סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 44 | אלף שפג-שפד

59

סיכום בנקודות: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 44 | אלף שפג-שפד
1. כעת אשר אנו לומדים על הגדלות שצריכה להינתן הארה לז"א צריך א"א לעשות זיווג על הגדלות.
2. היות ואין הזיווג יכול להעשות בפנימיות המדרגה אור חוזר יצא בסוד מוטרי מוחא לבחינת שערות, אם כך דרך השערות יצטרך א"א לתת את ההארה.
3. במסגרת השערות שערות רישא צריכים לתת הארה לשערות דיקנא והיות ושערות רישא מסודרות ממעלה למטה מכתר למלכות לכן צד המלכות של שערות רישא צריכה לתת הארה לשערות דיקנא.
4. היות והמלכות מצמצמת את ההארה היא צריכה להיות בשם דין אולם לא בשם אלקים כי זה לא צמצום גמור אלא רק מיעוט ההארה לכן היא תיקרא בשם מצפץ.
5. המלכות של ראש נקראת פאה שבגימטריא אלקים וסימן נוסף שאלקים במילוי יודין הוא גימטריא ש' כמו השם מצפץ.
6. מצפץ הוא שם הויה באתבש, שזה מורה על העוביות שבהארה דהיינו מיעוט ההארה ולא ביטולה.

אין תגובות

להגיב