תלמוד עשר הספירות חלק ט"ז | שיעור 15 | א'תתציטו-תתקטז

59

סיכום בנקודות: תלמוד עשר הספירות חלק ט"ז | שיעור 14 | א'תתציטו-תתקטז
תלמוד עשר הספירות חלק ט"ז | שיעור 15 | א'תתקיט"ו-תתקט"ז

א. במצב לידת אדם הראשון רגליו היו עד מקום חזה דעולם היצירה.

ב. יוצא אם כך שאדם הראשון בבריאתו היה רוחני לגמרי ויתרה מכך מט' ראשונות ולא ממלכות של הרשימות.

ג. המלכות של הרשימות נגנזה ברדל"א וכנגדם הכלים והניצוצין שנפלו לבי"ע נקראים לב האבן.

ד. לב האבן הוא מחזה דיצירה ולמטה שהוא גם נקרא עץ הדעת ולכן נאסר על האדם לאכול הכוונה לברר ממנו היות ואי אפשר לעשות זאת.

ה. ראיית האדם שהוא צד נשמה ופנימיות כגשמיות חוזרת פעם אחר פעם על חטא אדם הראשון. ועל כן התיקון הוא להסתכל בצורה רוחנית על ההתראות הגשמית של האדם והיא הדרך היחידה שמאפשרת לתקן את חטא עץ הדעת.

ו. ההסתכלות הרוחנית על העולם ועל סיפורי התורה היא המאפשרת לעשות תיקון, אולם צריך גם להזהיר שיש סדר בעולם הרוחני ולא די בכך שמפשיטים את הסיפור מעבר לזמן ומקום.

ז. כשחטא אדם הראשון נפל למקום לב האבן שהוא מדור הקבע של הקליפות ובכך קיבע הסתכלות גשמית על כל העולמות, לכן מאז החטא אנו מודדים את הגשמיות ולא לפני כן.

אין תגובות

להגיב