תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 44 | אלף שפג-שפד

37

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ג שיעור 44 | אלף שפ"ג-שפ"ד | הדף היומי 

מה למדנו היום?

היום התחלנו ללמוד על ההארה שניתנת משערות רישא לשערות דיקנא.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 44 חלק יג\תמונה שיעור 44 חלק יג a.jpg

ההארה הזו שניתנת משערות רישא לשערות דיקנא היות והיא לא יכולה להינתן בפנימיות המדרגה אז היא ניתנת דרך השערות בחיצוניות המדרגה.

ואנחנו רוצים להתחיל ללמוד על שערות דיקנא.

למה?

כי רק דרך שערות דיקנא ניתן לקבל את ההארה בז"א.

אותנו מעניין בסופו של דבר ז"א.

כל חלק י"ג שאנחנו לומדים אנחנו לומדים מטעם שרוצים להבין מה שורשי מוחין יוכלו להשפיע לז"א את ההארה שלו.

כי מה הייתה הבעיה בז"א?

הבעיה בז"א הייתה שכשקיבלנו בו אור בז"ת דנקודים הוא נשבר אבל אנחנו רוצים שיהיה לו תיקון של הארה.

כי בלי לקבל את האור הוא עוד לא הבריא לגמרי.

אני יכול לעשות לו רפואה.

למדנו היום בזהר שיש ב' מיני רפואות כמו בחג השבועות.

רפואה ראשונה שלא יקבל בכלל אור.

אז תשאיר אותו כך שלא יקבל אור וזהו.

אומר לא אבל זה לא רפואה שלמה.

אני רוצה שיקבל אור אבל בצורה מתוקנת.

אז עכשיו מספרים לי מה הצורה המתוקנת שיקבל

אומרים לי ז"א יוכל לקבל אור אחרי שיהיה את כל התיקונים בז"א תיקון א' תיקון ב' וכן הלאה עד תיקון הי"ג שהוא נקרא מזל ונקה אז ממנו תהיה הארה לז"א.

אני רוצה שז"א יקבל אור הוא יקבל דרך י"ג תיקונים.

אז אני רוצה לראות התיקונים האלה הדיקנא איזה אור הוא מקבל

אז אמרו לי קודם כל צריך לבנות את שערות רישא בא"א שיתנו לשערות דיקנא

ומשערות דיקנא כמובן זה יעבור דרך או"א וישסו"ת עד שיגיע לז"א.

את הדרך הזאת עוד לא למדנו רק באופן כללי צריך לתת הארה משערות דיקנא לז"א.

אז אנחנו לומדים עכשיו את המעבר בין שערות רישא לשערות דיקנא.

אומר בכלל כל האור הזה היה צריך להינתן בפנימיות המדרגה בגלל שיצא לחיצוניות המדרגה אז האור הזה יש ​​ לו דין הוא לא יכול להתקבל בצורה מלאה.

אז הוא אומר איך אני אקרא לדין הזה?

אני אקרא לו לכאורה כשהעליון משפיע לתחתון הייתי צריך לקרוא לו הויה

אבל הוא לא משפיע בשם הויה.

למה לא משפיע בשם הויה?

שם הויה זה אור.

אומר האור הזה התמעט ואני רוצה לציין שהאור התמעט.

אבל לא רוצה לציין שיש פה דין.

זה לא צמצום שאי אפשר לקבל את האור

אפשר לקבל רק בצורה אחרת.

זה שאני יכול לקבל את האור אבל בצורה אחרת אז אני לא אומר זה כמו צמצום שאי אפשר לקבל את האור

אפשר אבל בצורה אחרת.

לכן הוא בא לתאר לי באיזה כלים אני יכול לקבל את האור.

אומר הכלים של השערות הם אלה שממעיטים לכן להארה הזאת או לכלי או לדרך שבו אני מאיר את ההארה במקום לקרוא לו הויה כמו שקראתי בפנימיות אז אני אקרא לו בשם של דין.

אז איזה שם של דין אני מכיר?

אלקים.

אבל אלקים זה צמצום ואני לא רוצה להראות שיש פה צמצום.

אני רוצה להראות שיש פה איזה שהוא מיעוט יש הארה אבל יש מיעוט בהארה.

איך אני אקרא למיעוט בהארה?

מצפ"ץ.

אז עכשיו הוא נותן לנו הסבר שלם למה מצפ"ץ זה מיעוט.

הוא אומר קודם כל בוא תבין מה זה מצפ"ץ.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 44 חלק יג\תמונה שיעור 44 חלק יג b.jpg

מצפ"ץ זה שם שבא מא"ת ב"ש.

א"ת ב"ש זה במקום א' בא ת'

במקום ב' בא ש'

במקום ג' בא ר'

וכן הלאה

במקום ת' בא א'

אז אם אני רוצה לקרוא שם הויה

אז במקום השם יהוה

י' אח"כ ה' אח"כ ו' אח"כ ק'

ק' זה כמו ה'

אז אני רוצה לקרוא לזה בשם של מצפ"ץ

אז איך אני אקרא?

מה אני יעשה במקום י'?

מ'

במקום ה' צ'

במקום ו' פ'

במקום ה' ץ'

זה יהיה מצפ"ץ

אז השם הזה מצפ"ץ זה שם בא"ת ב"ש.

עכשיו מה מורה השם א"ת ב"ש?

הוא קצת הרחיב לנו פה את הרעיון אבל לא זאת הנקודה אצלנו

אבל זה טוב לדעת את זה אז הרחבנו בזה.

מה זה א"ת ב"ש?

א"ת ב"ש מראה על העוביות באור עצמו.

מה זה עוביות באור?

שאני נותן את ההארה אבל בלבושי מוחין שיש בהם יותר דין.

כי הרי לבושי מוחין הרגילים מהם?

אור חוזר המלביש או לבושי מוחין שהם נקראים אור חוזר שדרכם אני נותן את האור.

אבל לבושי מוחין האלה האור חוזר הם כבר לא נמצאים בתוך המדרגה

אז אני לא יכול לתת לבושי מוחין רגילים אני נותן את זה דרך שערות

אז זה כאילו לבושי מוחין אבל יותר קטנים

אז אני לא יכול לקרוא לזה הויה אני רוצה לקרוא לזה דין

אני קורא לזה דין מטעם מצפ"ץ מטעם א"ת ב"ש.

ואז אני רוצה לדבר על האור אבל להגיד הנה זה האור אבל הוא אור ממועט.

אז במסגרת האור אני מראה על האור הממועט הזה.

ולכן אני קורא לו מצפ"ץ.

מי זה מצפ"ץ?

ב' הפאות של הראש.

למי הם ישפיעו?

לד' התיקונים הראשונים או בעיקר לתיקון הראשון שנראה אח"כ.

יש את ב' פאתי הראש

יש את השפה

יש את הארחה

אח"כ זה יורד לשיבולת

אז אנחנו נראה את התיקונים עוד לא למדנו אותם.

אז מה צריך לזכור כאן?

אומר תראה כשאני מדבר על השערות רישא אז הם כנגד גו"ע ויש ביניהם הפסק של ההארה

הפסק של הארה זה במקום החזה.

אז אין טעם פה להיכנס לחזה אור הוא נכנס פה לאור פנימי לא אכנס לכל זה בסיכום

אבל רק להבין את זה.

עכשיו תמיד כשאני רוצה לדבר על המדרגה של שערות דיקנא אני אדבר על כך שמקור ההארה הוא בראש.

איפה בראש?

בפאות.

לכן אני צריך את הפאות האלה שהם נקראים מצפ"ץ מצפ"ץ.

אם היה ניתן אור פנימי ההארה הייתה ניתנת בפנימיות והייתי מצמצם ואומר לא מקבלים אור אז זה דין זה שם אלקים לא מקבלים אור כמו בקטנות אין אור של גדלות.

ופה הוא בא ואני לא אומר אין אור של גדלות

יש אור של גדלות רק ממועט דרך השערות

אז זה לא דין שאין אור

דין של אין אור כמו בקטנות זה דין של צמצום.

אז הוא אומר אני לא יכול לקרוא לזה שם אלקים כי בגדלות יש פה אור.

רק אני אקרא לו מצפ"ץ.

שואלים אם אמרנו על ת' או הרצון הגדול מה נאמר על י'?

שהוא רצון יותר קטן.

הוא מתורגם למ'?

לא. המ' זה ההארה שיש בו זה הארה יותר קטנה.

למה?

כי היא יותר רחוקה מהא'.

הא' היא ההארה הכי גדולה אז היא צריכה את ההשתוקקות הכי גדולה אז היא מקבלת את הת'

אז הת' הוא העוביות של הא' וכן הלאה.

סיכום בנקודות:

  • כעת כאשר אנחנו לומדים על הגדלות שצריכה להינתן הארה לז"א צריך א"א לעשות זיווג על גדלות.

  • היות ואין הזיווג יכול להיעשות בפנימיות המדרגה אור חוזר יצא בסוד מותרי מוחא לבחינת שערות אם כך דרך השערות יצטרך א"א לתת את ההארה.

  • במסגרת השערות שערות רישא צריכים לתת הארה לשערות דיקנא והיות ושערות רישא מסודרות ממעלה למטה מכתר למלכות לכן צד המלכות של שערות רישא צריכה לתת הארה לשערות דיקנא.

  • היות והמלכות מצמצמת את ההארה היא צריכה להיות בשם דין אולם לא בשם אלקים כי זה לא צמצום גמור אלא רק מיעוט ההארה ולכן היא תיקרא בשם מצפ"ץ.

  • המלכות של ראש נקראת פאה שבגימטריה אלקים וסימן נוסף שאלקים במילוי יודים הוא גימטריה שין כמו השם מצפ"ץ.

  • מצפ"ץ הוא שם הויה בא"ת ב"ש שזה מורה על העוביות שבהארה דהיינו מיעוט ההארה ולא ביטולה.

עד כאן היום. תודה.

 

סיכום בנקודות: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 44 | אלף שפג-שפד
1. כעת אשר אנו לומדים על הגדלות שצריכה להינתן הארה לז"א צריך א"א לעשות זיווג על הגדלות.
2. היות ואין הזיווג יכול להעשות בפנימיות המדרגה אור חוזר יצא בסוד מוטרי מוחא לבחינת שערות, אם כך דרך השערות יצטרך א"א לתת את ההארה.
3. במסגרת השערות שערות רישא צריכים לתת הארה לשערות דיקנא והיות ושערות רישא מסודרות ממעלה למטה מכתר למלכות לכן צד המלכות של שערות רישא צריכה לתת הארה לשערות דיקנא.
4. היות והמלכות מצמצמת את ההארה היא צריכה להיות בשם דין אולם לא בשם אלקים כי זה לא צמצום גמור אלא רק מיעוט ההארה לכן היא תיקרא בשם מצפץ.
5. המלכות של ראש נקראת פאה שבגימטריא אלקים וסימן נוסף שאלקים במילוי יודין הוא גימטריא ש' כמו השם מצפץ.
6. מצפץ הוא שם הויה באתבש, שזה מורה על העוביות שבהארה דהיינו מיעוט ההארה ולא ביטולה.

אין תגובות

להגיב