תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 19 | אלף שלג-שלד

36

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ג שיעור 19| אלף של"ג-של"ד | הדף היומי

היום הוא לימד אותנו שישנם ג' תיקונים שלמדנו עד כה וצריכים להמשיך מפה ללמוד את שאר התיקונים.

על איזה תיקונים אנחנו מדברים?

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 19 חלק יג\תמונה שיעור 19 חלק יג b.jpg

על התיקונים שעתיק השפיע בא"א.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 19 חלק יג\תמונה שיעור 19 חלק יג a.jpg

מצד החסד של עתיק הוא השפיע לראש. שגלגלתא הלביש על החסד דעתיק

מצד גבורה מוחא סתימאה השפיעה על הגבורה.

מצד התפארת היא קיבלה לתוכה את הקרומא דאוירא והיא נתנה לה אפשרות ליצר את האלכסון הזה ונוצר ראש חדש שנקרא מוחא דאוירא אבל הוא עוד לא ממש יכול לתפקד.

אומר עד כאן עשינו שלוש תיקונים אבל עוד לא היה ממש רצונות לתקן את המלכים.

למה?

כי כל הרצונות האלה עדיין לא מגלים את אור החכמה.

וכדי לתקן את המלכים שנשברו צריך שאור החכמה יתגלה במדרגה.

ואור החכמה לא יכול להתגלות אם אני לא מעורר את הרצונות של צמצום א' ולכן בא תיקון הרביעי שהוא נקרא ב' ביעי דכורא שהתיקון הרביעי נקרא עמר נקי אבל הוא גם מצד עתיק הוא בא לגלות את נצח הוד התחתונים הפנימיים שלו.

שמה הם?

הם אותם נצח הוד שבאים ואומרים אני רוצה אור גדול כמו שהיה לי פעם.

הרי אתה לא תקבל אותו.

אומר נכון אני באמת לא יקבל אותו אבל כאשר יש לי איזה שהוא חזון לאן אני רוצה להגיע ואני מעורר את המקום הזה של עולם הבא של המטרות הגדולות שלי אז זה נותן לי כוח לבקש.

אם אתה רוצה מאה אז תבקש אלף כדי שתבוא למאה.

זאת אומרת אם אומרים לך אתה רוצה ללכת לקנות מוצר.

אז למה מציגים לך קטלוג של הרבה דברים למה לא מראים לך רק דבר אחד?

מי היה הולך לחנות שהיה שם רק דבר אחד ולא יותר?

ואולי זה לא מתאים לי.

אז תבוא לתצוגה גדולה.

זאת אומרת שהתיקון הרביעי שהוא המשכה של אור הצמצום א' מסוד חימום הזיווג

אתה אומר אני מעורר את ההשתוקקות שלי זה התיקון הרביעי.

אבל תהיה אדם נקי אתה מעורר את ההשתוקקות שלך זה טוב אבל תהיה אדם נקי כי אתה עלול ליפול בדיוק במקום הזה בתיקון הרביעי.

למה?

כי אתה מתחיל לעורר את המלכים שאותם צריך לתקן.

אז אתה גם יורד למצרים.

גם כמו שירד אלימלך למואב.

אתה יורד למקום שהוא מקום קשה.

מה צריך לעשות אז?

צריך לדעת שזה לא המטרה לקבל את האור.

אלא מה המטרה בתיקון הרביעי?

לעורר את הרצון.

הרצון מתעורר ממקום יותר גדול ממה שאתה יכול לקבל.

אבל ראינו את זה כבר בגלגלתא בא"ק שהוא משך את כל אור אינסוף.

אתה יכול לקבל את כל אור אינסוף?

אז הרבה פעמים ישאל הרב"ש:

למה לא למשוך בדיוק ​​ את מה שאני יכול לשלם עליו?

אומר איך תדע מה אתה יכול לשלם?

אתה בא לעולם תראו איזה עולם הוא נותן לנו.

תראו לכאורה כמה יש בעולם שאני יכול להנות ממנו.

תיקח ילד לחנות צעצועים הוא רוצה את כל חנות הצעצועים.

אין לנו מקום בבית אתה אומר לו.

אין לנו גם כסף לשלם על הכל.

גם אין לך זמן לשחק בהכל.

בוא תבחר לך מותק צעצוע אחד נקנה לך תגמור לשחק איתו.

אולי נמכור אותו נקנה עוד צעצוע.

אבל מה אתה רוצה את כל הצעצועים בחנות?

הילד אומר כן.

האישה אומרת כן.

את רוצה את כל השמלות בחנות?

כן.

אבל זה לא מתאים לך זה אפילו לא במידה שלך.

אז זה עניין לעורר את ההשתוקקות הגדולה אז זה היה התיקון הרביעי.

והתיקון החמישי הוא עוד לא סיים לספר לנו עליו אבל הוא מתחיל לספר לנו שהתיקון החמישי הוא נקרא התעוררות הרצון של צמצום ב'.

זאת אומרת יש את פירוט הרצון מצד העליון ועכשיו זה צריך להתעורר מצד התחתון שזה נקרא רעוא דרעוין.

התעוררות הרצון אבל מצד צמצום ב' דהיינו מתעורר המצח. מתגלה המצח והתפוחים. מתגלה לך בהירות ברצון שלך עד כה לא ידעת מה אתה בדיוק רוצה.

התעורר רצון כללי ועכשיו אתה מדייק. זה נקרא מצח. רצון הרצונות של א"א.

בהתחלה הוא חווה מה המלכים רוצים. מה הרצונות העמוקים שבו שמעורבים בקליפות רוצים.

עכשיו הוא מבין מה אני רוצה מתוך זה.

מה אני רוצה מתוך זה צריך לעשות על זה זיווג.

עוד לא גמרנו לראות איך הוא בדיוק יודע מה הוא רוצה.

איך יתגלה המצח מהשערות.

כי אם המצח לא מתגלה מהשערות אז לא מתגלה לו הרצון.

כי המצח הוא מקום הרצון זה נקרא רצון הרצונות. רעוא זה רצון. רעוא דרעוין. רצון הרצונות.

ולכן את התיקון הזה של רעוא דרעוין התחלנו ללמוד היום ואנחנו מבינים אם כך שהתיקונים הראשונים עוד לא גילו את גדלות המדרגה הם עוד לא באמת התחילו לתקן הם היו הכנה כמו הנחתי את הבסיס שדרכו אני יכול להתחיל לחשוב עכשיו אני אלמד אותך איך לחשוב על לבטא את האני המסוים שלך של כל אחד ואחד.

אז קודם כל תפתח לעולם שזה התיקון הרביעי עכשיו בוא נדייק מיהו הרצון שלך יכול להיות שגם בו אתה לא תוכל להשתמש בכולו אבל זה אתה זה כל מה שראית זה לא אתה זה הגירוי שלך ללכת לבדוק בכלל מי אתה ועכשיו בוא נבדוק מי אתה.

במקום הזה הרבה נופלים.

כלומר אם אני משתוקק אז זה בטח אני.

אומר לא זה שאתה משתוקק זה לא אומר שזה אתה.

זה שאתה משתוקק זה אומר שבאת למקום העבודה לגלות מי אתה.

עכשיו בתיקון החמישי התחלת לגלות את הרצון שלך.

עכשיו אנחנו נצטרך בהמשך לראות מתוך הרצון הזה מה כן אפשר לפעול ומה לא אפשר לפעול שזה כבר המשך התיקון הזה אנחנו נלמד בשיעור הבא.

סיכום בנקודות:

  • עד כה עסקנו בג' התיקונים הראשונים שגילו את חג"ת דעתיק אולם עדיין לא התעסקו בתיקון המלכים.

  • שורשי המחשבה שהם ראש דאריך צריכים להיות בנויים גם כדי לתקן את המלכים שנשברו שהרי הם צריכים להינתן לז"א ותפקידו של ז"א לתקן את המלכים.

  • על כן צריך את ארבעת תיקונים הנוספים שהם נהי"ם של ראש דעתיק שיתקן את ראש דאריך.

  • התיקון הרביעי שהוא בבחינת נצח הוד הפנימיים דעתיק שהם מבחינתו ב' ביעי דכורא הם לצורך התעוררות הרצונות מהמקום שהמלכים באו דהיינו מצמצום א' אולם ודאי שאסור לקבל את האור באופן הזה כי זה גרם לשבירה.

  • לאחר מכן בא תיקון היסוד מצד עתיק והמצח מצד א"א שתיקון זה נקרא רעוא דרעוין שפירושו רצון הרצונות.

  • התיקון מתבטא בכך שמסירים את השערות מהמצח ומב' התפוחים שזה אומר גילוי הרצון כך שיוכל לקבל חכמה וזה ע"י שהי' תצא מאויר ותהיה אור.

  • את המשך תיקון הה' נלמד בשיעור הבא.

עד כאן היום. תודה רבה.

 


1. עד כה עסקנו בג' התיקונים הראשונים שגילו את חג"ת דעתיק אומנם עדיין לא התעסקו בתיקון המלכים.

2. שורשי המחשבה שהם ראש דא"א צריכים להיות בנויים גם כדי לתקן את המלכים שנשברו שהרי הם צריכים להינתן לז"א ותפקידו של ז"א לתקן את המלכים.

3. על כן צריך את ארבעה תיקונים הנוספים שהם נה"י של ראש דעתיק שיתקן את ראש דא"א.

4. התיקון הרביעי שהוא בבחינת נצח הוד הפנימיים דעתיק שהם מבחינתו ב' ביעי דכורא הם לצורך התעוררות הרצונות מהמקום שהמלכים באו דהיינו מצמצום א', אולם ודאי שאסור לקבל את האור באופן הזה כי זה גרם לשבירה.

5. לאחר מכן בא תיקון היסוד מצד עתיק והמצח מצד א"א שתיקון זה נקרא רעוןא דרעווין שפירושו רצון הרצונות.

6. התיקון מתבטא בכך שמסירים את השערות מהמצח ומב' התפוחים שזה אומר גילוי הרצון כך שיוכל לקבל חכמה. וזה על ידי שהי' תצא מאוויר ותהיה אור.

7. את המשך תיקון ה' נלמד בשיעור הבא.

אין תגובות

להגיב