הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קמב | שיעור 37

688

הגופים דא"ק הם שורשי גופים . והגופים דאצילות הם נשמות דגופים . ודבריאה הם עצם הגופים . וגופים דיצירה הם לבושים דגופים. וגופים דעשיה הם היכלות דגופים. וכל הגופים דא"ק ואבי"ע מתקשרים זע"ז באדם העליון, שבגופו מלובש שורש ונשמה וכו'.

ג) וכן ד כללות בחינות גופות דא"ק, יקראו שורש דגופות. וכללות בחינות גופות דאצילות, יקראו נשמות דגופות. וכללות בחינות גופות דבריאה, יקראו גופות דגופות. וכללות בחינות גופות דיצירה, יקראו לבושים דגופות. וכללות בחינות גופות דעשיה, יקראו היכלות דגופות.

ד) הוא ג"כ מטעם שיעור קומה, כי כל הע"ס דבריאה אין בהן רק עד קומת בינה, דהיינו מאו"ח דמסך דבחי"ב, כנ"ל (באו"פ פרק ג' אות ד'), ולפיכך, כל המדרגות שבו, נחשבות לבחינות המכונות גופות, ואפילו המלכות שבבריאה, היא בחינת בינה, להמלכיות שבכל העולמות, דהיינו, מטעם המבואר. ועד"ז תבין, שכל בחינות עולם היצירה, נבחנות ללבושים, כלומר לז"א, שבכל העולמות, משום שבאות מאו"ח דבחי"א, שקומתו עד ז"א, שנק' לבוש. ועד"ז בעולם עשיה, כל בחינותיה הן היכלות, דהיינו מלכות בלבד בלי שיעור קומה. ועד"ז תבין כל המשך דברי הרב, ואין להאריך יותר. (ובהסת"פ כאן נרחיב הדברים).

וכן הלבושים שבכל עולם מא"ק ואבי"ע מתקשרים זה עם זה, ונעשים כאדם העליון, בגופו מלובש נשמה ושורש, ולבוש בלבושים, ויושב בהיכלו.

ד) וכן כללות בחינות לבושים דא"ק, יקראו שורש הלבושין. וכללות לבושי דאצילות, יקראו נשמות דלבושים. וכללות בחינות לבושי דבריאה, יקראו גופות דלבושין. וכללות בחינות לבושי יצירה, יקראו לבושי דלבושין. וכללות לבושי עשיה, יקראו היכלי דלבושין.

וכן ההיכלות שבכל עולם מא"ק ואבי"ע, מתקשרים יחד, כאדם העליון, שבגופו מלובש וכו'.

ה) וכללות בחינות ההיכלות דא"ק, יקראו שורש נשמות ההיכלות. וכללות בחינות היכלות דאצילות, יקראו נשמות ההיכלות, וכללות היכלי דבריאה, יקראו גופות דהיכלות. וכללות בחינות היכלי דיצירה, יקראו לבושים דהיכלות. וכללות היכלות דעשיה, יקראו היכלות דהיכלות.

שנגל"ה דא"ק, הם שורשים לנגל"ה שבאבי"ע. שנגל"ה דאצילות הם נשמות בתוך שנגל"ה שבא"ק ובי"ע. שנגל"ה דבריאה, הם גופים בתוך שנגל"ה שבא"ק ואי"ע. שנגל"ה דיצירה, הם לבושים בתוך שנגל"ה שבא"ק ואב"ע. שנגל"ה דעשיה, הם היכלות בתוך שנגל"ה שבא"ק ואב"י.

ו) וכשנדבר כל זה דרך כלל, יהיה כן, כי ה' בחינות א"ק, הם שרשים: בין לנשמות, בין לגופים, בין ללבושים, ובין להיכלות. וה' בחינות אצילות, הם נשמות: בין לשרשים, בין לנשמות, בין לגופים, בין ללבושים, ובין להיכלות. וה' בחינות דבריאה, הם גופים, בין לשורשים, בין לנשמות, בין לגופין, בין ללבושים, בין להיכלות. וה' בחינות דיצירה, הם לבושים: בין לשורשים, בין לנשמות, בין לגופים, בין ללבושים, בין להיכלות. וה' בחינות דעשיה, הם היכלות: בין לשרשים, בין לנשמות, בין לגופים, בין ללבושים, בין להיכלות.

הבריאה נקראת גוף, משום שמקבלת מאצילות כמו גוף מנשמה .

ז) ובזה תבין משארז"ל, אשתו כגופו דמיא. כי הבריאה, אשת האצילות היא, שהרי הם חכמה ובינה כנ"ל. ואע"פ שיש ג"כ נשמות בבריאה, נקרא גופות בערך נשמות דאצילות, כי כמו שהאשה מקבלת מבעלה, כן הגוף מקבל מהנשמה. וכן משארז"ל, אין בית אלא אשה, הוא בעשיה, כי הרי העשיה הוא הבית וההיכל, לכל ה' הבחינות, כנ"ל.והנה עשיה, אשת היצירה, כנודע, וזהו אין בית אלא אשה, בבחינת העשיה. וכעד"ז, בבחינת עשיה שבכל עולם ועולם, יקרא בית לאותו עולם. ובחינת בריאה שבכל עולם, יקרא גוף לאותו עולם.

סיכום: למדנו הרבה פרטים שאנחנו רוצים להבין את העיקרון שלהם. ראשית למדנו שכל עולם הוא מהווה כמו מחסן לאיזשהו עניין. אז עולם א"ק שהוא כלול משנגל"ה אבל הוא עצמו שורש מהווה שורשים לכל העולמות. בח' פרטים המתגלים כשיתן לכל עולם ועולם את בח' השורש שלו.

קודם עולם האצילות שהוא עולם הנשמות. ברגע שאחד מהעולמות צריך בח' נשמה יצטרכו לבוא למחסן הנשמות שהוא עולם אצילות. יצטרכו לקבל מעולם אצילות.

כך עולם הבריאה לגופות, יצירה ללבושים ועשיה להיכלות.

אין מה להתפלא שהתחתון נותן לעליון מכיוון שיש פה חוק התכללות וכמו שילד נותן לאבא ומעורר בו את צד הילד שבו, כי מצד האמת כל אחד כבר מורכב ובנוי מהכל. המפגש שלי עם חברי הוא לא עושה בי את חברי אבל מגרה בי את חברי שבי, אבל אני מכיל את חברי מראש כי הכלל שבי מכיל את כל הפרטים ורק צריך לגלות אותם. המפגש עם החבר מגלה את חלקו שבי, אם אני נפגש עימו בצורה נקיה ותמימה והוא מגיש את עצמו בצורה תמימה, ואני מסוגל לראות את התמימות שבו אז אני זוכה לעורר את הנקודה שבו שנמצאת בי. 

זו נקודה אחת שהיא ההתכללות שיש בכל עולם ועולם את כל הבח' הפרטיות.

נקודה שניה שלמדנו היא שאם אני לוקח ורוצה לבנות או להתייחס לנשמה שבכל אחד מהעולמות. בכל אחד מהעולמות יש נשמה – בשורש, בא"ק, בבריאה, יצירה ועשיה – השנגל"ה. אם לוקח את השורשים של כולם זה עולם א"ק, אך לפני כן יש כללות כ"א מהשנגל"ה שהם סוג שלם פרצוף שלם. יש התייחסות לזה כשאני בא לפעול למשל את צד הלבושים, זה לא מתייחס לעולם היצירה בלבד. אם אני רוצה לגדול מכל העולמות צריך להתייחס לא"ק, אצילות, בריאה, יצירה ועשיה. אם אקח את הגוף מכל אחד, ביחד יהיה פרצוף שלם של גופים. פרצוף אחד של גוף שכל צד ופרט שבו מורכב מעולם שלם. שבא מעולם אחר. מה שזה אומר והיכן משתמשים בזה עוד לא סיפר לנו כאן.

שיעור 37 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'
פרק ג' עמ' קמ"ב – כ באב תשע"ט
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. כל עולם כלול מפרטים שפרטים אלו מובנים בתוכו
2. הפרטים שבכל עולם מצד האדם שבו נקראים שנגל"ה של אותו עולם.
3. כל הפרטים שבכל עולם כפופים ומקבלים את הגוון של כללות אותו עולם. א"ק ואבי"ע בהתאמה לשורש נשמה גוף לבוש והיכל.
4. ישנה גם מורכבות של שנגל"ה הבנויה מכל העולמות. בבחי' זאת יש שנגל"ה מצד השורש, מצד הנשמות וכן הלאה
5. כאשר בונים שנגל"ה מאחת הבחינות (למשל מהגוף) אז ל וקחים גוף דא"ק וגוף דאצילות וגף דבריאה וכן הלאה והם מהווים שנגל"ה. כך למשל שהגוף שלקחתי מעשיה הוא משמש היכל לשנגל"ה שגופים.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב