תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 20 | אלף שלה-שלו

124

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ג שיעור 20| אלף של"ה-של"ו | הדף היומי

מה למדנו היום?

היום למדנו את התיקון החמישי.

מהו התיקון החמישי?

התיקון החמישי הוא גילוי הרצון לחכמה הנקי.

זה מה שלמדנו.

מאיפה הוא נובע הרצון הנקי הזה שנקרא רעוא דרעוין שזה סוד האמונה הגדולה של עתיקא קדישא שמתגלה לנו כמו במנחה של שבת כמו שמתגלה בסעודה שלישית שזה רצון הרצונות שמתגלה רצון נקי?

התשובה היא שזה מתגלה מהיסוד של עתיק.

אז נעשה לנו תיקון.

איזה תיקון?

בתיקון הרביעי שלמדנו בשיעור הקודם זה היה התעוררות הרצון.

התעורר לנו רצון גדול מנ"ה דעתיק.

שמה זה נ"ה דעתיק?

זה רצונות של ​​ צמצום א'.

מתעורר הרצון.

למה הוא התעורר?

כדי שיהיה לי חומר גלם לעבודה.

אז מתעורר לי רצון גדול.

כי בלי רצון איך יתפשט אור חכמה?

אם אתה לא רוצה מה אני אתן לך?

אבל התעורר רצון גדול.

עכשיו כשהרצון הגדול התעורר אז אני יודע וזה התיקון

בתיקון הרביעי אני יודע שאני לא יכול לקבל אותו וזה מיצר בי סערות נפש וזה טוב שזה מיצר בי סערות נפש.

איזה סערות נפש?

אם הקב"ה לא ייתן לי טוב לי מותי מחיי.

אני מוכן למות בלי זה.

אדם צריך להרגיש שמר לי העבדות הזאת של מצרים.

מר לי שאני לא יכול לקיים את הגאולה השלמה.

כואב לי. קשה לי שאין שלמות של אהבה.

אבל אסור להחזיק את זה הרבה זמן.

אלא צריך מיד לעבור לתיקון החמישי.

שמה הוא?

לא יודע אם מיד אבל לא להחזיק בזה הרבה זמן.

צריך ללעוס היטב את המרור שזה נקרא שערות שנמצאים על כל הפנים של האדם.

למה?

זה נקרא מותרי מוחא שזה היה לנו בתיקון הרביעי.

מה זה מותרי מוחא?

יש לי כלים של אור חוזר והכלים האלה של האור חוזר של צמצום א' לא יכולים להישאר בראש.

למה?

מה זה להישאר בראש?

להמשיך לחשוב מהם כאילו את זה אני רוצה.

ואיך אנשים מבינים את זה?

הם אומרים: אני רוצה גאולה.

אני עכשיו מרגיש הנה הגאולה עוד מעט בפתח.

הנה מחר תהיה גאולה אולי מחרתיים יש לי כבר סימנים.

והם חיים כל הזמן הנה עכשיו באה הגאולה.

אומרים להם רגע תירגע.

נגיד באה הגאולה מחר עוד שעתיים עוד שלוש דקות.

אתה הכנת את עצמך?

אז אומרים להם אוקי זה שאתה רוצה גאולה ויש לך סערות נפש על זה זה מצוין.

אתה יכול גם לבכות את זה.

לישון על הארץ מזה.

לצום מזה הכל טוב.

אבל אוקי בוא נראה איך ממשיכים מפה והלאה.

מה תשב כל היום בתשעה באב?

אלא מה צריך לעשות?

אומר אוקי אז אם זה לא הגיעה הגאולה הגדולה הזאת לא קיבלתי את הרצון הגדול שלי.

אז עכשיו אני רוצה לגלות מה הרצון הנקי שלי.

ובשביל זה בא התיקון הבא.

התיקון הבא שבא הוא גילוי הרצון. רצון הרצונות.

ממה הוא יתקן?

אז הוא אומר לנו כך:

אומר לנו

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 20 חלק יג\תמונה שיעור 20 חלק יג a.jpg

שיש לנו את עתיק. יש לנו את א"א.

ועתיק מתקן את א"א מנקודת החסד נתן לו את התיקון לגלגלתא שלו.

מהגבורה הוא נתן לו את התיקון של מוחא סתימאה.

מהתפארת הוא נתן לו את התיקון של מוחא דאוירא.

זה הג' התיקונים הראשונים.

מנצח הוד הוא נתן לו את התיקון הרביעי.

איזה תיקון?

עמר נקי שזה נקרא גם שערות רישא. זה השערות על הפנים. זה גילוי רצונות גדולים מצמצום א'. זה נקרא גם מותרי מוחא. זה מנצח הוד.

שנצח הוד זה הרצונות הנמוכים שמעוררים את הרצון הגדול.

ואז אתה סוער כי אתה רוצה משהו חזק אבל אתה לא יכול.

למה אתה סוער?

כי אתה לא יכול.

אם היית יכול לקיים אותו הכל היה נפלא.

