תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 60 | עמודים אלף תטו-תטז

51

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 60 | אלף תט"ו-תט"ז | הדף היומי

מה למדנו היום?

היום למדנו את היחס בין השערות לתיקונים של ז"א.

בשביל מה אנחנו רוצים לדעת את היחס הזה?

כדי לדעת וקצת יותר להרגיש את התהליך שיש בשערות.

והשערות זה לא דבר פרוע שגדל כמו ביער כל אחד איפה שהוא רוצה אלא יש לזה תהליך.

כמו שהתהליך הזה קורה ביציאת פרצוף ז"א והרי כל מה שאנחנו מדברים זה משורשי הז"א אז גם השערות יוצאים בסדר.

מה הוא הסדר?

כמו שלמדנו שיש עיבור, יניקה, מוחין: מוחין דנשמה, מוחין דחיה ככה יהיה סדר השערות.

אז הוא אמר לנו בוא נסתכל קצת מה אנחנו מכירים בז"א נשווה את זה לתיקונים כי הגענו כבר לתיקון הה' ואנחנו מתחילים עוד מעט לדבר על הגדלות של השערות שזה השערות שמתפשטים למטה.

ואנחנו רוצים לראות איך הם יתפשטו למטה מה יקרה איתם.

אז הוא בא ומתאר לנו את היחס ביניהם.

והוא אומר לנו כך:

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 60 חלק יג\תמונה שיעור 60 חלק יג a.jpg

כשז"א נולד איך הוא נולד?

ז"א בהתחלה כאשר הוא היה צריך להיוולד אז הוא היה צריך להעלות מ"ן הרי הוא עוד ​​ לא נולד צריך לעלות איזה שהוא ביקוש.

מאיפה יבוא הביקוש?

הוא יבוא מהרצון להמשיך את ההארה קדימה לתת עוד אור בעולמות.

כי הרי ז"א בא לתקן את מה שהיה בשבירת הכלים. אז אני צריך להעלות ביקוש כדי שהוא ייוולד.

והביקוש הזה בא עוד מתוך מה שהיה בעולם הנקודים במצב של צמצום א'.

הרי איך ז"א יצא בהתחלה?

הוא יצא בצמצום א'

אז מאיפה אני אביא את הרשימות האלה?

אני צריך להביא אותם מצמצום א' אבל אז יש לי בעיה.

מה הבעיה?

שאם אני אתקן אותם עוד פעם בצמצום א' אז עוד פעם אני יעשה זיווג על צמצום א' אז זה יהיה לא טוב.

אז מה עשינו שם כשרצינו להוליד את ז"א?

העלנו אותו לעיבור.

למה לעיבור?

כדי לעשות לו תיקון קוים כדי שלא יצא בקו אחד שיצא בג' קוים שיהיה באהבת חברים.

זה היה התיקון שעשינו לז"א.

זה היה תיקון לעיבור שלו.

אבל התיקון הראשון היה שנביא איזה שהוא עלית מ"ן.

אז עלית המ"ן הזאת של הרצונות של ז"א שבאים מצמצום א' ובאים לעיבור כדי לתקן אותם בתיקון קוים.

אומר אותו דבר קרה בשערות.

איך זה קרה בשערות?

קודם כל צריך את המ"ן שיעלו.

מי זה המ"ן?

ב' מיצרי הזקן.

כנגד ב' מיצרי הזקן יש את המ"ן של ז"א.

כי כל שערות הזקן הם הרי השורש של המוחין לז"א.

עכשיו אנחנו למדנו שהשערות באות בשביל הגדלות זה שערות.

כי בקטנות יכול לקבל גם מפנימיות המדרגה.

ורק לצורך הגדלות שאי אפשר היה לתת גדלות של חכמה בצורה פנימית אז הם יצאו בסוד ל"ב נתיבות החכמה שמתקבלים דרך השערות.

אז בשביל זה אחרי שגמרנו ללמוד על הקטנות בחלק י"ב ורצינו ללמוד על האורות של גדלות לז"א

אז עצרנו ואמרנו רגע צריך לעשות פה תיקון מיוחד כדי לקבל את הגדלות כי זה גדלות מיוחדת.

אז זה גדלות של ל"ב נתיבות החכמה שצריכה להתקבל דרך השערות אז לכן יצאנו ללמוד בחלק י"ג על השערות דיקנא.

השערות דיקנא הללו אומר יש להם סדר אז ב' מיצרי הזקן שזה תיקון הא' כנגד מה קרה אח"כ בז"א?

עלית מ"ן דז"א לאמא.

שמה זה עלית מ"ן?

זה עלית מ"ן שבא מצמצום א' זה כמו ב' מיצרי הזקן.

מלכות של צמצום א'.

אבל מה עשו לה?

הכניסו אותה לעיבור.

מה זה שהכניסו את המ"ן האלה לעיבור לאמא?

זה כנגד תיקון הב'. שהשערות של ב' מיצרי הזקן עלו לשפה עילאה שזה כנגד העיבור אז מקבלים ו"ק דנפש אבל הנפש הזאת בעיבור צריכה לגדול זה כבר תיקון הג' זה האורחא עילאה האורחא שבשפה העילאה זה עדיין בבינה כי כל השפה העילאה שייכת לבינה עדיין לאם לעליון.

וזה כנגד הג"ר דנפש דהיינו מצב של הג"ר בעיבור.

התיקון הד' זה כבר כנגד שיבולת הזקן.

שהרי הז"א אחרי שהוא היה בעיבור קיבל ג"ר מבחינת הנפש קיבל נרנח"י דנפש אז הוא כבר רוצה להיוולד למקומו.

להיוולד למקומו זאת אומרת לרדת מתחת לשפה עילאה מצד השערות.

אז לכן זה כנגד התיקון של שיבולת הזקן שהשערות אז הלידה ויניקה הם כנגד הירידה של השערות לשיבולת הזקן.

ושיבולת הזקן אם כך היא כנגד מצב היניקה ו"ק דרוח שזה עד ב' שנים מהלידה זה כולל הלידה כי ירידת השערות למטה זה התהליך אבל המציאות של שיבולת הזקן זה בחינת היניקה עד ו"ק דרוח אבל כמובן שצריך להמשיך את התהליך הוא לא נשאר במצב של יניקה אלא הוא עולה מב' שנים עד ט' שנים.

שזה מצב שהוא ממשיך לקבל ג"ר דרוח יחד עם מוחין דו"ק.

מה זה מוחין דו"ק?

זה השלמת כלים שזה כבר ע"י האורחא התחתונה שזה התיקון בשערות אורחא תחתונה

זה תיקון הה'.

וז"א זה הגדלת הקטנות ג"ר דרוח.

בתיקון הו' שזה התיקון שלמדנו היום זה כבר מרחב הזקן שהזקן הולך ומתפשט בלחי התחתון

שזה נקרא ו"ק דנשמה עד לפה מה שהוא רצה להבהיר לנו.

עכשיו בעניין הזה הוא בא ומספר לנו ומרחיב את ההבנה מה שהביא מהאדרא רבה שישנם ב' מיני חסדים.

אז בעצם השיעור התחלק פה לשניים:

הדבר המרכזי זה ללמוד את היחס בין התיקונים שיש לנו בשערות לבין התהליך שיש בז"א וזה ראינו ו' תיקונים כנגד ממצב עלית מ"ן עד מצב שמקבלים בחינת נשמה.

ובתיקונים מב' מיצרי זקן עד שערות דלחי תחתון.

אז התיקונים האלה הוא בא ואומר מה הכוונה שמקבלים ג"ר דנשמה?

אומר ג"ר דנשמה אני רוצה להבדיל שתבדיל שיש פה ב' מיני חסדים:

יש חסד שנקרא חסד עולם והוא חסד במצב העלם ויש חסד שהוא חסד נצחי.

חסד הנצחי הזה הוא חסד שונה.

חסדי מאתך לא ימוש אז החסד הנצחי הוא שייך לג"ר.

החסד החלקי שייך לו"ק ושייך לז"א כי הרי למדנו שבז"א יש חסדים ולמדנו שגם בבינה יש חסדים

מה ההבדל ביניהם?

החסדים בבינה הם חסדים מושלמים שנותנים שלמות ולכן הבינה שיש לה חסדים היא נקראת כמו כתר לחסדים והיא שלמה לגמרי לכן היא שייכת לראש בינה.

לעומת זאת החסדים שיש בז"א הם חסד חלקי כי יש שם גם גבורות זה חסדים בהארת חכמה אז לכן זה לא חסד שלם.

אז אומר אני רוצה לספר לך זה גם ההבדל מאיפה נותנת האמא את החסדים

אם היא נותנת מהו"ק שלה או מהז"ת שלה שזה ז"ת דבינה

אז החסדים הם חסדים לא שלמים.

למה?

כי זה חסדים בהארת חכמה.

אבל אם היא נותנת את החסדים שלה מג"ר דבינה אז היא נותנת חסדים שלמים.

​​ זאת אומרת גם הז"א כשהוא עולה למדרגה של חסדים שלמים אז זה נקרא ג"ר דבינה

זה נקרא לעתיד לבוא. זה לא כמו עולם הבא.

עולם הבא זה נקרא ו"ק דבינה זה עוד לא חסדים מושלמים בעניין הזה הוא מספר לנו שהמצב של ז"א כשהוא קיבל ג"ר דנשמה זה אומר שיש לו שלמות מצד נשמה אבל אם הוא רוצה כבר לקבל אורות של גדלות גם לנוקבא אז הוא צריך לקבל גם מדרגת חיה ועל זה נלמד בהמשך.

סיכום בנקודות:

  • היות והשערות הם שורש למה שקורה בז"א לכן הוא מקביל לתהליכים שקורים בז"א כפי שלמדנו בחלקים הקודמים.

  • תיקון הא' הנקרא ב' מיצרי הזקן מקביל לעלית מ"ן דז"א לאמא.

  • תיקון הב' הנקרא שפה עילאה מקביל לעיבור ז"א באמא שהיה במדרגה של ו"ק דנפש.

  • תיקון הג' הנקרא אורחא עילאה מקביל להשלמת העיבור במדרגת ג"ר דנפש.

  • תיקון הד' הנקרא שיבולת הזקן מקביל למצב היניקה עד ב' שנים בו התקבלה מדרגה ו"ק דרוח.

  • תיקון הה' הנקרא אורחא תתאה מקביל להגדלת הקטנות מב' שנים עד ט' שנים בו התקבלה המדרגה ג"ר דרוח ומוחין דו"ק שהוא השלמת כלים.

  • תיקון הו' הנקרא מרחב הזקן מקביל לו"ק וג"ר דנשמה שבו קיבלו אורות דנשמה ע"י עיבור ג' שנקרא גם זיווג ב' דעיבור ב' לצורך קבלת אורות דנשמה.

  • אנו רואים ב' מיני חסד: הראשון הוא חסד נצחי השייך לבינה שמתקבל מבחינת הג"ר דבינה שכאשר ז"א מקבל אותו אז הוא נמצא בקומת ג"ר דנשמה

  • החסד השני הוא חסד זמני השייך לז"א שניתן מו"ק דבינה ובו יש גם דינים כי הוא לא חסד שלם.

  • מדגיש לנו שכאן במדרגה בתיקון הו' מדובר על קבלת החסד השלם דהיינו מג"ר דבינה.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 

 

 

 

 

 

 

שערות

ז"א

ב' מיצרי הזקן

תיקון א'

עלית מ"ן דז"א לאמא

צ"א

שפה עילאה

תיקון ב'

עיבור

ו"ק דנפש

אורחא עילאה

תיקון ג'

עיבור

ג"ר דנפש

שיבולת הזקן

תיקון ד'

יניקה

(עד ב' שנים)

ו"ק דרוח

אורחא תתאה

תיקון ה'

הגדלת הקטנות

(ב' – ט')

ג"ר דרוח

מרחב הזקן

תיקון ו'

ו"ק דגדלות

קבלת אורות

ו"ק דנשמה

 

סיכום בנקודות: חלק י"ג עמודים אלף תט"ו-תט"ז שיעור 60
1. היות והשערות הם שורש למה שקורה בז"א לכן הוא מקביל לתהליכים שקורים בז"א כפי שלמדנו בחלקים הקודמים.
2. תיקון הא' הנקרא ב' מצרי הזקן מקביל לעליית מן לז"א לאמא.
3. תיקון הב' הנקרא שפה עילאה מקביל לעיבור ז"א באמא שהיה במדרגה של ו"ק דנפש.
4. תיקון הג' הנקרא אורחא עילאה מקביל להשלמת העיבור במדרגת ג"ר דנפש.
5. תיקון הד' הנקרא שיבולת הזקן מקביל למצב היניקה עד ב' שנים בו התקבלה מדרגת ו"ק דרוח.
6. תיקון הה' הנקרא אורחא תתאה מקביל להגדלת הקטנות מב' שנים עד ט' שנים בו התקבלה מדרגת גר דרוח ומוחין דו"ק שהוא השלמת כלים.
7. תיקון הו' הנקרא מרחב הזקן מקביל לו"ק וג"ר דנשמה שבו קיבלו אורות דנשמה . על ידי עיבור ג' שנקרא גם זיווג ב' דעיבור ב' לצורך קבלת אורות דנשמה.
8. אנו רואים ב' מיני חסד הראשון הוא חסד נצחי השייך לבינה שמתקבל מבחינת הג"ר דבינה שכאשר ז"א מקבל אותו הוא נמצא בקומת ג"ר דנשמה החסד השני הוא חסד זמני השייך לז"א שניתן מו"ק דבינה ובו יש גם דינים כי הוא לא חסד שלם.
9. מדגיש לנו שכאן בתיקון הו' מדובר על קבלת החסד השלם דהיינו מג"ר דבינה.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב