הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קמט | שיעור 42

747

חלק ג שיעור 42 עמוד קמט'

פרק י"א

מבאר התפשטות אור א"ס ב"ה לעשות כלים בד' בחינות עביות על ידי ציורי אברי אדם, שהם: עינים, אזן, חוטם, פה. וכל הזך יותר, הוא חשוב יותר.  ועינים הן בחי"א. אזן בחי"ב. חוטם בחי"ג. פה בחי"ד. ובו ח' ענינים:

א. בא"ס אין צד ציור והשגה כלל. ובכדי לברוא העולם, המשיך התפשטויות הרבה שיהיו שורשים ומקורות לעולם אצילות. ב. ד' יסודות הם לכל דבר, שהם ד' אותיות י"ה ו"ה, שהן רשר"ד והם: חיה, נשמה, רוח, נפש. וה"ס: עינים, אזן, חוטם, פה. ג. יש הבל ורוח באח"פ שכל אחד מרובה יותר, באזן הבל מועט, בחוטם הוא יותר חזק, ובפה מרובה מכולם. ד. האזנים הן בינה, שהיא בחי"ב שעביותה מועטת, והיא נשמה. החוטם ה"ס ז"א, שהוא עביות דבחי"ג היותר עבה, והוא רוח. הפה היא מלכות, והיא עביות דבחי"ד, העבה מכולן, והיא אור הנפש. ה. ראיה ה"ס אור חיה. בעינים אין הבל ממש כמו באח"פ שה"ס עביות דבחי"א הדקה מאד. ו. הבל שבעינים הוא כלי לאור מקיף דחיה, אלא או"י שבו נמשך למטה בסוד הסתכלות, שה"ס זווג דהכאה. ז. התפשטות האור לעשות כלים שה"ס הסתכלות, באה מן העינים, שה"ס אור חכמה. ולא מאח"פ. ח. ג' הבלי אח"פ נעשו בחינת כלים לנפש רוח נשמה.

בא"ס אין צד ציור והשגה כלל. ובכדי לברוא העולם, המשיך התפשטויות הרבה שיהיו שורשים ומקורות לעולם אצילות 

* א) הנה נודע שהאין סוף, אין בו שום צד ציור כלל ח"ו, וכאשר עלה במחשבתו לברוא העולם על ידי סדר האצילות, א התחיל להמשיך ממנו התפשטות אורות הרבה, לכשיהיו בחינת שורשים ומקורות, אל האצילות שיתאצל אח"כ.

ד' יסודות הם לכל דבר, שהם ד' אותיות י"ה ו"ה, שהן רשר"ד והם:

חיה, נשמה, רוח, נפש. וה"ס: עינים,אזן, חוטם, פה

ב) ונדבר בדרך משל ודמיון אל הדבר הזה, כבר ידעת, כי ד' יסודות יש לכל הדברים, והם: ראיה, שמיעה, ריח, דיבור. והם ענין, ד' אותיות הוי"ה. והם: בחינת נשמה לנשמה, ונשמה, ורוח, ונפש. ונתחיל לבאר ממדרגת הנשמה, ואח"כ נחזור אל הקודם אליה.

אור פנימי

א) התפשטות אורות, היינו ע"ד הנ"ל בדברי הרב (ח"ג פ"א אות ג'), שהתפשט הא"ס ב"ה לעשות כלים, ע"י זווג דהכאה והעלאת או"ח, עש"ה. ואומר כאן, אשר תיכף בעולם א"ק, התחיל להמשיך ממנו התפשטות אורות הרבה, על ידי זווג דהכאה הנ"ל, והיינו עד כדי להאציל כ"ה פרצופין בעולם ההוא, שכ"ה פרצופין אלו דא"ק "יהיו בחינות שורשים ומקורות אל האצילות שיתאצל אח"כ". כלומר, אל כ"ה פרצופים שיתאצלו בעולם אצילות, כמ"ש לפנינו. וז"ש הרב "התפשטות אורות הרבה, לכשיהיו בחינת שורשים ומקורות אל האצילות". וכמו שממשיך לבאר זה לפנינו.

סיכום: התחלנו פרק יא' בחלק ג והפרק הזה בא להמשיך את סדר הלימוד – מבנה האדם שנגל"ה ועתה מלמד אותנו על האוזן, חוטפ, פה, שהם איברי האדם ולראות איך מתעסקים עם איברים אלה. אנחנו מכירים אותם כאיברים גשמיים אבל הם בח' רוחניות ויש להפשיט תפישה גשמית ולראות תפישה רוחנית.

למדנו שבעיניים ואח"פ כל הזך ביותר חשוב יותר, היינו עיניים חשובות מאוזניים ואוזניים מהחוטם וכן הלאה. הזכות והעביות הכוונה היא למסך. ככל שהמסך יותר זך אז לכאורה הוא צריך להיות יותר חשוב אבל למדנו שבמושג זה הפוך. נראה את המחלוקת הזו – עיניים יותר חשובות כי יש בהן אור חכמה ובפה האור יותר נמוך – אור הנפש. 

אומר לנו שעיניים הן בח' א' אבל לא מצד המסך אלא מצד האור. נראה את ההבל שבכ"א מהם.

אומר שיש ח' עניינים, לא נעבור עליהם בסיכום. מי שרוצה ילמד בפנים. 

באות א' למדנו שהא"ס מהווה שורש לעולם אצילות. כדי לברוא עולם אצילות אז יצר את השורשים כמו שבעובר מייצרים הרבה שורשים כדי לבנות את הנולד, הילד. לכן העובר נברא תמיד בעולם הקודם לו. אצילות נבנה ע"י א"ק, לכן צריך לעשות הרבה התפשטויות בעולם א"ק כדי לייצר את הפרטים שדרכם יבנה את עולם אצילות. למה לא קרה בא"ס? כי בא"ס אין פרטים כאלה. אין ציור נוהג בא"ס שבא כמקשה אחת, ולכן א"א מא"ס לברוא אצילות, ולכן ברא עולם אצילות ע"י התפשטויות רבות שקיימות בא"ק, אותן למדנו בצורה כללית – למדנו שעיקר מה שיצא בעולם אצילות זה פרצופים שנקראים גלגלתא, ע"ב, ס"ג ובהמשך מ"ה וב"ן – 5 פרצופים. למדנו בנקודות דס"ג משהו מיוחד שירד למטה מטבור שיצר מציאות של צ"ב כשעלה למעלה היווה שורשים לעולם אצילות. כל מה שקרה בנקודות דס"ג זו תוצאה של כל מה שקרה בעולם א"ק. קרו הרבה תהליכים אותם לא לומדים כרגע, אלא רק את הרעיונות לפיו קרו הרבה תהליכים בא"ק כדי שיוכל עולם אצילות להיבנות משורשים אלו. 

אומר גם שכ"ה הפרצופים בעולם אצילות = 5 פרצופים שכ"א מהם בנוי מ5. כמו שצריך בעולם אצילות כך יש כ"ה פרצופים בעולם א"ק שהם בח' שורשים לכ"ה פרצופים שהתאצלו בעולם אצילות.

העיקרון הוא – עולם א"ק עם הרבה שורשים בעולם אצילות.

עוד אמר שיש מבנה קבוע של י.ה.ו.ה ד' יסודות בכל דבר. נבנה זה גם ברשר"ד (ראיה, שמיעה, ריח, דיבור) וכנגדם יש גם חיה, נשמה, רוח, נפש, וכנגדם האיברים-חושים: עיניים, אוזניים, חוטם, פה.

נדבר מעניין נשמה ונלמד מזה גם מדרגת חיה. 

ההתפשטויות הרבות מעולם אצילות הן כדי לבנות כלים ע"י זיווג דהכאה. נלמד זיווגים אלה בעולם א"ק ומהם נלמד את השורשים שהיוו לעולם אצילות.

שיעור 42 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'
חלק ג' עמ' קמ"ט – כו באב תשע"ט
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. בפרק יא אנו למדים את המהלכים שקרו בעולם א"ק כדי לעשות כלים שהם שורשים לאצילות
2. התפשטות אא"ס לעשות כלים הם בד' בח' עביות ע"י ציורי – יצירת אברים של האדם שהם עינים אזן חטם פה.
3. בא"ס אין ציורים כי הכל שם שלם. בעולם א"ק ישנם ציורים שנעשים ע"י התפשטות האור לזיווג דהכאה ליצירת כלים.
4. כ"ה הפרצופין שנוצרים בעולם א"ק מהוים שורשים ומקורות לכ"ה פרצופים בעולם אצילות.
5. המבנה הקבוע של ד' יסודות כנגד שם הוי"ה נשמר גם כאן. וסוד רשר"ד (ראיה, שמיעה, ריח, דיבור) ונרנח"י שאנו נדבר בעיקר ממדרגת נשמה. וממנה נלמד גם על מדרגת חיה

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב