הדף היומי בתע"ס חלק ז' | סיכום | שיעור 8 – עמוד תצח – תצט

407

1 כדי להבין את הזיווגים והשבירה בעולם הניקודים מלמד אותנו בעל הסולם 4

סוגי זיווגים.

2 ארבע זיווגים ממטה למעלה מצד החשיבות הם בהתאמה: אחור באחור, אחור

בפנים, פנים באחור, פנים בפנים.

3. הזיווגים המוקדמים היותר נמוכים לכאורה הם הכנה לזיווג של פנים בפנים,

כאשר אין את ההכנה הזאת אז נוצרת שבירה.

4. מקרא על שמות הזיווגים: אחור- לא חשוב | פנים – חשוב | זכר – משפיע חכמה

| נקבה – מקבלת. תמיד הראשון שנאמר הוא הזכר והשני הוא הנקבה.

5. הזיווג הראשון בעולם הניקודים היה אחור באחור ובכך הכשיר את צד האחוריים

של הנקבה כדי שתוכל לקבל אור חכמה במצב הגדלות.

6 זת דניקודים נשברו היות ולהם לא היה את כוח הבינה לייצר מציאות של חפץ

חסד במצב של אחור באחור.

7. אחור באחור זה זיווג שהזכר אינו נותן כלום והנקבה אינה מקבלת ולמרות זאת

יש זיווג והוא נקרא ברית או מחוייבות שזה הבסיס הראשון לבנות קשר, שבלעדי זה

אם יקבלו אור גדול בקשר זה יזיק להם ולא יועיל.

8. כל אחד מוזמן לבדוק את הקשר שלו אם הוא מוכן להיות בו במצב אחור באחור

אין תגובות

להגיב