תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 14 | אלף שכג-שכד

30

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ג שיעור 14| אלף שכ"ג-שכ"ד | הדף היומי 

מה לומדים היום?

אז למדנו היום, הרעיון של השיעור היום היה לנסות לבדוק איך משפיעים השורשים האלה העליונים שלמדנו שתכף אני אזכיר מה הם.

איך הם משפיעים על המשך ההתנהלות.

השורשים האלה שדיברנו עליהם הם נקראים מצד החסד ומצד הגבורה של עתיק.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 14 חלק יג\תמונה שיעור 14 חלק יג a.jpg

שעל החסד מלביש גלגלתא ועל הגבורה מלביש מוחא סתימאה.

עכשיו יש לנו פה שני שורשים.

אומר השורשים האלה משפיעים גם למטה.

הוא אומר יש לנו פה בעיה.

איזה בעיה?

אומר האדם שאני רוצה לברוא אח"כ מהז"א או בחינת המלכות היא צריכה להשתמש עם הגבורה.

עכשיו הגבורה הזו שפה היא גבורה שבאה מעתיק.

הגבורה הזאת היא נקראת מלכות של צמצום א'.

את אותה מלכות של צמצום א' שנקראת גבורה גנזנו פה במוחא סתימאה.

עתיק שגנז את החכמה אותו עתיק שגנז את המלכות זה נקרא גבורה.

והוא נתן את הכוח הזה למוחא סתימאה.

אז עכשיו הגבורה היא גנוזה במוחא סתימאה.

את מוחא סתימאה של א"א.

הגבורה היא התלבשה במוחא סתימאה אז מוחא סתימאה באה לגלות את הגבורה הזאת.

כי בשביל מה בא הלבוש?

כדי לגלות.

מי זאת הגבורה הזאת?

זה גניזה של המלכות.

ומי זאת המלכות הזאת?

זו אותה מלכות של צמצום א'.

למה בכלל באנו להשתמש בה?

כי היא גדלות כלי הקבלה היא עצם הבריאה צריך בה לקבל את האור.

אז מצד אחד כיסינו אותה ומלכות נגנזה ברדל"א בעתיק. עתיק נקרא רדל"א.

מצד שני נתתי את הגניזה הזאת למוחא סתימאה של א"א.

זאת אומרת שיש לי בשורשי המוחין יש לי את הכוח הזה של מוחא סתימאה שבה יש את הגבורה.

אוקי אז היא גונזת את החכמה.

אבל מה הועילו חכמים בתקנתם?

מה אתה באת לפה רק למנוע את השימוש בבריאה או שבאת להשתמש בבריאה?

בשביל מה בראת את הבריאה כדי להגיד לי אל תשתמש בה?

אומר כן אתה צודק השאלה שלך טובה.

אז גם אנחנו שאלנו את השאלה הזאת על מוחא סתימאה איך היא תגלה?

אומר איך היא תגלה?

היא תעשה תיקון מיוחד.

ומה התיקון שהיא תעשה?

ממוחא סתימאה אנחנו נעשה שערות. דרכן דרך השערות נוכל לקבל את החכמה ואז נוכל לגלות משהו מהגבורה הזאת.

זאת אומרת הגבורה הזאת יכולה להתגלות דרך השערות אבל קצת קצת יכולה להתגלות רק הארת חכמה.

הארת חכמה יכולה להתגלות דרך השערות שהם נקראים י"ג שערות או תיקוני דיקנא.

שערות דיקנא או י"ג תיקוני דיקנא זה תיקונים שאנחנו עושים שהתיקונים האלה הם מאפשרים ליצר שנאות או ליצר כלים שמאפשרים קבלת אור חכמה.

ואלה תיקונים מיוחדים ואת התיקונים האלה צריכים ללמוד. אבל כדי שנעשה את התיקונים האלה אנחנו צריכים להסכים לא להשתמש במוחא סתימאה הזאת.

עכשיו מי זאת המוחא סתימאה שגנזנו אותה?

זה אותו אור חכמה שהשתמשנו בעולם הנקודים ונשברה.

מיהי?

או"א דנקודים

אז הוא אומר מלכות שנגנזה ברדל"א יש בה שני צדדדים: יש בה צד של מלכות שלא השתמשנו בה ויש עוד דבר שלא השתמשנו בו או"א דנקודים.

אז אנחנו צריכים שתי תיקונים אם כך.

אז בכל מה שלמדנו כאן יש שתי תיקונים:

אחד מלכות נגנזה ברדל"א ותיקון שני יש לנו גניזו דאו"א.

זה על מדרגת יחידה מלכות נגנזה ברדל"א.

וגניזו דאו"א על ג"ר דחכמה.

זאת אומרת שתי התיקונים האלה שניהם צריכים להתגלות פה:

ב' תיקונים.

אז קודם כל עושים את ב' התיקונים האלה שזה מחזק את הפרסה.

במה זה מחזק את הפרסה?

זה מחזק את הפרסה כדי שלא תתגלה המלכות דצמצום א' כמו שהייתה בנקודים.

אבל גם שלא יתגלו או"א.

ואז זה מחזק את הפרסה ואז כשיבוא אור גדול ויגיד קח את האור הגדול.

יהיה לנו את הכוח להגיד רק רגע אני יכול לקבל אותו דרך תיקונים.

ולכן צריך בהתחלה צניעות מאד גדולה ורק אם יהיה תיקונים אני אקבל.

זאת אומרת אני לא מוכן לקבל את התענוג רק בגלל שהוא תענוג אני מוכן לקבל אותו רק אם יש בו תיקונים.

ואלה התיקונים שדיברנו היום.

אבל עוד לא למדנו איך עושים אותם.

אבל מה כן הדגשנו?

הדגש בעיקר בשיעור היה על ב' התיקונים האלה.

ורק הזכרנו שאחרי התיקונים האלה אפשר לקבל.

זה תיקונים מה לא לקבל. זה תיקונים מצד השלילה.

וזה תיקונים מצד החיוב.

אז יש תיקונים קודם כל מצד השלילה מה לא לקבל ויש תיקונים מצד החיוב איך כן לקבל.

יש חלוקה פה בין עתיק לא"א בשני התיקונים?

התשובה היא כן. בעתיק זה יותר מצד מלכות שנגנזה ברדל"א ומצד גבורה זה יותר התיקון של גניזו דאו"א. אבל אנחנו נלמד. עתיק נתן את שני התיקונים האלה.

פשוט עוד לא למדנו את כל שבעת התיקונים כמו שצריך כי כל הי"ג תיקוני דיקנא תלוי בגניזו דאו"א שאת זה עוד לא למדנו שזה עלית נה"י לחג"ת של עתיק כדי לתת תיקונים בראש דא"א לעשות את ב' התיקונים האלה פה בגניזו דאו"א.

סיכום בנקודות:

  • שורשי המוחין המצויים בא"א מלבישים על חסד וגבורה דעתיק. לבושים אלו בא"א נקראים גלגלתא ומוחא סתימאה.

  • עיקר הלימוד היום הוא כיצד מוחא סתימאה מגלה את הגבורה שהרי בהיותה מלבישה עליה היא צריכה לגלותה.

  • הגילוי של הגבורה דהיינו של המלכות שהיא עצם הבריאה אפשרית רק ע"י ב' תיקונים מצד השלילה וי"ג תיקונים מצד החיוב.

  • ב' התיקונים מצד השלילה הם מלכות דצמצום א' שנגנזה ברדל"א וכן גניזו דאו"א דהיינו שלא להשתמש באו"א דנקודים שקיבלו אור על ג"ר דחכמה.

  • התיקונים מצד החיוב הם י"ג תיקונים שהם שערות דיקנא שדרכם ניתן לקבל את האור אומנם לא כמו בנקודים אלא רק הארת חכמה שזוהי ההכנה לקראת גמר התיקון שבו נוכל לקבל את כל ההארה כמו בנקודים אבל כשכבר אין סיגים.

  • בהמשך הלימוד נצטרך ללמוד יותר בפרטות כיצד נעשה התיקון המיוחד הזה של גניזו דאו"א מצד השלילה וכן בהרחבה כיצד נעשים י"ג תיקוני הדיקנא מהיכן הם נובעים ומה תפקיד של כל אחד מהתיקונים.

עד כאן היום. תודה רבה.

 


סיכום בנקודות: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 14 | אלף שכג-שכד
1. שורשי המוחין המצויים באריך אנפין מלבישים על חסד וגבורה דעתיק, לבושים אלו בא"א נקראים גלגלתא ומוחא סתימאה.
2. עיקר הלימוד היום הוא כיצד מוחא סתימאה מגלה את הגבורה שהרי בהיותה מלבישה עליה היא צריכה לגלותה.
3. הגילוי של הגבורה דהיינו של המלכות שהיא עצם הבריאה אפשרית רק על ידי ב' תיקונים מצד השלילה וי"ג תיקונים מצד החיוב.
4. ב' התיקונים מצד השלילה הם – מלכות דצמצום א' שנגנזה ברדל"א. וכן גניזו דאו"א דהיינו שלא להשתמש באו"א דנקודים שקיבלו אור על ג"ר דחכמה.
5. התיקונים מצד החיוב הם י"ג תיקונים שהם שערות דיקנא שדרכם ניתן לקבל את האור אומנם לא כמו בנקודים אלא רק הארת חכמה. שזו היא ההכנה לקראת גמר התיקון שבו נוכל לקבל את כל ההארה כמו בנקודים אבל שכבר אין סיגים.
6. בהמשך הלימוד נצטרך ללמוד יותר בפרטות כיצד נעשה התיקון המיוחד הזה של גניזו דאו"א מצד השלילה וכן בהרחבה כיצד נעשים י"ג תיקוני הדיקנא מהיכן הם לומדים ומה התפקיד של כל אחד מהתיקונים.

אין תגובות

להגיב