הדף היומי בתע"ס חלק ז' | סיכום בנקודות | שיעור 7 – עמוד תצו – תצז

299

שיעור 4 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ז'
סיכום בנקודות עמוד תצ – תצא – ל שבט תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
1. הקליפה נקראת בבחינת כל המוסיף גורע, כפי שאם אתה מוסיף ע' ל'שתי עשר' שזו הספרה 12 בארמית – מקבלית את המילה 'עשתי עשר' שזה 11. ע' היא חכמה, שאתה מוסיף חכמה (תענוג) ללא כלי אליו – מייצרים טומאה.
2. הטומאה היא בבחי' י"א, מטעם שבירת שבעת המלכים ואחוריים של או"א וישסו"ת. אחוריים אלו הם לבושי מוחין ולא אח"פ דראש.
3. ניתן לראות בשבירה תועלת המאפשרת תיקון של הרצונות לאט לאט על דרך המדרגה.
4. הרצונות שנשברו וירדו לקליפות מקבלים הארה הנקראת נהירו דקיק שמאירים לניצוצין, שארה זו לוקחת הקליפה. וזאת כדי לתת הארה לרצון, היינו כדי שנרגיש השתוקקות.
5. ההשתוקקות היא חומר גלם שאותו צריך לנהל. ולצורך כך השבירה נעשתה ע"י עירוב המלכות עם בינה.
6. העירוב של מלכות ובינה גרם לכך שבשבירה ברצונות יהיו גם ניצוצי קדושה מבינה בשונה מלפני צ"ב שכל הרצונות הללו היו רק נקודה שחורה שלא היה סיכוי לתקנה.
7. בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, הכוונה שצריך להיות קודם גילוי הרצון וההשתוקקות וראה שאין העולם מתקיים, דהיינו לא ניתן לקבל את ההארה ללא תיקון של השפעה ולכן הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. דהיינו עשה את מידת ההשפעה לסיבת הקבלה.

שיעור 6 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ז'
סיכום בנקודות עמוד תצ"ד – תצ"ה – ב אדר תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
1. עולם אצילות נתקן כדי לתקן את כל הכאוס שנוצר בעקבות השבירה בעולם הנקודים.
2. התיקון נעשה בצורה הדרגתית ובפרטים בדרך של עליון ותחתון שהם הפרצופים בעולם אצילות כאשר כל פרצוף ככל שהוא יותר עליון הוא לוקח בחינה יותר זכה לתקן.
3. עולם אצילות תיקן רק את הראשים ואת הכלים של הקטנות שנשברו שלא מחמת עצמם.
4. כל שאר הבחינות ירדו לעולם בריאה יצירה ועשייה וכנגדם נתקנו פרצופים דקדושה בעולמות אלו כדי לתקן את הכלים השבורים.
5. הדרך לתקן בעולם אבי"ע נעשית ע"י נשמות שהנשמה היא פנימיות העולם.
6. נשמת אדם הראשון היא זו שבאה לתקן ותיקנה חלק גדול מהתיקונים אולם כשחטאה בעץ הדעת יצרה קלקול כמו שהיה בשבירת הכלים.
7. הנשמות התחלקו לפרטים כנגד העולמות והם הפועלים בתוך העולמות כנגד המציאות הנגלית שאותה צריך לתקן.
8. כאשר יגמר התיקון דהיינו יתברר כל המאכל מהסיגים שהם הבעל מנת לקבל אז יבולע המות לנצח יגיע משיח בן דוד ויעזור לכלל הנשמות לעשות את התיקון הסופי ולתקן גם את לב האבן.

שיעור 7 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ז'
סיכום בנקודות עמוד תצ"ו – תצ"ז – ג אדר תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
1. כאשר היתה שביה"כ, אז נפלו הכלים שהם אור העב והניצוצין שהם אור העב של הרשימה אל מתחת לפרסא, ששם מקום בי"ע. ושם יש קליפות ששולטות על הכלים והניצוצין.
2. שליטת הקליפות על הרצונות וכלי של הזיכרון הנקרא ניצוצין, הוא כך שהם גורמים לאדם לרצות יותר ממה שהוא צריך תענוג יותר ממה שהוא מסוגל לעבד להבניה נפשית.
3. כנגד הקליפות יש גם את עולמות דקדושה שהם כנגד האני האמתי של האדם. שמצד העולמות הם נקראים אבי"ע דקדושה.
4. על האדם לנהל את היחס בין אבי"ע דקדושה לאבי"ע דטומאה – ובנפש האדם בין האני האמתי לאני הכוזב.
5. כאשר האדם פוגש את המציאות אז מתעורר לכתחילה אני הכוזב, כי שם מקום התשוקה והרצון של האדם. תפקיד האדם לקחת את הרצון ולעבד אותו ע"י כך שמוריד את הסיגים ממנו, שהיא בחי' הטומאה, לטהר את הרצון ומצרף אותו לבנית האני האמתי שלו, שהוא צד הקדושה
6. הזיהוי של הקדושה הוא דרך מה שמלמדים אותנו רבותינו על הצורה שבה נראית הקדושה. שהיא צורה של עולם אצילות, שהוא נקרא צד של אדם דאצילות וצד הנקבה של אצילות שהם כנדג קב"ה ושכינתה.


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב