הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קיא | סיכום שיעור 10

729

בס"ד

חלק ג שיעור 10

הזווג דהכאה להוציא ע"ס דאצילות נעשה בעולם א"ק שלמעלה מאצילות. 

במסך דבחי"ג שהוא קומת חכמה .

ד) ואמנם כדי שתבין יותר, דע כי הלא הכתוב אומר, כולם בחכמה עשית. פירוש, כי ג הלא באצילות אור הא"ס מתלבש בחכמה, ועל ידו מאיר בכל אצילות. וסוד החכמה זו, יתבאר לך ממה שהודעתיך כי גבוה מעל גבוה שומר כו' ד וכמה עולמות יש למעלה מאצילות ובאותו ה החכמה שיש למעלה מאצילות שם בתוכו מתלבש הא"ס ומאיר באצילות.

ג) כבר נתבאר בדיבור הסמוך. אבל אין הפירוש שתכף, בעת שנאצל עולם האצילות, קבל קומת חכמה. שהרי תחילה נאצלו שם קומות קטנות הנקראות עיבור ויניקה. אלא הכונה הוא, על הקומה הכי גדולה שיצאה שם לבסוף, בא"א, שאינה אלא קומת חכמה. וחסרה כתר.

ד) כבר נתבאר לעיל, אשר כל העולמות המרובים לאין קץ, שישנם קודם אצילות, כולם נכללים בשם אדם קדמון, או עולם הכתר. והוא מטעם הנ"ל.

ה) כבר ידעת ענין התמעטות האו"ח, שמגיע מסבת הזדככות שיעור העביות שיש במסך (עי' הסת"פ ח"ב פ"ז אות ע"ב ד"ה ובכדי). ולפי"ז תבין, אשר אחר שנשלם עולם א"ק, על התלבשות באו"ח של מסך שלו מבחי"ד, הנה אז נזדכך המסך הזה
לבחי"ג, מטעם הנ"ל בהס"פ. ואין הפירוש, שנעשה איזה שינוי, במסך דבחי"ד שבעולם א"ק עצמו, כי אין העדר ברוחני, אלא כל שינוי פירושו תוספת, כי מתוך הזדככותו לבחי"ג, ניתוסף ונולד ויצא מסך חדש דבחי"ג, שאור העליון תיכף מתפשט אליו (כנ"ל פ"ג א') לזווג דהכאה, ומעלה או"ח ממסך ולמעלה עד לקומת חכמה, שזהו נקרא התלבשות חדש בעולם א"ק, דהיינו התלבשות אור א"ס בחכמה. אמנם התלבשות הזו החדשה אינה צריכה לצורך עצמו, רק לצורך עולם אצילות, כי המסך דבחי"ג האמור, שאו"ח שלו עלה ממקום המסך ולמעלה, והלביש לאור א"ס עד קומת חכמה, הנה מחמת זה חוזרים כל ע"ס שלמעלה מהמסך, ויורדים ג"כ ממקום המסך ולמטה, כמ"ש לעיל (פ"ב אות ג'), שנבחן, שהמסך והמלכות מתרחבים ממנה ולמטה לע"ס, בסבת האו"ח שחוזר ונמשך אליו מלמעלה, ומתפשטת ע"כ המלכות לעשר ספירות מינה ובה, כדוגמת עשר ספירות דאו"ח שעלו ממסך דבחי"ג מלמעלה, דהיינו בקומת חכמה, והם שנקראים עשר ספירות דאצילות כמבואר.

סיכום: למדנו את רעיון 'כולם בחכמה עשית'. חכמה שהיא עולם אצילות היא השורש לכל מה שקורה בעולמות אבי"ע. זה עולם המחשבה ולמרות שיש עולם א"ק מעליו אנחנו אומרים שזה רק הרעיון ולא השורש במה שקורה באבי"ע. אצילות זו תכנית העבודה. עובדים לפי התכנית ולא הרעיון שהוא מופשט מידי. 

עוד אמרנו שעולם א"ק זה כמו כתר – אמונה וכיפה שלמעלה מהראש. הראש שהוא המחשבה זה למעלה מהשורש. אם רוצים לתקן בשורש כי רואים תופעות לא רצויות אז הולכים לשרשי המחשבה הבנויה על דרכי היגיון – פרדיגמות, אותן צריך לשנות כדי שהמחשבה תשתנה. התבניות נמצאות בתת המודע ואם רוצים לשנות תופעות אז צריכים לשנות את ההגיון התת מודע. אחת הדרכים הטובות לשנות את התת מודע זה ללמוד תורה ולקיים מצוות עם כוונת הלב, שזה הדבר שהכי משנה את האדם – לעשות מצוות או להנהיג הנהגות המשנות את התת מודע.

למדנו היום – בתוך המציאות לכל עולם יש פרטים. פרטים אלה הם נרחבים, אומר הרב שלמעלה מאצילות יש עולמות רבים שהם עולם אחד – א"ק. כל הפרטים נקראים עולמות רבים. יש טעם לומר שכל פרט בעולם עליון הוא כמו כל העולם התחתון.

שלא נחשוב שחוץ מעולם א"ק ואבי"ע יש עוד עולמות. הכל בתוך קו"י שנקרא עולם א"ק.

נקודה שניה – יש בכל עולם ועולם, כשאומרים שהוא מדרגה מסוימת כמו עולם אצילות הוא חכמה או בריאה – בינה, כדי להשיג את מדרגת החכמה צריך לעבוד שם. זה פוטנציאל ולא אומר שהשגנו אותו. הוזכרו מושגים כמו  עיבור, יניקה, קטנות וגדלות. אדם צריך לעלות במדרגות כדי לטפס לקומה גבוהה המייצגת את אותו עולם.

למשל, למדרגת חכמה צריך לטפס לשיא מדרגת האצילות שם החכמה. כמו בניין עם קומות שמכל קומה רואים נוף יותר גדול. יש הבדל בין הבניין לגובה הקומה. יכול להיות שאדם נמצא בבניין יותר נמוך אבל בקומה יותר גבוהה, לעומת אדם שנמצא בקומה יותר נמוכה בבניין יותר גבוה.

נקודה נוספת – בכל פעם שאיזשהו עולם מקבל אור, הוא מקבל בלבושי מוחין מהעולם העליון שלו, ממנו מתקבלת ההארה רק ע"י זיווג דהכאה מהעולם העליון על אותה בחינה של העולם התחתון.

 למשל אם עולם בריאה צריך לקבל אור של בח' ב אז עולם אצילות יעשה זיווג על קומה ב' כדי לתת. ההארה מגיעה מהעולם העליון שצריך להקטין את עצמו, להשיג את מדרגת הקטן כדי לתת לו.

כך נתנה התורה שהיא הגיון של עולם עליון לפי ההגיון בעולם הזה. לכן כל פעם שרוצים להנגיש למישהו איזשהו עניין – צריך להנגיש לפי ההגיון שלו, אבל משהו עליון ממנו. רעיון גבוה שניתן להבנה לפי כלי המקבל.

אין תגובות

להגיב