תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 62 | עמודים אלף תיט-תכ

50

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 63 | אלף תכ"א-תכ"ב | הדף היומי

אז מה למדנו היום?

אז ראשית הזכרנו מה שלמדנו בשיעור הקודם שכאשר אנחנו מדברים על התיקון הזה של התפוחים שכבר יש גילוי חכמה שאלנו למה נשארו השערות?

תשובה: כי אנחנו לא יכולים לגלות את ג"ר דחכמה ועדיין צריכים את כל התיקונים של צמצום ב'

כי כל החכמה שיש צריכה להתגלות דרך שערות וגם תלויה בשערות.

בגמר תיקון נוכל להוריד את השערות אבל עד אז צריך את השערות.

התיקון שאנחנו מדברים עליו עכשיו זה התיקון השמיני.

התיקון השמיני אומר שהכל תלוי בתיקון הזה אפילו ספר תורה שבהיכל אפילו קודש קדשי קדשים תלוי בו.

זאת אומרת לא משנה באיזה מדרגה אתה. אתה נמצא בצמצום ב'.

מדרגה של קדושה זה חכמה. כל חכמה שאתה רוצה לקבל לא משנה כמה תעלה גבוה אתה עדיין צריך את השערות דיקנא.

למה?

כי כל האור שאתה מקבל הוא בא דרך המזל.

מה זה מזל?

מזל זה מלשון שזה נוזל ומלשון שזה מזולזל זה ב' טעמים.

שואל הזוהר למה הוא נקרא מזל?

הוא אומר הוא נקרא מזל כי האור שעכשיו צריך להינתן לי אור חכמה מהלחי הוא לא ניתן לי בפנימיות בצורה מלאה אלא איך הוא ניתן לי?

לאט לאט.

דרך שערות דיקנא לאט לאט.

מה מאפשר לי לקבל אותו לאט לאט?

זה שאני מקבל אותו דרך השערות וזה תלוי במעשה התחתונים תלוי כמה אני יעשה.

והרי אני לא יכול לפעול בבת אחת כי כל מה שבא מלמטה בא לאט לאט.

אז מאפשרים לי לפעול לאט לאט כדי לתקן וכל פעם שאני מתקן אני יקבל הארה.

זאת אומרת זה תלוי כבר במעשה התחתונים וזה שיש את שערות הזקן אומר זה חסד גדול.

אז איך התחתון מרגיש את זה?

שנתנו לו חסד לתקן לאט לאט.

כי אם הוא היה בא לתקן בבת אחת כמו שאומרים לו מחר אתה צריך להחזיר את המיליארד דולר שבזבזת בשבירת הכלים.

איך אני אחזיר מיליארד דולר?

אומר אתה יודע מה אל תחזיר בבת אחת נחלק את זה למיליארד אנשים כל אחד יביא שקל.

או עכשיו אפשר לעמוד בזה.

אבל אני לבד יכול?

אני לא יכול להביא בבת אחת הכל.

אז ניתן לך זמן נפרט את זה לעוד מעשה ועוד מעשה ועוד מעשה.

מה מציין את זה?

שזה נוזל לאט לאט האור חכמה הזה.

כל פעם תתענג מעוד נקודה ועוד נקודה ועוד מצוה ועוד מעשה ועוד יום ועוד לימוד.

זה נקרא המזל הח'

ועל זה אומר גם יכבוש עונותינו.

אז יש ב' טעמים למה הוא נקרא מזל:

א. כי הוא נוזל מקבלים אותו לאט לאט ודבר שני כי הוא מזולזל.

למה הוא מזולזל?

כי מצד הבינה היה צריך להתקבל בבת אחת האור. הוא מזולזל כי מלכות עלתה לבינה וגרמה פגם בבינה גם בעליונים וגם בתחתונים בכל המקומות עכשיו אפשר לקבל רק בצורה הזאת של לאט לאט אז זה מזולזל כי מלכות עלתה לבינה ובינה מרגישה עכשיו שכל המדרגות גם של העליונים וגם של התחתונים שהעבודה היא לא עבודה שאפשר הכל לתת בבת אחת.

תבוא פשוט תהיה בקדושה אי אפשר ככה אי אפשר רק להיות בקדושה צריך לעבוד זה שצריך לעבוד אפילו במדרגה של המחשבה של הקדושה של הלימוד של האהבה.

אומר פשוט תאהב וזהו מה הבעיה?

אומר לא צריך לעבוד על האהבה.

אפילו האהבה אפילו הקדושה אפילו הלימוד אפילו ההתבוננות הכל צריך עבודה.

זה לכאורה מזלזל בעליונים ובתחתונים.

אז מטעם זה זה נקרא זלזול.

אז ב' טעמים:

לאט לאט.

וזלזול מכיון שמלכות עלתה לבינה ועוותה את המדרגה.

עד לפה הבנו למה זה נקרא מזל.

עוד הוא רוצה להגיד לנו להסביר לנו את השמות.

למה זה נקרא נוצר חסד ולמה זה נקרא יכבוש עונותינו.

יכבוש עונותינו זה במיכה זה מצד א"א.

נוצר חסד זה מצד ז"א מהתורה.

אז למה זה נקרא נוצר חסד מהתורה?

כי זה מה שהתחתון מרגיש.

אומר נתנו לי הזדמנות לעשות עבודה זה הפך להיות תלוי בי.

זה חסד גדול שהעליון נותן לי שמדרגת החסד נשארה ואני יכול ע"י עשית חסדים לקבל את אור חכמה.

ולמה זה נקרא יכבוש עונותינו?

כי ע"י זה שאני יכול לעשות את התיקון אני רואה שהוא כובש את העיוות הזה שעשיתי שמלכות עלתה לבינה.

כי הרי זה עיוות עשיתי קטנות אבל בגלל שאני שזה חיסרון שעשיתי אבל הוא בא ליתרון אז הוא כובש לי את כל העוון.

זאת אומרת היה כדאי לעשות את העיוות הזה כי זה עיוות אני רואה שע"י זה שאני עושה את התיקון אז אני גורם לכך שאני רואה שהעיוות הזה היה כדאי ירדתי אבל זה לצורך תיקון החיסרון היה אבל זה לצורך יתרון לכן זה נקרא יכבוש עונותינו ע"י זה שמאפשר לי לקבל לאט לאט.

חוסר הזלזול מתבטא בכך שבמדרגה שכבר הייתה באהבה הייתה בשלמות כמו מדרגת הבינה אני מיצר בה חיסרון אפילו בהבנה שלי יש חיסרון גם את ההבנה אני קונה לאט לאט וזה שעשיתי עיוות כזה זה הזלזול והוא מתבטא גם בתחתונים וגם בעליונים.

כל בחינות שכר ועונש שנוהגים שהבורא יתברך נוהג עם בריותיו כל אלו תלויים לפי הזיווגים שבמזלא.

אם התחתונים זכאים אז הם מסוגלים לעשות מעשים טובים להעלות מ"ן ואז העולם מתנהג במידת הרחמים.

ואם אינם זכאים הם לא מעלים מ"ן אז המידות שלהם נהיים בהעלם הכל לפי רוב המעשה.

מעשה הכוונה למעלה מהדעת אז הכל הולך לפי רוב המעשה לכן השם של התיקון בתורה בנוצר חסד שהוא מורה שהוא נוצר ושומר את מידת החסד שלא יגרע לעולם שהמידות האלה תלויים במקבל.

אם אתה רוצה להארת חכמה יש לך אפשרות משאירים לך את האפשרות הזאת תמיד יש לך אפשרות לעשות עבודה יש לך תורה. תלך בדרך התורה.

אם צריך להארת חכמה תקבל מתיקון הז'.

אם צריך חסדים תקבל מתיקון הח' בנוצר חסד.

שזה נקרא מידה של רחמים.

שניהם עכשיו מוכנים לך.

וצריך את שניהם.

אז הוא אומר בעמוד אלף תכ"א בטור ב' טעם ב' הוא מלשון זלזול ומכוח השיתוף דמידת הרחמים בדין.

מלכות עולה לבינה ובינה מתזלזלת משום זה ואובדת הג"ר שלה.

זה שבינה איבדה את בחינת הג"ר זה זלזול.

מי זה בינה?

בינה זה אותה בחירה ביתר דבקות היא פתאום מזולזלת אני לא יכול לפעול את זה. לא רק שאני לא יכול לפעול את זה אלא אני לא מרגיש את השלמות של זה. זה קיבל עיוות זה קיבל חיסרון.

החיסרון הזה הוא לטובתי.

סיכום בנקודות:

  • למדנו בשיעור הקודם שלמרות שמתגלה האור בב' התפוחים בתיקון הז' עדיין צריך להשאיר את שערות הזקן ואת כל התיקונים הקודמים כי כל גילוי החכמה תלוי בתיקונים אלו.

  • התיקון השמיני לכאורה מיותר שהרי כבר יש גילוי חכמה במדרגה אלא שאסור לקבל את החכמה אלא דרך השערות טיפין טיפין.

  • קבלת אור החכמה דווקא דרך השערות היות והם מיצגים את המקור של הכלי לחכמה שהוא האור חוזר שהיה בראש שיצא ונהיה לשערות בחיצוניות.

  • מב' טעמים נקרא מזל: הראשון בזכותם נוזלים טיפות האורות דחכמה המצטרפות בסוף שיתא אלפי שני לגילוי או"א דנקודים. השני מלשון זלזול היות ועלית המלכות לבינה שהם בחינת העולמות העליונים מזולזלים ע"י המיעוט שנגרם להם.

  • תיקון הח' נקרא במיכה יכבוש עוונותינו היות ומדבר מא"א שע"י זה שאפשר לתקן לאט לאט את החכמה אז הוא כובש את כל העיוות שנעשה בבינה כי מראה שהעיוות היה לתועלת.

  • בתורה נקרא נוצר חסד שהוא כנגד ז"א שמרגיש שמאפשרים לו לעשות תיקון לאט לאט וזה חסד גדול עבורו שיכול לתקן ע"י מעשים טובים את מה שפגם בו שיש אפשרות לתשובה.

  • כל בחינת השכר ועונש והנהגותיו יתברך עם הבריות תלויים בזיווגים שבמזלין ואלו תלויים במעשי התחתונים והכל לפי רוב המעשה שמעשה הוא למעלה מהדעת.

עד כאן היום. תודה רבה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 63 חלק יג\תמונה שיעור 63 חלק יג a.jpg

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 63 חלק יג\תמונה שיעור 63 חלק יג b.jpg

סיכום בנקודות: חלק י"ג עמודים אלף תי"ט-ת"כ שיעור 62
1. בשיעור הקודם למדנו על תיקון הז' שהוא גילוי חכמה בב' תפוחין קדישין שנקרא ואמת מצד ז"א ישוב ירחמנו מצד א"א.
2. לכאורה אם כבר יש גילוי חכמה וכל השערות הם מכיוון שאי אפשר לקבל אור חכמה ועל כן האו"ח יצא לבחינת שערות לכאורה היו צריכים להתבטל השערות , כבר יש גילוי לחכמה ואני כבר לא סוער יותר.
3. השערות אינן מתבטלות היות וצריך לשמור על כל התיקונים הקודמים כי נצטרך לפעול אותם שוב ושוב עד שיבולע המוות לנצח.
4. השמירה הזו של השערות היא כנגד הפרצוף הפנימי הנקרא אוא' עילאין שנשאר באוירא דכיא ולא מבטל את בחינת האוויר דהיינו שלא מקבלים אור חכמה על בחינת הנקבה של ג"ר דבינה.
5. מקור החכמה שהוא ב' תפוחין כנגד ראש דא"א ישפיע רק חכמה חלקית ולא שלמה עד גמה"ת וכל פעם שתבוא הס"א ותאמר לנו לקבל מעץ הדעת מג"ר דחכמה במקום התשוקה הגדולה לפעול את האמת בצורה השלמה שהוא התיקון של ב' תפוחין נאמר להם אבל לא בטלנו את תיקון הו' והוא עדיין שומר שלא נפעל את כל האמת אלא שעדיין צריך תיקונים נוספים.
6. זה שצריך תיקונים למרות שאני כבר רואה מהי האמת זה אומר שאני לא יכול לפעול אותה בצורה שלמה כי עדיין צריך להעלות ניצוצין ולתקן לאט לאט את העיוותים שיש לנו ורק שנסיים נוכל לבטל את השערות ולבטל את התיקונים הקודמים.
7. תיקון הח' נקרא יכבוש עוונותינו מצד א"א ונוצר חסד מצד ז"א שעליו נלמד בעז"ה ב ב' שהשיעורים הבאים ונראה מה הוא בא לתקן.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב