תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 27 | אלף שמט-שנ

42

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ג שיעור 27| אלף שמ"ט-ש"נ | הדף היומי

מה למדנו היום?

הוא בא להסביר לנו עניין מאד מיוחד שלכאורה מה שהוא פה לא היה ברור שאותו הוא בא להסביר.

הוא בא להסביר לנו מדוע היה התיקון הזה בראש דא"א ולתיקון הזה אתה קורא לו הגבהת ראשי ירכין שירכין נקראים נה"י.

אז אם אתה מדבר איתי על נה"י שהם שייכים לעתיק אז תדבר איתי על התיקון בעתיק.

למה אתה מדבר איתי על התיקון בראש דא"א?

אז הוא אומר בוא אני אסביר לך מה זה נה"י ואחרי שאני אסביר לך מה זה נה"י אני אוכל להסביר לך מדוע אני קורא לתיקון הזה הגבהת ראשי ירכין הגבהת ראשי נה"י אני קורא לזה תיקון שבא"א.

אז קודם כל מה זה נה"י?

אז הוא הסביר לנו מה זה נה"י ואמר נה"י זה אור חוזר.

לאור חוזר אני קורא נה"י.

כשהמלכות עושה זיווג כשאור בא למדרגה אז המדרגה דוחה את האור ומהדחיה הזאת של האור היא לא דוחה את האור

מה היא דוחה?

את הרצון.

אז הרגשה אני דוחה את הרצון העצמי שלי דוחה את הרצון של העיגול אז אני מקבל מזה כוח לעשות כלי חדש.

כמו שאמר לנו באות ט"ו בפתיחה שהסירוב לקבל הוא מיצר לי כלי לאור חוזר זה שאני מסרב למארח ​​ ואומר אני לא רוצה לאכול בגלל הרעב שלי אז דחית הרצון שלי לסיפוק האישי מאפשר לי לבנות כלי ליחד.

אז עד לפה הבנו שאור חוזר הוא הכלי.

אומר בשפה של ג' קוים טעם פה ב' טעמים למה אני קורא לאור חוזר הזה נה"י.

טעם ראשון שלמדנו אותו תמיד שאור חוזר נקרא על שם המלכות ומלכות נקראת נה"י בסוד ג' עדרי צאן רובצים עליה.

​​ הוא נתן על זה הסבר ארוך מי שרוצה להסתכל עוד פעם בחלק ו' בהסתכלות פנימית באות ה'.

אבל המלכות נקראת נה"י.

עוד נתן לנו הסבר שיש לנו אורות בינה ז"א ומלכות בשפה של ג' קוים הם נקראים חב"ד חג"ת נה"י

אז אנחנו מבינים למה מלכות נקראת נה"י.

עוד הסבר כל הזיווגים שעושים בצמצום ב' זה על בחינת היסוד כי מלכות נגנזה ברדל"א.

אבל תמיד מלכות זה הכלי.

אומר כן אבל מלכות נמצאת בשליש תחתון דיסוד לכן אנחנו אומרים שהזיווג נעשה ביסוד.

ויסוד הרי הוא קו אמצעי של מי?

נצח הוד יסוד אז קו אמצעי כולל גם את הנצח הוד אז אם אני אומר שהמלכות שעליה אני עושה זיווג והיא נמצאת ביסוד אז ביסוד הזה יש נצח הוד אז אני קורא לה נה"י.

אלה ב' טעמים למה האור חוזר שהוא על שם המלכות נקרא נה"י:

א. בגלל שמלכות נקראת נה"י וב. בגלל שזה יסוד שיסוד כולל גם נצח הוד.

אז פה הבנו דבר ראשון כדי להסביר את השאלה

עוד פעם אני חוזר מה הייתה השאלה?

מדוע אני מיחס את התיקון של הגבהת ראשי ירכין שהוא גם נקרא הגבהת ראשי נה"י

למה אני מיחס אותו למה שקרה בראש דא"א אם זה קרה בעתיק?

אז הוא מתחיל להסביר:

מה זה נה"י?

נה"י זה אור חוזר. אור חוזר שהעליון עושה לתחתון.

אז זה עדיין לא פתר לנו את השאלה כי האור חוזר הזה עושה העליון בשביל התחתון אז הוא שייך לעתיק.

אומר נכון.

עכשיו פה הוא נותן לנו כלל כשהעליון עושה זיווג בשביל התחתון זאת אומרת שהעליון רוצה לתת תשובה לתחתון.

אבא רוצה לתת תשובה לבן אז התשובה שהוא נותן לבן יש לה שלושה שלבים:

התשובה שהוא מתכנן בראש שלו.

התשובה שהוא אומר.

והתשובה שמתקבלת בראש של הילד.

אז זה אותה תשובה אבל היא נמצאת בג' מקומות

אז אותו דבר פה:

היא נמצאת בראש של העתיק.

היא נמצאת בדרך שהוא אומר את הדבר לא"א.

והיא נמצאת בראש דא"א.

אז הוא אומר אתה צודק בשאלה שלך.

אני מדבר על התיקון שנעשה בראש דעתיק אבל הוא גם מגיע לראש דאריך כי הוא נמצא בג' מקומות ואני מדבר אתך על הנה"י האלה שנמצאים כבר בחלוקה הג' שלהם.

מה היא חלוקה הג'?

מקום הג'?

אז א"א זה הראש של התחתון אז אני מדבר על הנה"י שנמצאים בתחתון.

עכשיו קל לי להבין מדוע אני מדבר על התיקון הזה של הגבהת ראשי ירכין שבכלל שייכים לנה"י דעתיק ​​ מדבר אותם אצל א"א אז בזה ענינו על השאלה.

אגב כך הוא מזכיר לנו מה שלמדנו

מה זה הגבהת ראשי ירכין?

הגבהת ראשי ירכין אומר שעשיתי חלוקה באור חכמה שאני נותן לתחתון בזה שלא מקבלים ג"ר דחכמה ולכן התיקון הזה מחלק את הראש דאריך לגלגלתא שהוא כנגד ג"ר דבינה שלא יקבל חכמה וכנגד ז"ת דבינה שמקבלים חכמה שנקראת ל"ב נתיבות החכמה ולכן יתחלק לנו הראש דאריך שהוא הזכר דאריך לב' מקומות לגלגלתא ומוחא דאוירא.

זה מה שהוא לימד היום.

סיכום בנקודות:

  • נשאלת שאלה מדוע כאשר מדובר בתיקון הנקרא הגבהת ראשי ירכין שירכין הם נה"י על א"א והרי הנה"י האלה שייכים לעתיק?

  • כדי לענות על שאלה זו מספר לנו שהמלכות שהיא בחינת אור חוזר שהעליון עושה לתחתון נקרא בשם נה"י.

  • ב' טעמים מדוע האור חוזר שהיא המלכות נקרא נה"י: א. כי מלכות בשפה של ג' קוים נקראת נה"י. ב. כי הזיווג נעשה ביסוד שהוא קו אמצעי של נצח הוד הכולל גם את נצח הוד לכן נקרא היסוד נה"י ובו נמצאת המלכות

  • האור חוזר דהיינו הנה"י שהעליון עושה עבור התחתון נמצא בג' מקומות: בעליון, בדרך ובתחתון.

  • כל המדובר בתיקון של הגבהת ראשי ירכין מדובר ממקום הג' דהיינו בראש התחתון שהוא ראש דאריך ועל כן מדובר על התיקון שמיצר את ההפרדה וההבדלה בין גלגלתא למוחא דאוירא שבגלגלתא לא יקבל חכמה ומוחא דאוירא יקבל חכמה אולם רק ו"ק דחכמה שמעתה היא נקראת ג"ר דחכמה בעולם אצילות

עד כאן היום. תודה רבה.

סיכום בנקודות חלק יג עמודים שמט-שנ שיעור מס 27

1. נשאלת שאלה מדוע כאשר מדובר בתיקון הנקרא הגבהת ראשי ירכין שירכין הם נהי על א"א. והרי הנהי האלה שייכים לעתיק?
2. כדי לענות על שאלה זו מספר לנו שהמלכות שהיא בחינת או"ח שהעליון עושה לתחתון נקרא בשם נהי.
3. ב' טעמים מדוע האו"ח שהיא המלכות נקרא נהי :
א. כי מלכות בשפה של ג' קוין נקראת נהי.
ב. כי הזיווג נעשה ביסוד שהוא קו אמצעי של נצח הוד הכולל גם את נצח הוד לכן נקרא היסוד נהי ובו נמצאת המלכות.
4. האו"ח דהיינו הנהי שהעליון עושה עבור התחתון נמצא ב ג ' מקומות: בעליון, בדרך, ובתחתון.
5. כל המדובר בתיקון של הגבהת ראשי ירכין מדובר ממקום ה ג' דהיינו בראש התחתון שהוא ראש דא"א. ועל כן מדובר על התיקון שמייצר את ההפרדה וההבדלה בין גלגלתא למוחא דאוירא שבגלגלתא לא יקבל חכמה ובמוחא דאוירא יקבל חכמה אולם רק ו"ק דחכמה. שמעתה היא נקראת ג"ר דחכמה בעולם אצילות.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב