תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 66 | עמודים אלף תכז-תכח

54

סיכום: תלמוד עשר הספירות חלק י"ג שיעור 66 | אלף תכ"ז-תכ"ח | הדף היומי

אנחנו היום לומדים על תיקון הי' ותיקון הי"א. והתיקונים האלה נובעים מתיקון התשיעי.

אנחנו התחלנו לתקן לעשות תיקונים מבחינת השערות שהם השערות של גלגלתא.

השערות דיקנא מתחלקות:

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 66 חלק יג\תמונה שיעור 66 חלק יג a.jpg

שערות דיקנא מצד דיקנא מצד מוחא סתימאה היו לנו שמונה תיקונים.

מצד שערות דיקנא של גלגלתא היה לנו עוד חמישה תיקונים.

עכשיו הוא בא ואומר לנו ככה:

סיימנו את התיקונים האלה ובאים לעשות תיקונים שהם שייכים כבר למדרגה יותר גבוהה.

למה?

כי הם צריכים לגלות את אור החכמה.

לא רק קומת נשמה אלא קומת חכמה.

התיקון השמיני היה מדרגת נשמה כאשר באים לתקן את מדרגת החכמה אז מה עשינו?

לקחנו את התיקון התשיעי והעלנו את התיקון התשיעי לקומת נשמה בזה שהעלנו את התיקון התשיעי לקומת נשמה מה עשינו?

תיקון התשיעי של גלגלתא בא מצד צמצום א'.

לקחנו את צמצום א' הזה והעלנו אותו למעלה לנשמה.

אח"כ ירדנו מפה אבל ירדנו עם שתי בחינות:

אחת של צמצום א' ואחת של בינה אולי נקרא לזה בינה ומלכות.

ואלה התיקון העשר והאחד עשרה.

הבינה זה התיקון העשירי.

ומלכות זה התיקון הי"א.

אבל הם באים יחד.

מה הכוונה שהם באים יחד?

הם כמו נולדו מהמצב הזה שהמצב הזה שהם עלו למעלה התיקון התשיעי זה כמו מצב של עיבור.

עיבור אבל לצורך מה?

לצורך שייוולדו מוחין דחיה.

זאת אומרת עכשיו אני מתעסק עם סערות נפש כבר רציניות.

והוא אומר לנו שהבחינות האלה נקראות נושא עוון ופשע.

נושא עוון ופשע.

אז מי יהיה נושא עוון?

אז זה יהיה נושא עוון התיקון העשירי.

התיקון האחד עשרה יהיה ופשע.

אז הם נקראים נושא עוון ופשע.

מה זה נושא עוון ובשביל מה הוא בא?

הוא בא לצורך זיווג.

למה?

כי זיווג אפשר לעשות רק על בחינת בינה.

ופשע נותן חימום לזיווג.

למה?

כי הוא בא מצמצום א'.

מה עושה צמצום א'?

צמצום א' בא ואומר ע"י זה שיהיה לי השתוקקות אז אני יכול לערב את הרצון העצמי את הרצון לחכמה את הרצון לקבל וזה אני צריך לעורר מצמצום א'.

אומר שבינה תעורר.

אומר בינה אין לה השתוקקות מצד עצמה אין לה רצון היא שלמה.

בן אדם שלם יכול לבקש משהו?

אם הכל טוב לי והכל נחמד לי ואני רק משפיע ונחמד ואני מרחף והכל טוב לי.

אז אין לי מה לבקש.

אז אני צריך לעורר בתוכי קצת משהו שיטריד אותי שאני ארצה לבקש.

אומר זה אני צריך לערב את הפשע.

מה זה פשע?

מלכות שבאה מצמצום א'.

אז אם אני מערב את שניהם יחד את התיקון הי' והי"א נושא עוון ופשע אומר אני עושה זיווג לפי ההשתוקקות אז אני לא סתם אומר אני רוצה זיווג אני גם מעורר השתוקקות.

למשל בן אדם אומר אני רוצה עכשיו ללמוד קבלה.

אז אתה רק רוצה אבל אין לך השתוקקות לזה אז זה לא ילך יחד.

אתה צריך איזה שהיא מוטיבציה לזה.

אם לא תהיה לך מוטיבציה

אומר כמה מוטיבציה אני צריך?

לפי כמה שאתה רוצה לעשות זיווג.

כמה זיווג אתה רוצה לעשות?

רק לפי מה שתהיה לך מוטיבציה.

אז הוא אומר לכן התיקון הי' והי"א באים יחד שקולים זה לזה.

למה הם שקולים זה לזה?

תן לי דוגמה.

הבינה מאפשרת לפעול את זה בקדושה.

ואם הוא לא יפעל את זה בקדושה אז הוא עלול ליפול.

כי אם הם לא יבואו יחד אז יהיה לי או רצון יותר לזיווג או רצון יותר להשתוקקות.

אז אני צריך ליצר את ההתאמה הזאת.

שסערות הנפש שלי לא יהיו יותר ממה שאני מסוגל לעשות.

אחרת מה אני יעשה?

אם אני ארצה יותר ממה שאני מסוגל לשלם עליו אז אני אהיה לא מאוזן.

או שאני ארצה לשלם המון אבל אין לי השתוקקות לכלום.

אני מבשל אוכל נהדר אבל לא רעב.

או רעב מאד אבל אין לי אוכל.

צריך שיהיה מישהו שקול.

זה להגיע לנקודת איזון בתוכנו.

ולכן צריך את שתי הבחינות האלה שיבואו יחד.

נושא עוון ופשע.

איך התיקונים האלה נקראים במיכה?

תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם.

זה במיכה שהוא כנגד א"א.

תיתן אמת ליעקב.

מה זה אמת?

אמת מצד מה?

מצד צמצום א'.

חסד לאברהם מצד צמצום ב' מצד בינה אז גם פה אנחנו רואים שזה למעלה אותו דבר.

למה אנחנו אומרים פה נושא עוון ופשע?

למה פה הבינה לפני החימום לזיווג?

צריך להיות קודם חימום לזיווג קודם השתוקקות אח"כ זיווג.

אז הוא אומר הוא לא מקפיד ביניהם.

למה לא מקפיד ביניהם?

מכיון שהם צריכים לבוא יחד.

בעליון אנחנו רואים באמת שהיה קודם אמת ליעקב חסד לאברהם היה הפוך.

אז הם מתהפכים ביניהם בין העליון לתחתון.

יש פה גם עניין גדול בהיפוך הזה בין ראש לגוף שיש גם היפוך בין ימין לשמאל.

אבל הוא לא מתעסק עם זה הרבה כאן.

רק לדעת שאלה שתי הבחינות של התיקון הבא.

זאת אומרת ששתי התיקונים הללו הם אחרי שעשינו עיבור בתיקון התשיעי.

עיבור לצורך גדלות דחיה.

אנחנו באים עכשיו להיוולד נולדים אבל לצורך שאנחנו נוכל לעשות זיווג על חיה.

בהתחלה זה היה עיבור עכשיו אנחנו נולדים לגדלות.

ופה יש שאלות גדולות צריך ללמוד אותם קצת אני אגיד אותם בעל פה.

כי יש פה כמה שאלות.

האם צריכים עוד פעם קטנות בשביל הגדלות דחיה או שאפשר להסתמך על הקטנות הקודמת ואז על הבסיס שלה לקבל גדלות דחיה?

בעצם אני מדבר יותר מדי פנימה. לא צריך.

בקיצור באים פה ישר לגדלות ויש על זה תשובות צריכים לדון על זה אבל יש על זה תשובות.

כשאנחנו באים לגדלות דחיה אז אנחנו מבינים שצריכים לבוא ולהיוולד למדרגה שיש לי גם השתוקקות וגם רצון לזיווג זה מדרגה גבוהה זה לא מדרגה קטנה לכן הי' והי"א באים יחד.

שאם הי"א במקרה הזה של מיכה שזה בפשע תבוא לבד שתבוא השתוקקות לבד אז י"א זה כנגד יצר רע בבחינת כל המוסיף גורע ולכן צריך להיזהר מאד מזה מאחד שהוא בעל השתוקקות גדולה אבל אין לו את הבינה אין לו את החסד הוא לא מוכן לשלם אין בו נתינה ובזה גורמים חטאים גדולים.

זה דרך מתוקנת.

דרך לא מתוקנת למשל

מה קורה אם מישהו רוצה יותר זיווג מאשר השתוקקות?

הוא רוצה שלום אבל לא מוכן להילחם עליו רק שיהיה נעים מסביב אבל מה האמת?

ואם זה לא אמת?

אתה לא מוכן לעורר איזה שהוא טריגר איזה שהוא קצת מתח קצת ויכוח קצת שיהיה מעניין?

אומר לא לא לא רק שיהיה שלום לא צריך אל תדבר על כלום.

תגיד מה שנעים לכולם.

אומר לא זה גם לא טוב .

למה אבל יהיה יפה.

כן אבל לא יהיה את הדבר האמיתי.

מה עם אמת ליעקב?

אבל עם אמת הזאת מייצרת מלחמות אני לא רוצה מלחמות.

אבל אם אתה רוצה רק שקט כזה תעשייתי ​​ רק שלום. רק לרצות את כולם. שיהיה נחמד.

אז אתה לא תגיע לדברים האמיתים זה בסוף יתגלה מצד עצמו.

אתה לא יכול רק לעשות זיווג רק לעשות שלום בלי מלחמה.

אז מה חייב להילחם כל הזמן?

זה לא עניין שרוצים להילחם צריך את ההשתוקקות הזאת.

צריך להבין שהאמת הזאת מארץ תצמח.

צריך להביא את הוויכוח למקום האמיתי אבל לעשות אותו בצורה נעימה.

אבל ויכוח לא לזייף לא להגיד הכל בסדר.

מה שאתה אומר גם אני אגיד ככה לא משנה אמת לא אמת העיקר שיהיה נחמד בשיחות סלון כאלה.

זה לא רוצים בקדושה זה הולך יחד.

אבל אל תגיד גם אני רק נלחם ואני בכלל לא מקשיב לשני להגיע לשלום.

שני הדברים צריכים להיות.

תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם.

נושא עוון ופשע.

אתה רוצה שלום אתה צריך שיהיה בך כוחות של השתוקקות גדולה. לא תכבה את ההשתוקקות ואז יהיה שלום.

אתה לא יכול להילחם אבל אתה בכלל לא רוצה שלום שניהם באים יחד.

שאלות לחזרה:

 • מדוע השערות של תיקון י' וי"א לא צומחות על הלחי התחתון אלא דווקא בגרון?

 • מדוע תיקון י' וי"א יוצאים יחד?

 • תסביר מה זה נקרא הדר גאונו ומה משויך לתיקון הי' ומה משויך במילה הדר גאונו לתיקון הי"א?

 • כיצד נקראים התיקון הי' והי"א בתורה וכיצד נקראים במיכה ומה ההסבר של כל אחד מהשמות?

 • כיצד אנחנו רואים בשמות התיקונים שבא"א מקדים צמצום א' לצמצום ב' וז"א אחרת ונמק מדוע עושה כך למה במיכה כך ובתורה בז"א אחרת?

 • מדוע יש תיקון מיוחד לב' התיקונים האלו שיהיו שווים ולא ירצו זה מזה למה הם באים יחד ולמה הם צריכים להיות מקבילים זה לזה ולא אחד גדול מהשני?

סיכום בנקודות:

 • בתיקון התשיעי ששערות עלו לתיקון השמיני זה היה כנגד העיבור לצורך גדלות דחיה.

 • תיקון עשירי ואחד עשרה באים יחד והם כעין ההולדה של מדרגת חיה ובאים בב' בחינות יחד.

 • ב' התיקונים מהווים אחד כוח הזיווג שנובע מההתערבות עם התיקון השמיני שהוא במדרגת בינה וב' מעצם השערות עצמם שבאים מבחינת גלגלתא שהוא בחינת צמצום א'.

 • שני התיקונים האלה באים יחד ולא יוצאים זה מזה היות וצריך חימום לזיווג שבא צמצום א' וזיווג שבא מבינה שיהיו שקולים זה לזה ושניהם נובעים מהעליון כדי שלא יהיה רצון לזיווג בלי השתוקקות ולא השתוקקות בלי רצון לזיווג כפי המושגים יראה ואהבה שיהיו שקולים זה לזה.

 • בז"א הם נקראים נושא עוון ופשע שנושא עוון זה כנגד הזיווג שהיא מדרגת בינה ופשע שהוא כנגד מלכות דצמצום א' לצורך ההשתוקקות.

 • במיכה הם נקראים תיתן אמת ליעקב כנגד צמצום א' שזה חימום לזיווג וחסד לאברהם כנגד בינה שהיא לצורך זיווג.

 • אנו רואים שמצד א"א העליון החימום לזיווג קודם לזיווג אולי כי אין פחד בעליון מצד היותו שלם אולם מצד ז"א שיש פחד מהחיצוניים אז יש הדגשה יותר גדולה לנושא עוון שהוא הזיווג שיבוא לפני הפשע אולם גם באריך וגם בז"א הם באים יחד.

 • אין מלכות נוגעת בחברתה כמלא נימא שאסור שההשתוקקות תכבה את הרצון לשלום וזיווג ואין צריך שהרצון לשלום יכבה את האמת שצריך להעלות וצריך לשלב את שניהם יחדיו לומר את האמת אבל בנעימות והשלום הראויים כדי שיהיה זיווג וכן הפוך.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 

​​ 

 

 

 

סיכום בנקודות: חלק י"ג עמודים אלף תכ"ז-תכ"ח שיעור 66
1. בתיקון התשיעי ששערות עלו לתיקון השמיני זה היה כנגד העיבור לצורך גדלות דחיה.
2. תיקון עשירי ואחת עשרה באים יחד והם כעין ההולדה של מדרגת חיה ובאים בב' בחינות יחד.
3. ב' התיקונים מהווים" א' כוח הזיווג שנובע מההתערבות עם התיקון השמיני שהוא במדרגת בינה . ב' מעצם השערות עצמם שבאים מבחינת גלגלתא שהוא בחינת צ"א.
4. שני התיקונים האלה באים יחד ולא יוצאים זה מזה , היות וצריך חימום לזיווג שבא מצ"א וזיווג שבא מבינה שיהיו שקולים זה לזה ושניהם נובעים מהעליון כדי שלא יהיה רצון לזיווג בלי השתוקקות ולא השתוקקות בלי רצון לזיווג. כפי המושגים יראה ואהבה שיהיו שקולים זה לזה.
5. בז"א נקראים נושא עוון ופשע שנושא עוון זה כנגד הזיווג שהיא מדרגת בינה ופשע שהוא כנגד מלכות דצ"א לצורך ההשתוקקות.
6. במיכה הם נקראים תתן אמת ליעקב כנגד צ"א שזה חימום לזיווג וחסד לאברהםפ כנגד בינה. שהיא לצורך זיווג.
7. אנו רואים שמצד א"א העליון החימום לזיווג קודם לזיווג אולי כי אין פחד בעליון מצד היותו שלם. אולם מצד ז"א שיש פחד מהחיצונים אז יש הדגשה יותר גדולה לנושא עוון שהוא הזיווג שיבוא לפני הפשע אולם גם בא"א וגם בז"א הם באים יחד.
8. אין מלכות נוגעת מחברתה כמלא נימא שאסור שההשתוקקות תכבה את הרצון לשלום וזיווג ואין צריך שהרצון לשלום יכבה את האמת שצריך להעלות וצריך לשלב את שניהם יחדיו לומר את האמת אבל בנעימות והשלום הראויים כדי שיהיה זיווג וכן להפך.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב