סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 62 | עמודים אלף תיט-תכ

43

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 62 | אלף תי"ט-ת"כ | הדף היומי

מה למדנו היום?

היום לימד אותנו על תיקון הח'.

מה זה תיקון הח'?

התרחבות הזקן אחרי שהיה לי כבר ב' תפוחין קדישין שהם נמשכים עדיין הזקן עד החזה ועד הטבור שזה שאר התיקונים אח"כ.

אז זה שממשיך הזקן להתרחב ולהתגדל זה התיקון הח'.

הוא נקרא מזל.

למה?

כי ממנו נוזל או ניתן האור לתחתונים.

וכל מה שיקבל ז"א בהמשך יהיה מזה מהמזל הזה.

אבל לפני שלומדים ממש על תיקון הח' הוא מלמד אותנו על התיקונים הקודמים והוא אומר אני לא מבין לכאורה אם תיקון הז' שהוא גילוי חכמה וכל הסערות נפש שלך היו כי לא גילית את החכמה אז עכשיו יש לך גילוי חכמה אז למה אתה ממשיך את השערות?

אז התשובה היא כי אני לא מפסיק את התיקונים הקודמים.

מה הכוונה?

אומר בוא נראה בעולם הנקודים קרה לנו דבר שהשאיר לנו טראומה קרה שבירת הכלים.

כשניסינו לבדוק מה יש בנו היום שעלול לגרום לשבירת הכלים?

אז אמרנו שנרצה את הגדלות לפני שאנחנו מתוקנים.

מה הבעיה עשית את התיקונים?

אומר כן עשיתי את התיקונים אבל עדיין יש סיגים.

בעולם הנקודים כשבאתי ממצב הקטנות למצב הגדלות באמת ביטלתי את כל התיקונים הקודמים של מצב הקטנות באתי למצב הגדלות פב"פ ואמרתי אני אקבל את האור ואז נשברתי.

אומר אני לא יעשה שוב כך.

מה אני יעשה?

אני יקבל גדלות אבל כמו אח"פ דעליה אני לא יוותר על המדרגות הקודמות וכל פעם אני אשמור עליהם.

למה?

כי אני עובד בצורה של ספירלה. אני עובד לאט לאט. אני לא עובד על הכל בבת אחת.

אבל את כל התיקונים אני צריך לעשות זאת אומרת אני צריך לקיים גם את התיקון שיהיה לי חומר גלם לעבודה וגם לעלות אותו למיעוט לבינה לאיזה שהיא מחשבה אח"כ לקבל בו מעט הארה כדי שאני אוכל לקבל את הג"ר של המדרגה של העיבור הזאת.

ואח"כ להיוולד למצב הקטנות ולקבל השלמת כלים באורחא ואז לקבל ג"ר דנשמה.

ועל כל זה אני צריך לשמור.

ואז כשאני אקבל חכמה בב' התפוחים אז אני לא אבטל את המדרגות הקודמות.

למה?

אז על זה הוא שואל

קיבלת חכמה תבטל אותם.

אומר לא אם אני אבטל אותם

אז מה זה אומר לבטל אותם?

לקבל אור חכמה שהכלי שלו הוא ג"ר דנשמה.

מה זה אומר ג"ר דנשמה או ג"ר דבינה?

זה אומר שאני אקבל את ג"ר דחכמה וג"ר דחכמה ישבור אותי.

אומר אבל למה זה ישבור אותך?

אם יהיה לך תענוג כזה גדול מהאמת למה זה ישבור אותך?

מה התשובה?

כי האמת כמו שלמדנו באות ת' היא גורמת למוות.

למה הת' גורמת למוות?

ת' זה אמת.

מה האמת גורמת למוות?

אומר כן.

למה האמת גורמת למוות?

כי אתה לא יכול לפעול את אותה אמת אתה צריך לשמור על איזה שהוא מיעוט אתה צריך לשמור לקבל את האור רק דרך ז"ת דבינה ולא דרך ג"ר דבינה אתה לא יכול לפעול את האמת לפני שיבולע המוות לנצח.

ולכן באה ת' ואומרת תברא בי את העולם באמת הנה גמרנו יש עכשיו את המציאות הזאת של ב' התפוחים בו תשפיע את זה לז"א תבנה את ז"א שלם.

אומר אני לא יכול לבנות את ז"א שלם.

אני לא יכול לברוא את האדם שלם הוא יהיה גאותן הוא ירצה להיות האלוקה.

אז איך צריך לבנות אותו?

קטן שיתעלה לאט לאט וכל פעם יתקן עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת בצורה של ספירלה.

לכן אם אני לא אשמור על התיקונים האלה אז זה אומר שצריך לתקן בבת אחת את הכל ואומר אתה לא יכול לתקן בבת אחת את הכל. אתה צריך לתקן לאט לאט.

ולכאורה הגעתי לואמת.

מה זה ואמת איזה תיקון זה?

תיקון הז'.

אז אם הגעתי לואמת אז למה אני לא אפעל אותה ויבטל כבר את כל הדברים האחרים יש לי את האמת.

אתה לא יכול לחיות את האמת הזאת אתה חייב לשמור על כל התיקונים כי עוד פעם תצטרך לעשות אותם.

כל פעם שתיפגש עם המציאות עוד פעם תצטרך אותם אז אם תוריד את השערות של כל הזקן לא תוכל לפעול אותם.

לכן תיקון הח' בא ואומר אני עדיין צריך לזכור שאני מקבל דרך שערות כי לא גמרתי את התיקון.

התחתנתי עדיין שובר את הכוס. עדיין לא הגעתי לשלמות.

אז זה הבנו עד כה למה אני לא מבטל את התיקונים הקודמים.

ועל מה זה תיקון הח'?

אומר תיקון הח' זה חוט של שערות שסובב ובא לתת את כל מרכז את כל התיקונים שהיו עד עכשיו וגם את התיקונים שיהיו אח"כ זה נקרא המזל הכולל.

צריכים ללמוד עליו עוד יהיו לנו עוד שני שיעורים ללמוד עליו עוד לא סיימנו ללמוד עליו נלמד אותו בהמשך.

איך המזל הזה נקרא?

המזל הח' כתוב יכבוש עוונותינו צד מיכה מצד א"א.

ומצד תחתון ונוצר חסד.

למה אני צריך שיכבוש עוונותינו?

תשובה:

כי אני עדיין צריך להילחם בעוונות אני לא יכול לבטל את העוונות לגמרי צריך רק לכבוש אותם.

אני לא מבטל אותם לגמרי כי עדיין יש לי את התיקונים שאני צריך לעשות בהם.

מי שרואה את התיקון הזה אז הוא כובש את העוונות שלו וכולם נכפים.

למה?

כי זה שומר עליו לא לחטוא ולא להמשיך את העוונות האלה ולומר אני שלם אלא אני עדיין חסר עד שאני אגמור את התיקון.

סיכום בנקודות:

  • בשיעור הקודם למדנו על תיקון הז' שהוא גילוי חכמה בב' התפוחין הקדישין שנקרא ואמת מצד ז"א ישוב ירחמנו מצד א"א.

  • לכאורה אם כבר יש גילוי חכמה וכל השערות הם מכיון שאי אפשר היה לקבל אור חכמה ועל כן האור חוזר יצא לבחינת שערות לכאורה היו צריכים להתבטל השערות כי כבר יש גילוי לחכמה ואני לא סוער יותר.

  • השערות אינן מתבטלות היות וצריך לשמור על כל התיקונים הקודמים כי נצטרך לפעול אותם שוב ושוב עד שיבולע המוות לנצח.

  • השמירה הזו של השערות היא כנגד הפרצוף הפנימי הנקרא או"א עילאין שנשאר באוירא דכיא ולא מבטל את בחינת האויר דהיינו שלא מקבלים אור חכמה על בחינת הנקבה של ג"ר דבינה.

  • מקור החכמה שהוא ב' התפוחין כנגד ראש דאריך ישפיע רק חכמה חלקית ולא שלמה עד גמר תיקון וכל פעם כשתבוא הסיטרא אחרא ותאמר לנו לקבל מעץ הדעת מג"ר דחכמה במקום התשוקה הגדולה לפעול את האמת בצורה שלמה שהוא המזל של ב' התפוחים נאמר להם אבל לא ביטלנו את תיקון הו' והוא עדיין שומר שלא נפעל את כל האמת אלא שעדיין צריכים תיקונים נוספים.

  • זה שצריך תיקונים למרות שאני כבר רואה מה היא האמת זה אומר שאני לא יכול לפעול אותה בצורה שלמה כי עדיין צריך להעלות ניצוצין ולתקן לאט לאט את העיוותים שיש בנו רק כשנסיים נוכל לבטל את השערות ולבטל את התיקונים הקודמים לתיקון הז'.

  • תיקון הח' נקרא יכבוש עוונותינו מצד א"א ונוצר חסד מצד ז"א שעליו נלמד בע"ה בב' השיעורים הבאים ונראה מה הוא בא לתקן.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 

סיכום בנקודות: חלק י"ג עמודים אלף תי"ט-ת"כ שיעור 62
1. בשיעור הקודם למדנו על תיקון הז' שהוא גילוי חכמה בב' תפוחין קדישין שנקרא ואמת מצד ז"א ישוב ירחמנו מצד א"א.
2. לכאורה אם כבר יש גילוי חכמה וכל השערות הם מכיוון שאי אפשר לקבל אור חכמה ועל כן האו"ח יצא לבחינת שערות לכאורה היו צריכים להתבטל השערות , כבר יש גילוי לחכמה ואני כבר לא סוער יותר.
3. השערות אינן מתבטלות היות וצריך לשמור על כל התיקונים הקודמים כי נצטרך לפעול אותם שוב ושוב עד שיבולע המוות לנצח.
4. השמירה הזו של השערות היא כנגד הפרצוף הפנימי הנקרא אוא' עילאין שנשאר באוירא דכיא ולא מבטל את בחינת האוויר דהיינו שלא מקבלים אור חכמה על בחינת הנקבה של ג"ר דבינה.
5. מקור החכמה שהוא ב' תפוחין כנגד ראש דא"א ישפיע רק חכמה חלקית ולא שלמה עד גמה"ת וכל פעם שתבוא הס"א ותאמר לנו לקבל מעץ הדעת מג"ר דחכמה במקום התשוקה הגדולה לפעול את האמת בצורה השלמה שהוא התיקון של ב' תפוחין נאמר להם אבל לא בטלנו את תיקון הו' והוא עדיין שומר שלא נפעל את כל האמת אלא שעדיין צריך תיקונים נוספים.
6. זה שצריך תיקונים למרות שאני כבר רואה מהי האמת זה אומר שאני לא יכול לפעול אותה בצורה שלמה כי עדיין צריך להעלות ניצוצין ולתקן לאט לאט את העיוותים שיש לנו ורק שנסיים נוכל לבטל את השערות ולבטל את התיקונים הקודמים.
7. תיקון הח' נקרא יכבוש עוונותינו מצד א"א ונוצר חסד מצד ז"א שעליו נלמד בעז"ה ב ב' שהשיעורים הבאים ונראה מה הוא בא לתקן.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב