הדף היומי בתע"ס חלק ז' | סיכום | שיעור 10 – עמוד תקב – תקג

442

1 ג' הזיווגים אחור באחור, אחור בפנים, פנים באחור הם הכנה לצורך הזיווג פנים

בפנים.

2 כדי שיהיה זיווג פנים בפנים צריך ביקוש מהזון דהיינו מהגוף מכיוון שהנקבה

בראש קיבלה כבר תיקון של חפץ חסד על כן אינה מפנה פניה לאבא אלא בשביל

התחתונים.

3. זיווג פנים בפנים נקרא אהבה שלמה, היא מתקיימת רק אם צד הזכר הוא גדול

וצד הנקבה היא גדולה, דהיינו שמגלים את הרצונות הגדולים שלהם הנקראים

פנים ואותם מביאים לזיווג. כל בני זוג צריכים לרצות את העצמה של כל אחד מבני

הזוג ורק אז יכולה להיות אהבה.

4. בעולם הניקודים אין זיווג אחור בפנים מכיון שהנקבה בעולם הניקודים היא בינה

ובינה כבר מתוקן בצד הפנים שבה, והיות ואחור בפנים בא לתקן את צד הפנים של

הנקבה על כן לא צריך בעולם הניקודים זיווג זה, כי היא מתוקנת ברצון להשפיע.

5. החסרונות נמצאים תמיד בחלק התחתון של המדרגה בעיקר במלכות אבל גם

בזא מעט, ולכן הם אלה שצריכים להיזהר משבירה שהיא מוות.

אין תגובות

להגיב