תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 32 | אלף שנט-שס

39

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ג שיעור 32| אלף שנ"ט-ש"ס | הדף היומי 

מה למדנו היום?

למדנו בשיעור הקודם שכל הארה שז"א מקבל הוא מקבל לא מפנימיות א"א אלא מחיצוניותו.

גם לא בדרך של פנימיות כמו בפרצופים הקודמים.

מה יש לו בחיצוניות לא"א?

אותם שערות שיצאו מהראש.

מי זה השערות?

ראה שבזיווג הפנימי שלו יש צמצום א' וצמצום א' הוא לא יכול לתת לתחתון אז את האור חוזר שהיה לו בראש הוציא החוצה האור כמובן הסתלק מהראש ומה שנשאר לו בראש זה הבחינה של השערות שזה אור חוזר שיצא מהראש שזה נקרא מותרי מוחא.

מהאור חוזר הזה שיצא מהשערות מזה הוא נותן לז"א

אותו אור חוזר הוא יצר את החיורתא והנימין כשהוא הגיע בפנים לראש לכיון הקרקפת הגלגלתא אז יצא החיורתא והנימין הם בחינת השערות.

ז"א מקבל מבחינת השערות שבאחורי הראש של א"א לא מצד הפנים אלא מאחורי הראש.

למה מאחורי הראש למדנו?

היות והראש מחולק גם לראש וגוף וז"א הוא גוף ביחס לכלל עולם אצילות שביחס לכלל עולם אצילות א"א ואו"א הם ראש והגוף הוא בחינת ז"א ונוקבא.

אז אם ז"א רוצה לקבל מהראש דאריך אז הוא צריך לקבל מהגוף של הראש.

איך מחולק שם הראש והגוף של הראש?

אז ימין ושמאל הם מבחינת ג"ר דבינה וז"ת דבינה שהם בחינת הראש ואחורי הראש הוא נקרא הגוף של הראש לכן ז"א שהוא גוף ביחס לכלל אצילות מקבל מצד הגוף של הראש.

מי זה הגוף של הראש?

אחורי הראש.

צד הימין של הפנים זה כנגד ג"ר.

צד שמאל של הפנים זה כנגד ז"ת דבינה.

צד אחורי הראש זה כנגד הזו"ן.

אז לכן מקבל מהזו"ן.

האור שהוא נושא בתוכו זה חכמה וכשהוא מתפשט הוא נושא גם מהחיורתא אותם שערות נושאות קצת מהחיורתא את הארת החכמה שהיא מתפשטת לתחתון.

כשהיא מגיעה לז"א אז היא אומרת לז"א בוא תראה הבאתי לך אור.

מה הוא אומר לה?

איזה יופי בוא נראה איזה אור הבאת לי?

היא אומרת לו הבאתי לך אור חכמה.

מה הוא אומר לה?

אני חסדים מכוסים אני לא יכול אם אני אקבל חכמה יהיה לי כמו שקרה בעולם הנקודים ואני אשבר.

אז היא אומרת לו אז תעלה למעלה.

אתה לא יכול במקומך תעלה למעלה.

אומר לה בסדר.

השאיפה שלי לעלות למעלה היא קודם כל שאני אראה שיש לי שאיפה כזאת.

אני אשים את התפילין כאן במצח מבחוץ וזה יהוה עבורי שאיפה ללכת למעלה.

השאיפה שלי ללכת למעלה תהיה בימים טובים בשבתות ובנקודות השראה עליונות של האדם.

לכן תפילין של ראש זה קדושה עליונה היא באה משורש המוחין.

ומה התפקיד שלה של התפילין?

ליצר געגוע לעליה געגוע לתיקון כי אי אפשר בלי לתקן או בלי להעלות ביקוש אי אפשר לעלות למעלה.

צריכים להתגעגע לבוא לקשר רוחני לקשר אידיאלי לקשר שטמון ברצון ליתר דביקות.

כל ​​ סערות הנפש צריכים לעורר את הנקב שיש בקרקפתא.

מה הם עושים כשהם מעוררים את הנקב?

כי כשבן אדם יש לו סערת נפש אז הוא שואל את עצמו לשם מה באה סערת הנפש הזו?

והוא אומר היא בא בשביל הנקב בשביל לראות שאני רחוק כי הנקב זה חיסרון מלשון נקבה וזה כדי להראות שאני רחוק מאת השם ואז זה מקדם את האדם.

כי כשהוא יודע שהוא רחוק וזה כואב לו שהוא רחוק אז הוא בא כדי להתקדם להשם.

למה נשים לא צריכות את הגעגוע שבתפילין?

האם נשים לא צריכות תפילין?

אז התשובה היא שאשה היא לא בחינת זכר. לא היא צריכה לקבל את המוחין מז"א היא צריכה לקבל את זה מבעלה ולכן אישה שמסורה לבעלה היא צריכה לקבל מבעלה את האורות האלה.

כי היא בחינת המלכות.

המלכות לא יכולה לקבל ישירות את האור בלי התיקון של התורה.

זה כמו לקבל ישירות בלי תורה הרי הוא מקבל את התורה ומעביר לתחתון לכן המלכות יכולה לקבל רק דרך הז"א זה התיקון.

אבל יש לה זמן שהיא מקבלת לבד.

מתי היא מקבלת לבד?

רק בהשלמת כלים רק את העצמאות היא מקבלת לבד אבל אחרי שקיבלה את העצמאות כל התיקון שלה להשתמש בעצמאות הזאת כדי להיות מסורה.

ושם כל החטאים באים.

האם לוקחים את העצמאות הזאת למקום פרטי ואז לא יכולים להתחבר לעליון או שלוקחים את זה למקום של התמסרות.

סערות נפש זה מגיע מכוח הדחיה של אור של צמצום א'?

כן.

אור חכמה לא חייב להיות של צמצום א' המקור שלו של הסערות הם בצמצום א'.

מה זה צמצום א'?

אומר אני רוצה להגיע לשלמות אני רוצה להגיע לתכלית שלי.

וזה מתבטא בכל מיני לבושים. הוא רוצה שזה יהיה שלם. הוא רוצה שכל העולם יתנהג כמו שצריך לפעמים בעצמו הוא לא רואה שהוא לא כזה אבל הוא רוצה שאחרים יתנהגו כמו שלו נראה שזה שלם.

ואז יש לו סערת נפש איך זה לא קורה.

ואם היה אומר כל סערת הנפש היא צריכה לעורר בי את הנקב את החיסרון שלי ואז דרך זה אני יעבוד אז הוא יכול לעשות את התיקון הראוי.

מספר לנו שיש הארות שיוצאות גם ממוחא סתימאה ולא רק מגלגלתא ומוחא דאוירא.

והי"ג נימין דשערי הם יוצאים ממוחא דאוירא אבל כשעולים האורות מתוך מוחא סתימאה הם עוברים דרך אוירא המקיף עליו אז הם מתערבים איתם ומתלבשים תוך הנימין דשערי אז כאילו יש לנו פה קצת בלבול.

אומר איך יכול להיות הרי מה רוצים לקבל?

בסופו של דבר רוצים לקבל חכמה ומוחא סתימאה היא צד הנקבה שהיא צריכה לתת את ההארה.

אז הוא אומר באמת היא נותנת את ההארה דרך מה שהיא מתערבת בנימין והוא נותן פה משל.

המשל הוא שכמו שהירדן עובר דרך הכנרת שזה ים של טבריה בטבורה של עיר והוא עובר וממשיך כאילו הוא נכנס בתוכו ועובר הלאה אז הים כנרת זה כמו הנימין שבאה ממוחא דאוירא ומוחא סתימאה זה כמו הירדן.

והירדן מוחא סתימאה עובר בתוך הנימין האלה בתוך הכנרת וממשיך הלאה החוצה זאת אומרת שהוא לא מתערבב איתם.

מוחא סתימאה עובר בתוך הנימין כדי להינתן לתחתון אבל לא מתערב איתם זה לא ממש מוחא סתימאה זה השערות שיוצאות ממוחא סתימאה.

והוסיף לנו פה בלימוד היום שלמרות למדנו את זה כבר קודם שמגיע אור חכמה הזה שבא מהנימין ובתוכו מוחא סתימאה שהוא בא כדי להינתן לז"א אבל ז"א לא רוצה את זה.

למה הוא לא רוצה את זה?

לכאורה הוא לא רוצה.

הוא אומר אני מאד רוצה אבל אני לא יכול.

למה אתה לא יכול שואלים אותו?

כי אני בחרתי לעשות עבודה בחסדים מכוסים ואתם מבקשים ממני לקבל חסדים מגולים.

חסדים מגולים הכוונה הארת חכמה ואני לא יכול.

אם אני אגלה את החסדים זאת אומרת אני אקבל את החכמה שאתם מציעים לי אני אשבר כך קרה לי בעולם הנקודים.

ואז זה יוצא בסוד תפילין של ראש שזה צריך לאתגר אותו לעשות עבודה כדי לעלות.

אז יש אנשים שיושבים כל היום ולומדים עם תפילין.

פעם היה לזה ערך גדול אם אדם לא היה פוגם במחשבתו שלא ייקח את הקדושה הזאת וירד למקומות נמוכים.

אבל אם הוא נמצא במצב של לימוד ועלית עולמות יש בזה ערך גדול.

אתה רוצה לשאול:

אז הג"ר דחכמה נשאר בם' דצלם?

כן.

הו"ק דחכמה זה ל' דצלם?

זה הל' דצלם.

והצ'?

צ' זה אור פנימי בקטנות.

סיכום בנקודות:

  • מה שלמדנו בשיעור הקודם שתפילין של ראש הם ההכאה של אור חכמה שמגיע לז"א ומכה בהם מכיון שיש לו חסדים מכוסים הם באים ממוחא סתימאה.

  • והרי אמר לנו שהם באים ממוחא דאוירא שהיא נותנת את הגדלות אבל הארת החכמה היא שייכת למוחא סתימאה אז כיצד קורה שזה מגיע ממוחא דאוירא?

  • המוחין של חכמה של מוחא סתימאה עוברים דרך הנימין כפי שהירדן עובר דרך הכנרת ולא מתערבב בו ומגיעים לז"א ומהם נוצר התפילין של ראש ע"י ההכאה כאמור.

עד כאן היום. תודה רבה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 32 חלק יג\תמונה שיעור 32 חלק יג a.jpg

​​ 

סיכום בנקודות: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 32 | אלף שנט-שס
1. מה שלמדנו בשיעור הקודם שתפילין של ראש הם ההכאה של אור חכמה שמגיע לז"א ומכה בהם מכיוון שיש לו חסדים מכוסים הם באים ממוחא סתימאה.
2. והרי אמר לנו שהם באים ממוחא דאווירא שהיא נותנת את הגדלות אבל הארת החכמה היא שייכת למוחא סתימאה אז כיצד קורה שזה מגיע ממוחא דאווירא.
3. המוחין של חכמה של מוחא סתימאה עוברים דרך הנימים כפי שהירדן עובר דרך הכינרת ולא מתערבב בו ומגיעים לז"א ומהם נוצר התפילין של ראש על ידי ההכאה כאמור.

אין תגובות

להגיב