אבל אתה לא יכול לקיים אותו אז יוצא מהראש הכלים האלה של הראש יוצאים החוצה.

ואז בא נקודת היסוד.

שנקודת היסוד הזו היא היסוד דעתיק.

מה זה יסוד דעתיק?

זה הברית.

זה נקרא רצון הרצונות.

רעוא דרעוין. רצון אמוני.

מאיפה?

מהיסוד?

שתלוי באמונה שנקרא עתיק.

אתה מגלה את הרצון האמיתי מתוך סערות הנפש שלך.

וזה מאד קשה לגלות את הרצון הזה.

זה תיקון לא פשוט.

מתי זה מתגלה?

כשאתה בא למקום עליון מאד. למקום זך ונקי. שאתה יכול להפריד את הרצון שלך מכל המקרים.

אתה אומר בעצם מה רציתי?

מה אני באמת רוצה?

אני רואה שאני רוצה את הערך הפנימי.

אני לא רוצה את הערך החיצוני אני רוצה את הערך הפנימי.

אז היה לנו תיקון ראשון שני שלישי רביעי זה השערות וחמישי זה התיקון שאנו עוסקים בו זה רצון הרצונות.

לגלות רצון אמוני לדעת מה אני רוצה בכלל.

תעצור בשורשי המחשבה אתה כשיש לך רצון חזק תעצור הוא מלובש בהרבה דברים.

אתה רוצה במותרי מוחא אתה רוצה ישירות את הגאולה.

רגע רגע צריך ללכת לזה לאט לאט.

בוא תוריד את זה כי את זה אתה לא יכול.

מה אתה כן יכול מתוך נקודת הערך שלך שהיא יסוד דעתיק זה מה שמתגלה פה במצח.

שהוא פנוי מצח. מצח וב' התפוחים אבל עיקר המצח.

בעמר נקי זה ב' ביעי דכורא. זה חימום לזיווג כי זה מראה לי אני רוצה את הגאולה. אני רוצה את הדבר השלם. זה התיקון הרביעי.

התיקון החמישי אוקי אתה רוצה דבר שלם בוא נראה איזה רצון עכשיו אתה רוצה שהוא נקי.

כי הרצון השלם מביא אותך לדברים שאתה רוצה הכל גם מבחוץ.

רגע אי אפשר את הכל.

איפה הדחיה של הרצון של צמצום א'?

ע"י זה שנצח הוד משתמשים בגלגלתא ומוחא סתימאה. בעזקות. בעזקא דכיא ועזקא רבה.

סיכום בנקודות:

  • בשיעור זה הרחבנו את הלימוד בתיקון החמישי שנותן עתיק בראש דאריך דהיינו בשורשי המוחין של ז"א.

  • בתיקון הקודם שנבע מנצח הוד דעתיק שנקרא גם ב' ביעי דכורא שהיה התעוררות הזיווג מצד אחד ודחית האור חוזר של הראש של צמצום א' שיצא בבחינת שערות הוא גם הנקרא עמר נקי.

  • שערות של תיקון הרביעי אינם מאפשרים להשפיע את אור החכמה כי שם רק גילינו מה אי אפשר אולם מתוך זה אנו צריכים לגלות מהו רצון הרצונות הנקרא גם רעוא דרעוין כדי שנדע שאותו כן אפשר לפעול.

  • את התיקון החמישי נותן היסוד דעתיק שהוא יסוד אמוני שדרכו צריך האדם לגלות את המצח שהוא נקי משערות שהוא הערך הפנימי שנקי מההתרחשות החיצונית שאפשר לראות אותו רק מעבר למקרה ומשם אפשר יהיה לנהל את קבלת החכמה ולא מסערות הנפש שהיה לו בתיקון הרביעי.

עד כאן היום. תודה רבה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 20 חלק יג\תמונה שיעור 20 חלק יג b.jpg

חלק יג – שיעור 20 – סיכום בנקודות עמודים א שלה- א שלו

1. בשיעור זה הרחבנו את הלימוד בתיקון החמישי שנותן עתיק בראש דאא דהיינו בשורשי המוחין של ז"א.

2. בתיקון הקודם שנבע מנצח הוד דעתיק שנקרא גם ב' ביעי דכורא שהיה ההתעוררות הזיווג מצד אחד ודחיית האו"ח של הראש של צ"א שיצא מבחינת שערות הוא גם הנקרא עמר נקי.

3. שערות של תיקון הרביעי אינם מאפשרים להשפיע את אור החכמה כי שם גילינו מה אי אפשר, אולם מתוך זה אנו צריכים לגלות מהו רצון הרצונות הנקרא גם רעוא דרעיון כדי שנדע שאותו כן אפשר לפעול.

4. את התיקון החמישי נותן יסוד דעתיק , שהוא יסוד אמוני שדרכו צריך האדם לגלות את המצח שהוא נקי משערות שהוא הערך הפנימי שנקי מההתרחשות החיצונית שאפשר לראות אותו רק מעבר למקרה ומשם יהיה אפשר לנהל את קבלת החכמה ולא משערות הנפש שהיה לו בתיקון הרביעי.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב