תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 15 | אלף שכה-שכו

82

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ג שיעור 15 | אלף שכ"ה-שכ"ו | הדף היומי

מה למדנו היום?

עיקר הלימוד היום היה על ההבנה של העזקא שנקראת עזקא רבה.

מה זה עזקא רבה?

עזקא זה טבעת. דהיינו שמירה. אסור שיהיה מוחין בלי שמירה.

הסבר: אנחנו למדנו שכדי שיהיה מוחין בעולם אז אנחנו הולכים לשורשים של המוחין ואומרים אני יתקן את הדברים בשורש כמו שבעיבור.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 15 חלק יג\תמונה שיעור 15 חלק יג a.jpg

איך נתקן את הדברים בשורש?

מי השורש של כל המוחין ובשביל מה צריך מוחין?

הייתה שבירת הכלים.

אחרי שבירת הכלים אנחנו אומרים צריכים לעשות תיקונים.

איפה עושים את התיקונים?

בעולם אצילות.

איפה בעולם אצילות?

במחשבה.

הכל מתברר במחשבה.

אדם אומר אני הרגשתי שבירה הרגשתי כאוס הייתה פה ממש רעידת אדמה נפשית.

איפה?

בשבירת הכלים.

איך מתקנים?

אז אומר טוב אז עכשיו אני ירגיש אחרת.

הרגשתי כעס עכשיו אני לא אכעס.

​​ איך לא תכעס?

מה ישתנה שלא תכעס?

אם אתה לא משנה את הסיבות שגרמו לכעס אתה עוד פעם תכעס.

אז מה אני צריך לשנות?

את צורת המחשבה שלי.

מה הייתה צורת המחשבה?

הייתה צורת מחשבה שלא הייתה לה שמירה.

אז בא עולם אצילות ואמר אני רוצה לחשוב מחדש.

אתה רוצה לחשוב מחדש אז בוא נתקן את שורשי המחשבה.

כי מי בא לתקן את שבירת הכלים?

מי בעולם אצילות?

זו"ן דאצילות. זו"ן דאצילות באו לתקן.

אם זו"ן דאצילות באו לתקן אז יש להם שורשים.

מי השורשים של זו"ן דאצילות?

א"א. הוא הראש הראשון של עולם אצילות.

היות והוא הראש הראשון של עולם אצילות.

אז אם ככה צריך לתקן את השורשים.

איך מתקנים את השורשים?

אני צריך לתקן בשורשי המחשבה.

מי שורשי המחשבה?

א"א.

אז הלכנו לא"א ואמרנו לו אוקי אנחנו צריכים עכשיו לבנות עולם חדש שנקרא עולם התיקון בוא נתחיל לתקן אותו בשורש המחשבה.

איך נתקן אותו?

אנחנו רוצים לגלות את העליון שלנו.

מיהו העליון שלנו?

עתיק.

עתיק מייצג לנו את כל מה שקרה בעולם א"ק ואנחנו רוצים לייצג אותו.

איך מיצגים אותו?

מלבישים אותו.

איך מלביש א"א את עתיק?

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 15 חלק יג\תמונה שיעור 15 חלק יג c.jpg

מלביש על החג"ת שלו. חסד גבורה תפארת.

החסד מולבש ע"י גלגלתא.

והגבורה מולבשת ע"י מוחא סתימאה.

אז עושה בזה ב' תיקונים:

תיקון ראשון שהוא עושה הוא אומר אני עתיק רוצה הלבשה.

אז הזכר שהוא א' דהתלבשות מלביש על החסד.

הנקבה שהיא שורש דעוביות מלבישה על הגבורה.

אז יש לנו ב' תיקונים.

החסד של עתיק מולבש ע"י הגלגלתא שהוא ראש הזכר.

והגבורה של עתיק היא מולבשת ע"י מוחא סתימאה.

עכשיו למה הם מולבשים?

כדי לגלות אותם.

כשאני נותן לבוש אז אני צריך לשים בלבוש את הגילוי הראוי.

איך אני אגלה אותם?

אז הוא אומר יש פה ב' תיקונים.

אז דיברנו בשיעורים הקודמים על הגילוי של גלגלתא של הזכר את החסד.

מה הגילוי?

אני יעשה לו עזקא דכיא.

איזה תיקון אני יעשה לו?

אני אגיד לו ככה: התיקון שלך יהיה תיקון כזה שאתה לא תעשה זיווג.

לא תעשה זיווג. אתה תהיה בלי רצונות. כמו אברהם אבינו. אפילו ה' לא יהיה לך. תהיה אברם. אב רם. תהיה כל כולך מאמין בהשם אתה בלי רצונות כמו ישמעאלי. אתה כמו בן אברהם כל כולך חסד. וזה יהיה התיקון של החסד דעתיק.

אבל אתה תעשה טבעת שתשמור עליך.

איך הטבעת תשמור עליך?

תשמור עליך ככה.

הרי כל ראש עושה זיווג על חכמה בינה ודעת.

שדעת הוא קו אמצעי שמחבר בין חכמה לבינה ועושה ביניהם זיווג.

אז החכמה ובינה היו צריכים להתקבל בדעת.

אומר אתה לא תעשה את זה. אלא אתה תפריד בין החסדים והגבורות שבדעת ואז יהיה לך ד' ווים.

חכמה בינה חסדים וגבורות. וזה יהיה ם' זה יהיה טבעת של ם' שסוגרת את האפשרות לעשות על זה זיווג. זה יישאר כאור מקיף.