תלמוד עשר הספירות – למה לא נתהוותה בחינה ד' תכף עם צמצום האור אלא שנשארו כל ד' הבחינות בהשוואה אחת?

81

תלמוד עשר הספירות – למה לא נתהוותה בחינה ד' תכף עם צמצום האור אלא שנשארו כל ד' הבחינות בהשוואה אחת?

אין תגובות

להגיב