סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 66 | עמודים אלף תכז-תכח

122

סיכום בנקודות: חלק י"ג עמודים אלף תכ"ז-תכ"ח שיעור 66
1. בתיקון התשיעי ששערות עלו לתיקון השמיני זה היה כנגד העיבור לצורך גדלות דחיה.
2. תיקון עשירי ואחת עשרה באים יחד והם כעין ההולדה של מדרגת חיה ובאים בב' בחינות יחד.
3. ב' התיקונים מהווים" א' כוח הזיווג שנובע מההתערבות עם התיקון השמיני שהוא במדרגת בינה . ב' מעצם השערות עצמם שבאים מבחינת גלגלתא שהוא בחינת צ"א.
4. שני התיקונים האלה באים יחד ולא יוצאים זה מזה , היות וצריך חימום לזיווג שבא מצ"א וזיווג שבא מבינה שיהיו שקולים זה לזה ושניהם נובעים מהעליון כדי שלא יהיה רצון לזיווג בלי השתוקקות ולא השתוקקות בלי רצון לזיווג. כפי המושגים יראה ואהבה שיהיו שקולים זה לזה.
5. בז"א נקראים נושא עוון ופשע שנושא עוון זה כנגד הזיווג שהיא מדרגת בינה ופשע שהוא כנגד מלכות דצ"א לצורך ההשתוקקות.
6. במיכה הם נקראים תתן אמת ליעקב כנגד צ"א שזה חימום לזיווג וחסד לאברהםפ כנגד בינה. שהיא לצורך זיווג.
7. אנו רואים שמצד א"א העליון החימום לזיווג קודם לזיווג אולי כי אין פחד בעליון מצד היותו שלם. אולם מצד ז"א שיש פחד מהחיצונים אז יש הדגשה יותר גדולה לנושא עוון שהוא הזיווג שיבוא לפני הפשע אולם גם בא"א וגם בז"א הם באים יחד.
8. אין מלכות נוגעת מחברתה כמלא נימא שאסור שההשתוקקות תכבה את הרצון לשלום וזיווג ואין צריך שהרצון לשלום יכבה את האמת שצריך להעלות וצריך לשלב את שניהם יחדיו לומר את האמת אבל בנעימות והשלום הראויים כדי שיהיה זיווג וכן להפך.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב