גניזת מלכות דצמצום א' ברדל"א שלא תתגלה.

  • לעיתים גם א"א נקרא עתיק על שם שמקיים ומוציא לפועל את הסתרת אור של צמצום א' שתיקן בו עתיק כנקבה שנקראת על שם בעלה כאשר היא בזיווג אתו.

עד כאן היום. תודה רבה.


תע"ס חלק י"ג – שיעור 2 – אלף רצ"ט-ש
1. למדנו בשיעור הקודם שלאחר השבירה לא באנו לדון באיזו הרגשה אנו צריכים אלא איזו מחשבה צריך ולכן כל התיקונים שאנו מדברים עליהם הם תבניות מחשבה חדשות שצריך עתיק לבנות בראש דא"א. והם שבעה תיקונים המדוברים אותם אנו הולכים ללמוד.

2. למרות שהיינו נוטים לחשוב שצריך רק ג' תיקונים עתיק נותן שבעה תיקונים את ראש דא"א ואינו מסביר מדוע ונצטרך על כך תשובה בהמשך.

3. מתוך 7 התיקונים ב' הראשונים הם תיקונים שלמים שמחויבים להיות קבועים כדי לקיים את א"א ככתר של עולם אצילות וחמשת התיקונים הנוספים הם רק בחינת הארה שיצטרך להשתמש בהם במצבי ההתפתחות שלו.

4. אחד התפקידים העיקריים של עתיק הוא להסתיר את צ"א שלא יאיר יותר בעולם אצילות וזה הוא עושה ע"י גניזת מלכות דצ"א ברדל"א שללא תתגלה.

5. לעיתים גם א"א נקרא עתיק עש שמקיים ומוציא לפועל את הסתרת אור של צ"א שתיקן בו עתיק כנקבה שנקראת ע"ש בעלה כשאר היא הזווג איתו.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב