הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קנא | שיעור 44

584

חלק ג' שיעור 44 עמוד קנ"א

ראיה ה"ס אור חיה. בעינים אין הבל ממש כמו באח"פ שה"ס עביות דבחי"א הדקה מאד

* ה) הנה נתבאר, כי מבחינת הראיה עצמה נעשית הנשמה לנשמה. אבל דע, כי אין בחינת הראיה, בחינת ההבל ממש הנמשך מן העין, כדרך האזן והחוטם והפה, שהנשמה ורוח ונפש הם ד הבלים ממש, המתפשטים מהם למטה.

אור פנימי

ד) יורינו בזה, שכח עביותו של מסך, לא נבחן לנו אלא בהתפשטותו ממעלה למטה (כמ"ש לעיל באו"פ ח"ג פ"ד אות נ') כי אחר כל זווג דהכאה, אשר או"ח עולה ומלביש את ע"ס דאור ישר מן מלכות ולמעלה, לבחי' ע"ס דראש ושרשי ד' הבחינות, הנה אחר זה, חוזר ויורד ומתפשט ממלכות ולמטה באותו שיעור קומה, שיש לו בע"ס דראש ממטה למעלה, עש"ה. והנה האו"ח העולה ממטה למעלה, אינו מוליך עמו שום עביות שמה, כמ"ש שם, אלא אותן ע"ס המתפשטות ממעלה למטה, הנה מוגבלות לגמרי בשיעור וגבול הקומה של המסך, להיות שהמסך הוא כל שורשם.

הבל שבעינים הוא כלי לאור מקיף דחיה, אלא או"י שבו נמשך למטה 

בסוד הסתכלות, שה"ס זווג דהכאה 

ו) אבל ה העינים אינם כן, כי ההבל עצמו שלהם נשארת במקומה, בבחינת ו אור מקיף הנקרא נשמה לנשמה, אמנם יש בה מציאות אחד נמשך ממנו, והוא סוד הראיה וההסתכלות בלבד, ואינו הבל ממש נמשך למטה. ולכן מבחינת הראיה הזאת, נעשו הכלים הנקראים גוף, אבל בחינת ההבל עצמו של העין, הוא פנימי מאד, ואי אפשר שימשך ויתפשט למטה.

אור פנימי

ה) פירוש, כי עביותה דבחי"א המכונה עינים, היא קלושה מאד, והוא מטעם המבואר באו"פ (דף ה' ד"ה וטעם), כי ענין עביות האמורה, פירושה, דבר הרצון לקבל שבכל נאצל, שבזה הוא משונה מאור העליון שאין בו רצון לקבל עש"ה. ולפיכך, נמצא בחי"א שעביות שבה קלושה, להיותה נמשכת לה מכח העליון, כי רצון להשפיע שבעליון הוא חוק מחויב בתחתון, שיהיה לו רצון לקבל את השפעתו, וע"כ אין זה נחשב בתחתון לשינוי צורה ולעביות, עד שיתעורר בו בחינת רצון מכח התעוררותו עצמו, דהיינו היא הבחי"ב (עש"ה בד"ה עתה).

ולפיכך, אין זווג דהכאה נוהג באור עינים שהוא בחי"א, משום שאו"ח שהוא ההבל היוצא מבחי"א, נשאר במקומו, כלומר שאינו מסתלק ממנו בסוד אור חוזר. וז"ש הרב אבל העינים אינן כן כי ההבל עצמו שלהן, נשאר במקומו, כמבואר.

ו) כלומר, אור חכמה אין לו כלי להתלבש בו, משום שאין או"ח שה"ס כלי בעינים, כנ"ל בדיבור הסמוך, וע"כ נשאר אור חכמה מבחוץ, ומאיר מרחוק בלי התלבשות. ואור זה נק' אור חיה, או נשמה לנשמה.

סיכום: למדנו היום שבשונה מבח' ב' שלמדנו בשיעור הקודם, כאן בח' א' העביות היא קלושה. היות והעביות היא קלושה ההשתוקקות שישנה במדרגה היא השתוקקות קלושה וכך לא יכול למשוך אור כדי להחזיר אותו. למשוך אור פירושו להרגיש שאני רוצה מאוד את הדבר. אם אין לי כזה רצון כי העביות קלושה. מדוע בבח' א' העביות קלושה? כי האור והכלי באו כאחד, היות ובאו כאחד אז אין אפשרות פנימית לקבל הארה מהמקום הזה כי לא עושה זיווג דהכאה.

לכן אומר שבאור חיה שבעיניים אין הבל אין או"ח, אין אפשרות להחזיר השתוקקות כי היא לא קיימת, לכן הבל בעיניים. 

ההבל שבעיניים הוא כלי לאו"מ לא לאו"פ אז איך מתקבל אור חיה בפנים, נראה בהמשך. כרגע א"א לקבל אור חיה בפנימיות, אלא בשיתוף עם העליון. לכן האדם נברא כנשמה ולא כחיה. 

ביום שבת יש עניין שמתעלה האדם למדרגה שמקבל אור חיה, זה בפרק י"ב.

הרחיב על עניין הרצון לקבל ואמר לנו שהמחשבה היא קובעת את ההרגשה. לפי הסוג של המחשבה, אם המחשבה קלושה, גם ההרגשה תהיה קלושה. כל זה הולך רק על הסדר הזה שנדע שאין זיווג דהכאה נוהג באור העיניים, ולמה מרחיב בזה? כי מצד אחד אור העיניים שהוא אור חכמה הוא אור מטרת הבריאה שעליו צריך לעשות זיווג דהכאה, מצד שני בבח' הזו שנקראת אור עיניים אין זיווג דהכאה. א"א לעבד את זה. בשיעור הבא נדבר יותר על אור העיניים ולמה א"א מהאור הגדול הזה שניתן מלמעלה לברוא את הכלים האמיתיים.

סיכום בנקודות שיעור 44 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי– חלק ג' פרק י"א עמוד קנ"א כ"ח אב תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
1. למדנו בשיעור הקודם שכל העולמות מחולקים עפ"י ד בח' ושרש לא"ק אבי"ע. כל כולם מתחלק לפרצופין א"א, אבא, אמא, ז"א ונוקבא. שכל אחד מהפרצופין מתחלק לאברים שנקראים גל' עיניים אזן חטם פה.
2. עוד למדנו הפכיות כלים ואורות. שתמיד באותה מדרגה, כאשר יש לי כלי או אבא שנקרא פה הוא מושך הכי חזק אבל מקבל את האור הכי קטן
3. למדנו שאור העיניים, עליו אין הבל, כי אין בו או"ח הקרא הבל
4. בעיניים אין הבל היות והעביות, דהיינו הרגש הרצון קטן שם. והיות ויש עביות קלושה בבחי"א לכן גם הבל יהיה הבל קלוש, דהיינו לא קיים
5. כל ההרגש שיש לתחתון הוא עפ"י המחשבה שנעשית על ידי זיווג דהכאה
6. אם המחשבה קלושה, דהיינו רצון קטן, זה מה שמתפשט לגוף
7. היות ובבחי"א אין השתוקקות עצמית (הרגש הרצון לכן גם הזיווג דהכאה קלוש ואינו מתפשט לגוף, לכן אור החכמה נשאר כאור מקיף ואינו מתפשט לגוף

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב