הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קנ"ח | שיעור 48

959

בס"ד

חלג ג שיעור 48 עמוד קנח

פרק י"ג

פרק י"ג מבאר ענין זווג דהכאה, של הסתכלות עינים באח"פ, אשר 

ממנו נתהוו הכלים, בתוספת הסבר.

* א) דרוש שכתבתי מענין שרשי אצילות של עצמות וכלים שנתהוו מאח"פ ועינים, בסוד ראיה, שמיעה, ריחא, דיבור. זה מצאתי להר' גדליה הלוי. כאשר האורות נתפשטו מאזן וחוטם עד נגד הפה, ששם התחברות כל ההבלים, ואז במקום שמתחברים יש לכולם בחינת נפש. לפי שאין הבל האזן יכול להתחבר להבל פה, אלא בריחוק מקום. וכן הבל החוטם, אלא שאין צריך ריחוק מקום כל כך כמו הבל האזן כדי להתחבר להבל הפה. וע"ז באה הסתכלות העינים, ובהכאה שהכה בהבל הזה נעשו הכלים. ובהסתכלות זה יש פנימי וחיצון, כי יש בכל האברים פנימיות וחיצוניות, ונעשו כללות כליהם. ולפי שאין בראות עינים הבל היוצא, אלא הסתכלות לבד, אינו נעשה אלא הכלים.

ב) והסתכלות ההוא, גדול מכל ג' ההבלים הנ"ל, כי הראיה, היא י', שמיעה ה', ריחא ו', דיבור ה', הרי ד' אותיות הוי"ה, שהם חבת"ם, שהם נרנ"ח: הראיה היא חיה י' של השם הנקרא חכמה. כי חכמה עליונה מאירה דרך עינים, אלא שאם היה יוצא הבל ממש דרך העינים לא היה אפשר למטה לקבלה, לכן לא נמשך ממנו אלא הסתכלות לבד, והיה בו כח לעשות כלים, לג' בחינות אלו: י' דנשמה בהבל אזן. י' דרוח בהבל חוטם. י' דנפש בהבל הפה. וז"ס מרחוק ה' נראה לי. ומשאר הבלים, אם היה מהם הסתכלות לבד דרך מסך כמו העינים, לא היה כח בהם לעשות כלים. וכ"ז הוא דין, בין בבחינת התפשטות ההבל, בין בהסתכלות הראות. וראיה זו גימטריא גבורה, ודבור גימטריא רי"ו עם ד' אותיות.

ג) והסתכלות זה בא ומכה במקום שמתחברים ג' הבלים ביחד, שהוא בחינת נפש, וזהו וירא אלקים את האור, כי האו"ר הוא בחינת הבל אזן וחוטם, שהוא בחינת נשמה ורוח. א"ת, הוא בחינת הפה שהוא נפש. ואז כשראה את הנפש, אז ויבדל אלקים שהוא עשיית שרשי הכלים.

ד) והסתכלות זה בדרך ישר עשה רושם (נ"א ראשים) בכל בחינה ובחינה. כי פגע בכל בחינה ובחינה מן ההסתכלות: לבחינת הבל כתר בכתר. וכעד"ז נעשה כל רושם (נ"א ראשית) הכלים, החיצונים באברים חיצוניים, ופנימיים באברים פנימיים, ולא נגמר זה עד שהכה הסתכלות במקום שמתחברים ההבלים, שהוא התפשטות ההבלים שהוא חיצונות שלהם, ומהכאת אור ההבל אל אור הסתכלות, חזר אור הסתכלות בדרך אור חוזר, ונעשה כלי בכל בחינה ובחינה לשאר הגוף: החיצונות לאברים חיצונים, ופנימים לאברים פנימים.

* עץ חיים שער ד' שער אח"פ פ"א.

סיכום: בפרק יג' מביא מאמר מרח"ו מר' גדליה הלוי שגם מתאר את מה שתואר בדרוש הקודם. 

אומר שהראיה היא נותנת את הכח של התפשטות האור והאח"פ נותנים את הכח של הנאצל מלמטה, דהיינו את העביות שעליה בא אותו אור. השילוב של שני הדברים יחד מייצר את הכלים ולכן צריך ראות העיניים וההכאה שיש בפה שמחבר את כולם. 

אם נמשכת הארת העיניים, כמו המאציל אז א"א לעשות כלים כי צריך גם את התחתון. אם היתה הארת התחתון לא היה ניתן לעשות כלים. בתוך האדם יש שתי הבח' האלה – גם הראיה המבטאה את המאציל – החכמה, שע"י הראיה כמו האור ואור העיניים דרכם מקבלים את החכמה. בכל האיברים האחרים – שמיעה, ריח ודיבור או אח"פ הם הכלים שדרכם אני מקבל את אותה חכמה.

ז"א השילוב של שניהם זה השילוב הנכון. יש עניין מיוחד בראיה. למה לא מספיק לאדם רק לשמוע? למה הראיה כה חשובה? התשובה היא כי הראיה היא הקרובה ביותר למח. היא הנקודה הפנימית הקרובה ביותר. אח"פ זה כמו הגוף שבראש. זה היחס בין ראש לגוף ואומר שצריך את שתי הבח' כדי שאפשר יהיה לעשות כלים.

שיעור 48 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'
חלק ג' עמ' קנ"ח – ב אלול תשע"ט
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
1. בפרק י"ג אנו לומדים מאמר שכותר רבי חיים ויטל מהרב גדליה הלוי
2. במאמר זה אנו רואים את מה שלמדנו קודם, דהיינו שצריך את שני הצדדים – צד הראיה צד ההכאה
3.בראות העיניים לבד לא ניתן לעשות כלים כי יש להם עביות קלושה. באח"פ אי אפשר לעשות כלים כי יש להם רק עביות בלי הארה שהיא עצמות האור – אור של מטרת הבריאה
4. השילוב של הראיה הבאה מלמעלה שזה צד המאציל, עם העביות (כח המסך) של אח"פ – היד מייצר את הכלי הראוי.
5. לאחר שנעשה הזיווג בשרשי כלים, נתפשט גם לגוף בדרך אור חוזר שבא מלמעלה למטה.
6. גם מכאן ניתן ללמוד את הנאמר עין רואה והלב חומד. שעין זו ראיה, הסתכלות העיניים, ראית החכמה. והלב חומד זה בתנאי שעושים או"ח אז מותר לחמוד את הדבר בשביל היחד. ואם לא – אסור להסתכל אם אין לי כוח של עביות וכח של מסך.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב