תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 5 | אלף שה-שו | הדף היומי

43

סיכום: תלמוד עשר הספירות חלק י"ג שיעור 5| אלף ש"ה-ש"ו | הדף היומי 

למדנו היום איזה שהוא סדר של השורש של המחשבה. ששורש המחשבה מהיום לא עובד ישירות על התכלית אלא רק על האמצעי לתכלית.

שזה אומר שנלקחה מאתנו היכולת לראות את התכלית העליונה ומבחינת האדם את האני האמיתי שלו.

במקום לעבוד על האני האמיתי שלך השלם, אתה עובד על האני האמיתי שלך באופן חלקי.

מצד אחד זה מאפשר לך לעבוד לאט לאט מצד שני זה פחות חזק יש לך השתוקקות, מוטיבציה יותר קטנה.

מצד אחד אם יתנו לי את התכלית שלי אני אפול אני לא אוכל לעמוד בה כמו שהיה באדם הראשון או כמו שהיה בעולם הנקודים.

מצד שני אם אני יעבוד עליה לאט לאט יהיה לי פחות מוטיבציה.

אבל את זה קבעו לנו בשורשים.

כי כשאנחנו אומרים שזה ככה אז יש תמיד לימוד בשתי צורות:

או מטעם התכלית או מטעם סיבה שמכריחה ככה.

אז מטעם התכלית אם נמשיך בצמצום ב' בעולם אצילות לעבוד כמו בעקודים שהכל עקוד בכלי אחד דהיינו רק בתכלית הרצויה אז נישבר זה לא יצליח.

אז עובדים באופן חלקי זה מטעם התכלית.

אבל פה מלמד אותנו מטעם הסיבה המוקדמת שמכריחה את זה.

מהי הסיבה המוקדמת שמכריחה את זה?

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 5 חלק יג\תמונה שיעור 5 חלק יג a.jpg

שעתיק שהוא השורש שבונה את א"א לקח את גו"ע אליו והאח"פ רק עליהם יוצא ראש דאריך

שהוא שורש.

ועתיק הוא שורש דשורש.

ולכן השורש דשורש מתקן את השורש.

והשורש דשורש הוא עוד שייך לצמצום א' והוא לוקח וגונז את רדל"א שהיא מלכות של צמצום א' בראש ואומר אני מקבע את שורשי המחשבה כך שאתה לא תוכל גם אם תרצה לא תוכל לחשוב על התכלית לא תגלה אותה אלא רק כשתגיע למקומה.

מתי?

כשיבוא משיח.

עד אז אתה לא יכול.

מה אני כן יכול?

אתה יכול לחשוב רק על הבינה העליונה שלך שבתוכה יש גם חיה ויחידה.

איך זה מתחלק?

אוזן חוטם פה.

דהיינו נשמה רוח ונפש או בינה ז"א ומלכות. זה מה יש. אין יותר מזה בעולם אצילות.

לכן כל כלי, כל מדרגה, כל חברה תתחלק באופן הזה.

אם אתה מחלק באופן אחר יכולה להיות פה בעיה בתפיסה.

התפיסה היא דרך ג' בחינות האלו.

כשאנחנו מחלקים לד' בחינות או לחמש בחינות צריכים לקבל את הבחינות העליונות בתוך המסגרת של בינה.

איך?

הבינה היא ג"ר היא בינה והבינה עצמה יש בה חלוקה לג"ר דבינה וז"ת דבינה.

בתוכה גם ג"ר דבינה וז"ת דבינה שעוד לא סיימנו ללמוד את זה אבל עוד נלמד את זה, היא מתחלקת לחיה ויחידה אם איזה שהוא תיקון מיוחד שעושים לה.

אבל זה חיה ויחידה נעלמים נראה בהמשך איך ונשמה.

הנשמה תהיה יותר מושגת כי היא באה דרך ז"ת דבינה ודרך מדרגות של חכמה.

אז זה פחות או יותר מה שלמדנו היום.

אז אם נצמצם את זה במשפט:

מכאן והלאה מראש דא"א ומטה אנחנו ננהג עם ג' בחינות בראש ושבעה כלים בגוף.

זה מה שלמדנו זה דומה למה שלמדנו באות כ"ו בעולם הנקודים שראש א' ישסו"ת לקח גו"ע ומה שיצא על האח"פ משם רק כל הראש הוא רק אח"פ חסר לו בראש הוא ראש יותר קטן.

גם הראש הקטן הזה אפשר לעשות גדלות אבל זה עדיין ראש קטן זה במסגרת צמצום ב' הראש.

זה דבר אחד שלמדנו.

עוד הוא מלמד אותנו למעלה שכאשר הוא בנה את התחתון אז כל עליון שבונה את התחתון ופה עתיק בנה את התחתון הוא בונה אותו וממעט אותו.

הוא ממעט את האור ועל כך למדנו על יסוד בעבודת נפש.

שכל מה שקלקלת זה כי לא יכולת לעשות אחרת.

מה זאת אומרת לא יכולת לעשות אחרת?

כל מה שקלקלת לא יכולת לעשות אחרת.

אם היית יכול לעשות אחרת אז היית עושה.

מה אתה לא יכול לעשות?

למשל לא הצלחתי לקום בבוקר ללמוד.

למה לא הצלחת?

לא יכולת.

עובדה. לא קמת.

אז מה אני יעשה?

אז מחר אני אגיד טוב אז מחר אני אקום.

לא. לא מספיק

מה לא מספיק?

אתה חייב לעשות את זה ביותר משלב אחד.

וזה נקרא עונש.

מה העונש?

אני גם אלך לישון מוקדם.

אני גם אלמד ויחזור על השיעור לפני מחר.

אני גם אקבע עם חבר כדי לקום מחר.

לפעמים אני מצליח.

יכול להיות.

​​ אבל זה דרך התיקון זה העונש.

מה זה עונש?

שממעט לך את האור.

עכשיו כשממעטים לנו את האור מלמעלה.

מה אומרים לנו?

תעבוד על אותו דבר אבל תחלק את זה ליותר שלבים.

אז לא תקבל את כל האור בבת אחת.

אבל לא יהיה לי כוח. אני רוצה לבוא לשיעור עם חשק עם כוח.

אומר אתה רוצה ליצר את הכוח הזה תייצר אותו לאט לאט אתה לא יכול ליצר אותו בבת אחת.

ואם תחלק אותו ותייצר אותו לאט לאט אז זה דומה לעונש כי העונש ממעט את האור ואז אתה חושב שמענישים אותך.

בא הבעש"ט ואומר לך העונש הוא תיקון.

זה דבר נפלא צריך לחשוב על זה טוב. זה נכון גם לדרישה שלנו מאחרים בחינוך.

כשאתה דורש מהבן שלך לעשות תיקון.

אז מה תגיד לו?

הוא לא הצליח.

אז תגיד לו עכשיו תצליח.

הוא לא יכול.

תחלק לו את העבודה לכמה שלבים ותגיע אליו לאותו דבר אבל אתה חייב בכמה שלבים.

אני לא מדבר על כל דבר קטן וקטן אני מדבר על דברים קצת יותר משמעותיים בחיים.

כשאתה לא מצליח או כשהבן שלך או אשתך או דוד שלך לא מצליחים תגיע אליהם או אתה מנסה להסביר למישהו משהו והוא לא מבין אתה חייב לחלק את זה.

אומר אבל אני רוצה להבין הכל בבת אחת.

רגע רגע אתה לא יכול אם לא הבנת קודם אתה לא יכול להבין אלא אם קרה משהו תבין את זה לאט לאט.

סיכום בנקודות:

  • עתיק דאצילות מקבע בשורש המוחין שהוא א"א מציאות של ג' בחינות שהם בינה ז"א ומלכות ולא יותר.

  • הסיבה התכליתית היא כדי שאפשר יהיה לעבוד בדרך המדרגה לאט לאט ולא על התכלית בבת אחת כי זה לא הצליח בעולם הנקודים.

  • מצד סיבה ומסובב עתיק לקח את בחינת גו"ע של הכתר דנקודים וא"א לקח רק את אח"פ של הנקודים היות וכך חסר לו את בחינת גו"ע ולכן בטבע שנוצר לו בעולם אצילות הוא רק של ג' בחינות ולא יותר.

  • מצד המ"ה א"א הוא רק בחינת חכמה ומה שעושה אותו לכתר זה שהוא מתכלל עם עתיק ויכול לעלות בבחינת אחים בכורים יחד עם האח"פ שלו כי אח"פ דעתיק ירדו למקום א"א אבל אין לו יותר מאח"פ אלו לכן הראש שלו יהיה רק בבחינת ג' בחינות הנקראים חב"ד חג"ת נה"י שהם בשפה של ג' קוים נשמה רוח ונפש או בינה ז"א ומלכות.

  • כתוב שהאור נתעבה מעט וגם נתמעט וזה מראה לנו שכאשר רוצים לעשות תיקון של מה שפגמנו חייב למעט את האור בשביל לתקן וזה כדי לחלק את התיקון לשלבים. מכאן אנו יכולים להבין טוב יותר מדוע העונש הוא תיקון.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 


סיכום בנקודות: תלמוד עשר הספירות -חלק י"ג שיעור 5 | אלף שה-שו
1. עתיק דאצילות מקבע בשורש המוחין שהוא א"א מציאות של ג' בחינות שהם בינה ז"א ומלכות ולא יותר.
2. הסיבה התכליתית היא כדי שיהיה אפשר לעבוד בדרך המדרגה לאט לאט ולא על התכלית בבת אחת כי זה לא הצליח בעולם הנקודים.
3. מצד סיבה ומסובב עתיק לקח את בחינת גלגלתא ועיניים של הכתר דנקודים וא"א לקח רק את אח"פ של הנקודים היות וכך חסר לו את בחינת גלגלתא ועיניים ולכן בטבע שנוצר לו בעולם האצילות הוא רק של ג' בחינות ולא יותר.
4. מצד המ"ה א"א הוא רק בחינת חכמה ומה שעושה אותו לכתר זה שהוא מתכלל עם עתיק ויכול לעלות בבחינת אחים בכורים יחד עם האח"פ שלו כי אח"פ דעתיק ירדו למקום א"א אבל אין לו יותר מאח"פ אלו לכן הראש שלו יהיה רק בבחינת ג' בחינות הנקראים חב"ד חג"ת נה"י שהם בשפה של ג' קווים נשמה רוח ונפש, או בינה ז"א ומלכות.
5. כתוב שהאור נתעבה האור מעט וגם נתמעט וזה מראה לנו שכאשר רוצים לעשות תיקון של מה שפגמנו חייב למעט את האור בשביל לתקן וזה כדי לחלק את התיקון לשלבים מכאן אנו יכולים להבין טוב יותר מדוע העונש הוא התיקון.

אין תגובות

להגיב