תלמוד עשר הספירות – למה לא הוכרו ד' הבחינות במדרגות זו למטה מזו בעת הצמצום?

718

תלמוד עשר הספירות –

אין תגובות

להגיב