תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 61 | עמודים אלף תיז-תיח

45

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 61 | אלף תי"ז-תי"ח | הדף היומי

אז מה למדנו היום?

הוא אומר לנו שיש לנו תיקון נוסף.

איזה תיקון?

תיקון חדש. תיקון הז' שזה ב' התפוחים.

מה מקבלים?

חכמה.

זה תיקון הז'.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 61 חלק יג\תמונה שיעור 61 חלק יג a.jpg

אבל הוא אומר לנו דבר מעניין.

הוא אומר כל התיקונים האלה צריכים להצטבר יחד ורק אחריהם הם באים לתיקון השביעי.

שב' התפוחים זה המקום בפנים שמגולה משערות.

למה?

כי הגעת כבר לאפשרות להאיר לתחתון ולכן כשאתה רוצה להאיר לתחתון אז אתה צריך להסכים לכל התיקונים הקודמים ואז אתה יכול להעלות מ"ן ולבוא ולומר אני מבקש את ההארה הזאת לתחתון.

וכאשר אתה מבקש מב' התפוחים אתה אומר אני רוצה לגלות אותם

אבל אם הם גלויים אומר בן אדם הנה אני גם מתגלח את כל הזקן ב' התפוחים שלי גלויים

אז מה אז תהיה לי הארת חכמה?

אומר לא.

כשב' התפוחים יאירו לך זה רק בתנאי שיש לך גם את שערות הזקן האחרות כמובן הסימן שלהם

לא כל מי שמגדל זקן עכשיו אז יהיה לו אור כזה.

אלא מה הוא אומר הזקן?

אומר אני מקבל על עצמי שאני צריך לקבל מהחוץ לפנים אני לא יכול לקבל את ג"ר דחכמה במדרגה מבחינה פנימית ואני צריך לקבל את החכמה מבחינה חיצונית.

אבל כדי לקבל את החכמה מבחינה חיצונית אז אני צריך לעשות את כל התיקונים שיש לפני כן.

מה הם התיקונים?

אני קודם כל צריך להביא חומר גלם חיצוני לעבודה. לא פנימי.

בן אדם אומר אני עובד רק בפנימיות

אומר אבל כשתעבוד רק בפנימיות זה לא מצד שערות הזקן זה מצד פנימי של א"א.

עכשיו העבודה היא מצד שערות הזקן.

למה אני צריך מצד שערות הזקן לעבוד?

כי בפנימיות ההארה היא רק של בחינת ג"ר ואני לא יכול לקבל את הג"ר דחכמה אז יצאנו לבחינת חוץ.

אותו אור חוזר יצא החוצה לתיקון.

אומר אני רוצה לגלות את ב' התפוחים שהם גילוי להארת חכמה לתחתון.

אז כשאני רוצה לגלות את החכמה לתחתון ואני אומר ירחמנו העליון.

אומר כן אבל אל תגיד שהתיקון השביעי מצד העליון מה שהתחתון רואה את העליון הוא ירחמנו

למה אתה לא אומר רק תרחם עלי תתן לי?

אלא איך אתה אומר?

ישוב ירחמנו.

למה מה המילה הזאת ישוב?

שהוא לא תמיד מרחם עלינו, יש תנאי שהוא ירחם עלינו.

מה התנאי?

שתעשה את כל התיקונים הקודמים לפני שאתה מבקש את הרחמים מלמעלה.

זאת אומרת שזה לא דבר קבוע זה בעולה ויורד הארת החכמה.

במה זה תלוי?

בביקוש של התחתון.

הביקוש של התחתון תלוי בכל התיקונים שיעשה.

אחרת לא שהוא לא יבקש הוא מרגיש שהוא מאד רוצה רק לא מוכן לתיקונים הקודמים.

מה התיקונים?

יש חומר גלם חיצוני.

אני מעלה אותו למחשבה עליונה

אני בונה לו דרך

והדרך שלו היא דרך גם למצב הקטנות וגם למצב הגדלות.

אח"כ אני יורד ומתחיל לפעול את מצב הקטנות ואח"כ אני מקבל כלים לטובת הגדלות ואח"כ אני משלים את הקטנות יחד עם קבלת הכלים לגדלות שזה היה תיקון הה'.

אח"כ אני משפיע את כל הגדלות שקיבלתי בלי לקבל מזה כלום.

אחרי שעשיתי את כל זה אז אני יכול לבוא לבקש אבל אם אני בא לבקש בלי שעשיתי.

אומרים לך תשלם קודם כל את העשרה שקלים על יוגורט.

מה זה עשרה שקלים על היוגורט?

כל השישה תיקונים הקודמים זה קצת דומה לשיתא אלפי שני שרק באלף השביעי אפשר לבוא לבקש את הארת החכמה ולקבל את ההארה לכן אומר לנו שב' התפוחים זה גילוי

גילוי חכמה לתחתונים מצד העליון וזה נקרא מצד התחתון ואמת.

אומר עכשיו אני מרגיש את האמת.

מה האמת?

יש לי גילוי פנים.

מה זה גילוי פנים?

אני רואה שהשגחתו של הבורא יתברך היא כולה להיות איתי טוב.

אז מה זה היה קודם כל ההסתרות האלה?

אומר עכשיו אני לא סתם מגלה שהיה טוב אלא שכל השש ההסתרות האלה נקראו קודם היו בשביל להביא אותי למצב הזה.

אני מגלה גם אחורה את הכל. כי אם לא כל אלה לא הייתי בזה.

סיכום בנקודות:

  • התיקון השביעי הוא תיקון שנקרא ואמת בז"א ונקרא ישוב ירחמנו בא"א.

  • תיקון זה הוא ב' התפוחין המתגלים ללא שערות כי הסימן שלהם שסערות הנפש נפסקות כי יש גילוי של חכמה שזאת הייתה המטרה.

  • מדוע כאשר היה בתיקון השישי ג"ר דנשמה במנחת הבושם לא היה די כדי לבטל את השערות? תשובה: היות וכל הסערות היו מצד אור חוזר של מדרגת חכמה לכן רק אם תהיה חכמה אז ישתתקו סערות הנפש כפי שמופיע בב' התפוחים.

  • לא די שהתפוחים יהיו מגולים אלא צריך ביקוש אמיתי מהתחתון לטובת הארת חכמה זו שהוא אמיתי רק אם הוא עובר קודם את כל ששת התיקונים הקודמים ועל כן התיקון השביעי כולל את כולם.

  • היות והתיקון השביעי תלוי בהעלאת ביקוש מהתחתון על כן לעיתים הוא מתקיים ולעיתים אינו וזה כמובן תלוי בהעלאת מן מהתחתון שהם המעשים הטובים והמצוות שעושים נשמות הצדיקים.

עד כאן היום. תודה רבה.

סיכום בנקודות: חלק י"ג עמודים אלף תי"ז-תי"ח שיעור 61
1. התיקון השביעי הוא תיקון שנקרא ואמת בז"א ונקרא ישוב ירחמנו בא"א.
2. תיקון זה הוא ב' התפוחין המתגלים ללא שערות כי הסימן שלהם ששערות הנפש נפסקות כי יש גילוי של חכמה שזאת הייתה המטרה.
3. מדוע כאשר היה בתיקון השישי ג"ר דנשמה במנחת הבושם לא היה די כדי לבטל את השערות? תשובה: היות וכל השערות היו מצד או"ח של מדרגת חכמה לכן רק אם תהיה חכמה אז ישתתקו שערות הנפש כפי שמופיע בב' התפוחים.
4. לא די שהתפוחים יהיו מגולים אלא צריך ביקוש אמיתי מהתחתון לטובת הארת חכמה זו שהוא אמיתי רק אם הוא עובר קודם את כל ששת התיקונים הקודמים ועל כן התיקון השביעי כולל את כולם.
5. היות והתיקון השביעי תלוי בהעלאת ביקוש מהתחתון על כן לעיתים הוא מתקיים ולעיתים אינו וזה כמובן תלוי בהעלאת מ"ן מהתחתון שהם המעשים הטובים והמצוות שעושים נשמות הצדיקים

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב