הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קלג | שיעור 29

599

בס"ד

פרק ח' שיעור 29 עמוד קלג'

פרק ח'

מבאר כי ד' בחינות חו"ב תו"מ דומות כמו אדם שנשמה מלובשת בגוף שלו, והגוף מלובש בלבוש, והוא יושב בהיכלו: חכמה ה"ס כללות האורות שבעולם אצילות, והיא נשמת כל אצילות, ונקראת אדם העליון. והוא מלובש בבינה, שה"ס כללות הכלים המכונה גוף דאצילות. ועל הגוף  מלביש ז"א, שהוא לבוש. ומלכות היא היכל לכולם. ובו ד' ענינים:

א. ד' הבחינות חו"ב תו"מ מכונות: נשמה, גוף, לבוש, היכל. וה"ס עולם אצילות שבתוכו יושב אדם העליון שהוא נשמה מלובש בגוף, ובלבוש, ובהיכל מלך. ב. כתר הוא שורש אליהם, ומתחלק לד': שורש לנשמה הוא חכמה שבכתר. ובינה שבכתר הוא שורש לגוף. וז"א שבכתר הוא שורש ללבוש. ומלכות שבכתר הוא שורש להיכל. ג. וכל זה שנתבאר בעולם אצילות נוהג ג"כ בעולם הבריאה שה"ס אור של תולדה. כי הבריאה נחתמה מעולם אצילות. באופן, שכתר דכתר דאצילות החתים כתר דכתר בבריאה. וחכמה דכתר החתימה חכמה דכתר בבריאה, דהיינו נשמה דכתר. ובינה דכתר החתימה נשמה דכתר בבריאה וכו' וכן היא בכל הספירות. ד. אין האורות נמשכים ישר מכתר דאצילות לכתר דבריאה, כי אין עולם הבריאה מקבל, רק דרך מלכות דאצילות. וכל מה שיש בעולם אצילות החתימה מלכות דאצילות בעולם הבריאה. ועד"ז בעולם היצירה ועשיה.

* א) ואחר שבארנו, כי כל הנאצלים כולם בחינה א', הכוללת כל ד' יסודות, שהם ד' אותיות הוי"ה, שהם ד' עולמות אבי"ע, ושיש להם בחינה עליונה חמישית, אמצעי בינם לבין א"ס, נבאר עתה, כל עולם ועולם בכללות, ואח"כ, נחזור בהם בע"ה, לבאר יחד כולם בכללות א'.

* עץ חיים שער מ"ב פרק ב'.

כל מה שיש בכל עולמות אבי"ע, אינן אלא ד' בחינות חו"ב תו"מ, שהן ד' אותיות י"ה ו"ה. והן, נשמה , גוף, לבושים, בית.

ב) והנה כל מה שנברא בעולמות כולם, אינם רק ד' בחינות, שהם הוי"ה כנ"ל. והם: בחינת רוחני א הנקרא נשמה ובחינת אברי הגוף, ובחינת המלבושים, ובחינת הבית.

האור שבאצילות , הוא הרוחניות הנקראת נשמה. והיא חכמה . 

והנשמה מלובשת בכלים דאצילות הנקראים גוף.

ג) ונדבר בעולם האצילות, ומשם יובנו כל השאר. כי הנה פנימית כל האצילות, הוא הרוחניות הנקרא נשמה, והיא מלובשת תוך אברי הגוף הנקרא כלים, שהם ב הי"ס הנקרא ראש וזרועות וגוף.

סיכום: התחלנו את פרק ח' ולאחר שביארנו איך בנויים העולמות ואיך יוצא עולם מעולם, ואיך בכל עולם יד ד בח' וכתר מעליהם, ולמדנו בהרחבה איך בנוי הכתר – מניצוץ בורא וניצוץ נברא, ולמדנו איך ממלכות דעליון ע"י 2 צורות יוצא התחתון ע"י בקיעה שניצוץ בורא עובר דרכה – עתיק, וע"י זיווג דהכאה עובר א"א שזה צד החכמה – ניצוץ נברא.

דיברנו בהרחבה על העולמות, כעת נדבר על האדם שנמצא בתוך העולמות. העולם הוא לא העניין אלא האדם שהוא הבחירה ביתר דביקות ומדובר לא על עיגולים אלא קו. מה שלא דיברנו עליו – איך האדם רואה את העולם, כקו. אם האדם מודד הוא רואה שהעולם עגול אבל מראיית האדם העולם הוא שטוח. זאת הבחנת האדם – זו תפישתו וכך צריך לראות.

האדם בנוי כך – יש הקבלה לעולמות. האדם בנוי משנגל"ה (שורש, נשמה, גוף, לבוש, היכל). שורש כנגד הכתר נגל"ה כנגד חכמה, בינה, ת"ת ומלכות, כמו ד' בח' באותה סכמה. כך האדם בנוי. 

נתרגל למושג שנגל"ה כאמור. לא נתבלבל עם נרנח"י – פה הנשמה היא בח' חכמה. האדם יותר עליון מהעולם. התגלותו אח"כ אחרי העולם – לא אומר שהוא קטן מהעולם. כל מה שיש בעולמות משמשו. כשמדברים על האדם משתמשים בשנגל"ה.

על זה אמר, בוא נבחן את הדבר באצילות ואח"כ נבין בכ"א מהעולמות בי"ע. נראה את השנגלה בכלל העולמות.

בעולם אצילות הצד הרוחני הוא מעל הגוף, כי הגוף תופש תמיד לפי חוקי אותו עולם, והרוחניות היא למעלה מאותו עולם – צד הנשמה, והגוף באצילות הוא האברים המלבישים את הנשמה. 

למדנו בתשובה יד' חלק ב' – הגשמי נתון לזמן ומקום. רוחני הוא מעבר לזמן ומקום, כי הגוף תלוי בהם אבל המחשבה לא. 

ההגדרה השניה – משפיע ומקבל. הגשמי נקרא מקבל ורוחני נקרא משפיע.

כשמדבר על הצד הרוחני מדבר על צד הנשמה. כל הרוחניות של האדם. נרנח"י, חוץ מזה יש גוף הנקרא בינה.

בינה היא גוף הנשמה, והבינה הכללית נקראת גוף. 

שיעור 29 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'
פרק ג' עמ' קל"ג – י"א אב תשע"ט
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. בפרק ח' אנו דנים באדם שבעולמות
2. האדם מורכב מחלקים הנקראים שנגל"ה שהם ראשי תיבות של שרש נשמה לגוף לבוש היכל והיחס ביניהם הוא כנגד כתר חכמה בינה ת""ת ומלכות
3. כל הרוחניות שבאדם שלמדנו שנקראת נרנח"י היא כלולה בשם אחד הנקרא נשמה והיא בחינת חכמה והיא כנגד עולם אצילות, ששם נמצאת הרוחניות של האדם והיא בחינת שבת.
4. כל מה שיש בכל עולמות אבי"ע נובע מהמורכבות של מלכות דא"ס שהייתה בנויה מאותן ד' בחינות ושורש, שעל כן גם צד האדם מורכב מד' בחינות כפי שלמדנו בעולמות.
5. בפרק זה נלמד על מבנה האדם בעולם אצילות ומשם יובנו כל השאר.

אין תגובות

להגיב