הדף היומי בתע"ס חלק ז' | סיכום שיעור 12 – עמוד תקו

385

חלק ז שיעור 12 עמוד תקו

* כח) והנה סבת היות נעשה להם עתה ב' אחורים שלמים, היה באופן זה. כי ע"י מצות ומע"ט של אדם התחתון גרם זווג עליון באו"א, וחזרו לתת להם לזו"ן בחינת מוחין אחרים שהם בחינת החסדים וגבורות של דעת דז"א, אשר הם עיקר סוד הטפה דיהיב או"א בזווגם. והטעם הוא, כי תרין מוחין דז"א הנקראים חו"ב אין אורותיהם מתגלים בז"א, כי הם מלובשים בסוד נצח הוד דאמא, ואין יוצא מהם אלא הארה מועטת בכח הכאת האורות החסדים המגולים שמכים בהם ומוציאים קצת הארה מהם לחוץ כנודע. מה שאין כן בחסדים וגבורות המתלבשים בתוך יסוד דאמא המסתיים בחזה דז"א, שמשם מתגלים בגילוי גמור, ויוצאים לחוץ תוך ז"א ומאירים בו. ולכן העיקר הם החסדים וגבורות.

* שער הקדמות דף פ"ט דרוש בבטול האחורים דאו"א.

כח) גרם זווג עליון באו"א: כי כשהאדם מעלה מ"ן לזו"ן, כן גם זו"ן מעלים מ"ן לאו"א, וכן או"א למעלה מהם, וכן עוד למעלה לעלי עליון עד סוף כל המדרגות ואז מגיעים מוחין חדשים מא"ס ב"ה, דרך המדרגות עד שמגיעים לאו"א, ומהם לזו"ן. כי אין שום חידוש אור בעולמות בלתי מא"ס ב"ה לבדו. וזכור זה תמיד. 

מוחין אחרים שהם בחינת החסדים וגבורות של דעת דז"א: כמ"ש בזוהר (משפטים דף תק"ב ע"ב) דרישא דמלכא בחסד וגבורה אתתקן, אלא שהחסד נתעלה לחכמה והגבורה לבינה, ושליש ת"ת העליון שמחזה ולמעלה נעשה לו לדעת. וזהו נעשה ע"י החסדים וגבורות שמקבל מזווג דאו"א. כמ"ש לפנינו. 

סוד הטפה דיהיב או"א בזווגם: כבר ידעת, שכל הזווג דאו"א פב"פ, הוא מכח הזו"ן שעלו להם למ"ן, (כנ"ל דף תק"א ד"ה המדרגה ע"ש.) והנה מקודם זה היו זו"ן אב"א, שפירושו בלי הארת חכמה, אלא שהם מתוקנים באחורים דאמא. אשר אז לא חסר להם חכמה כלל כנ"ל. וז"ס ואחוריהם ביתה, כי בחי' נה"י דזו"ן שהם האחורים שלהם אינם מגולים כלפי חוץ, כי האחורים דאמא נמשכים מסוד הבינה דאו"י מטרם שהאצילה את הזו"ן לחוץ, כי בעת שהאצילה את הזו"ן, כבר שבה פב"פ כדי להמשיך לו הארת חכמה. (כנ"ל דף תק"ב ד"ה ותדע, עש"ה) וע"כ כיון שגם זו"ן נתקנו באותם אחורים, נמצא משום זה גם הנה"י דזו"ן שהם עוד כלולים בחג"ת שלהם בפנימיותם, ורק החג"ת מגולה כלפי חוץ.

ואחר שאדה"ר העלה מ"ן לזו"ן, כנ"ל, גרמו המ"ן האלו לזו"ן שאין אב"א מספיק להם אלא שצריכים להמשיך הארת חכמה, וע"כ גם הם עולים למ"ן אל הבינה. וגרמו גם אל הבינה שתפסיק האחורים שלה, ותזדווג עם החכמה פב"פ, כנ"ל. והנה אז יצאה הטפה מזווג הזה דאו"א בשביל הזו"ן, שפירושה, אותה הארת חכמה הראויה לנה"י דזו"ן, משורשם שבאו"י, ובזה נתמלא החסרון נה"י של זו"ן. 

וטפה זו דאו"א מתלבשת ביסוד דאמא, שהיסוד הזה מלובש בת"ת דז"א עד החזה, והיא החו"ג המגולים היוצאים מיסוד דאמא, מחזה ולמטה, דהיינו נה"י החדשים הכלולים באותה הטפה דזווג או"א. כנ"ל. שיש בהם הארת חכמה, ויכולים עתה להתגלות כלפי חוץ, ואין שום פחד מהקליפות. כי עתה הם שלמים בלי שום חסרון. וע"כ הם מכונים חסדים וגבורות מגולים. משא"כ מקודם זה, אשר הזו"ן היו מתוקנים באב"א, אז היו החו"ב אלו מכוסים ונסתרים במסך דאחורים דאמא, בסוד ואחוריהם ביתה. כנ"ל. 

חו"ב אין אורותיהם מתגלים בז"א כי הם מלובשים בסוד נצח הוד דאמא: כי המוחין דז"א הם מלובשים בנה"י דאמא, ונה"י דאמא מלובשים בחג"ת של הז"א. עשר החסד מתעלה לחכמה, וגבורה מתעלה לבינה, ומחזה ולמעלה מתעלה לדעת. והנה חכמה ובינה נשארו בראש דז"א, ואין להם התפשטות לתוך הגוף אבל דעת דז"א שביסוד דאמא, יש לה התפשטות מחזה ולמטה, כנ"ל, שהם הנה"י החדשים שמתגלים עתה בזו"ן. 

וזה אמרו, חו"ב אין אורותיהם מתגלים וכו' משא"כ בחסדים וגבורות המתלבשים בתוך יסוד אמא המסתיים בחזה דז"א, שמשם מתגלים בגילוי גמור, ויוצאים לחוץ. וכו', דהיינו כמבואר, שהם בחינת הנה"י המתגלים לחוץ מחמת שקבלו הארת החכמה ונשלם לגמרי האחורים שלהם.

סיכום: בא להסביר באופן כללי ונראה איך זה נוגע בעולם הנקודים. המסגרת של הלימוד בעולם הנקודים היא להבין את המעבר מקטנות לגדלות. 

במצב הקטנות, ההארה נקראת הארה של זיווג שנקרא אב"א. בגדלות, הזיווג הוא של פב"פ. אנחנו רוצים להבין במהלך הזה, אין עוברים מהארת אב"א לפב"פ, כי בפב"פ יש התפשטות של למטה מחזה שגרמה לשבירה, ולפני שמדברים עליה צריך להבין את המעבר. למה יש פב"פ, איך מקודם היה רק אב"א. זה רוצים ללמוד. 

לפני שמדבר על הנקודים, נותן את הכללים – איך המעבר והזיווגים בעולמות. מה זה אומר זיווג אב"א ומה פב"פ. 

אומר כך, דיברנו בשיעור הקודם על מושג שנקרא אב"א שזה מצב שבו לא יכולה להיות הארה במדרגה. זה מצב שצד הפנים הוא למעלה, וצד האחוריים מופיעים אחד כלפי השני. אז החיצונים שנמצאים מסביב למדרגה לא יכולים לגעת בהם, כי מה שהם מפנים במצב אב"א כלפי העולם זה רק צד הפנים שהוא מתוקן בח"ח. 

כשאנחנו מדברים על עולם הנקודים מדובר על זיווג או"א שעושים זיווג של אב"א. את כח ח"ח ובכלל מקבלים בעולמות כח ח"ח מבינה. לאו"א יש בינה מב' התלבשות. היתה להם התכללות ב' התלבשות שנקראת הארת האוזן וממנה קיבלו את הכח לעשות ח"ח במצב אב"א. 

אנחנו מבינים שמדובר בעולם הנקודים, במצב אב"א, ששם היה ח"ח. עכשיו אותנו מעניין גם מה קרה עם ז"ת דנקודים, אז מסביר בהרחבה ואומר שכל הארה שמגיעה לתחתון, ז"א אור שבא מהראש לגוף, בא עם לבושי מוחין, שהם כמו כלי לאור. אז יש כלי לאור שבראש, שמתפשט לגוף, למדנו, שאם עושה זיווג דהכאה בראש (ציור) באה הארה מלמעלה ועושה זיווג דהכאה, עושה כלי, מגיע אור, מתפשט האור העב במדרגה, לאור יש עוד כלי שהוא כלי דק. יש גוף ויש עוד כלי כמו כלי של האור, בתוך הראש. זה כמו שאוכל תפוח, רוצה את המתיקות שהיא לא באה לבד, אלא בתוך תפוח, והגוף מקבל את כל האור – את התפוח עם המתיקות. אז המתיקות לא באה לבד. כל אור לא בא לבד, אלא עם לבושי מוחין. זה נקרא לבושי מוחין שנבנו בראש. אז הלבושי מוחין האלה באים תמיד מהעליון לתחתון. בצ"ב בין פרצוף לפרצוף (נלמד בחלק יא'), אם כך לבושי מוחין זה לבוש, דהיינו כלי למוחין. חוץ מהכלי של הגוף. 

כשהמוחין מתפשטים הם מתפשטים עם הכלים של הראש, נקראים גם צלם. כשהעליון עושה זיווג על תחתון, כשבראש עושים זיווג אז הכלים הם נה"י. כי נה"י הוא כמו או"ח, בח' מלכות, ולכן כך נקראים לבושי המוחין.

עכשיו בא להבדיל בכתוב. אומר, שכשהיה אב"א אז לא היה ביקוש מהתחתון עדיין, כי לא היה תחתון. לא היה מי שיבקש. לא היה ביקוש מהתחתון ולמעלה היתה הארה מועטת בה האיר רק אור הנפש. כיוון שבמצב הקטנות, באב"א מאיר לז"ת דנקודים רק אור הנפש שנקרא הארת כלים. רק מרגיש רצון. עוד לא יודע מה רוצה. עוד לא משתוקק מאוד, רק יודע שקיים. זה הכל. האור שניתן לי הוא אור מלמעלה, אפילו לא אור שמתפשט, כמו הארה מרחוק שמאירה שהדבר הזה קיים. אם הייתי מדמה את זה למשהו שמסתכל עליו, אז רואה משהו אבל לא יודע מהו. כדי להשתמש בו בגוף, צריך הארה יותר גדולה, שהתחתון יהיה שותף, וזה כבר גדלות שבה, כדי שתהיה התפשטות לתחתון צריך גם את לבוש המוחין שנקרא דעת. 

למדנו בחלק ה' מהי דעת – חסד שעולה לבינה ועושה ביקוש. מעיר את הבינה ואומר לה לראות שהיא בינה 'נחמדת' שאת באה עם אבא ואתם לא עושים זיווג כדי לתת לבנים, אבל אם הבנים רעבים אז תפסיקי להיות רק מידת השפעה, שאתם כמו ב' קווים. יש ימין ויש שמאל. יש רק לבוש מוחין של נ"ה. יש רק חכמה ובינה. רק או"א, ומה עם הבנים? אז אומרת שרק משפיעה, הוא אומר שיש לו חכמה אבל אנחנו (הבנים) לא רואים מזה כלום. אם התחתון עולה לביקוש לעליון אז יש ספ' דעת שמתפשטת למטה. בעולם הנקודים התפשטות זו גרמה לשבירה. 

הוא מספר כל זה כדי שנבין מה גרם לכך שפתאום ז"ת דנקודים אלו יעלו למעלה לביקוש, שזה נקרא הארה ע"י היסוד, שעלה מלמטה, הארה דרך הטבור ויש דרך היסוד. בהתחלה זה נקרא הארה דרך הטבור.

האירו בקטנות ברשימות ב' א' עביות קלושה. לא היה ביקוש חזק מהתחתון. לא התפשט אור למטה למדרגה, אלא רק הארה קלושה. כשאר מסתכלים על כלל העולמות, לא רק על נקודים, אז כאשר האדם מתפלל אז אומר 'לשם קוב"ה ושכינתא", לשם איחוד הקב"ה והשכינה, אומר שמעלה ביקוש כדי שלמעלה יהיה בח' דעת המזווג בין חכמה לבינה, בין הקב"ה לשכינה. לכן אומרים 'בשם כל ישראל  באים להתפלל', להגיד תפילת שחרית למשל, כדי לתקן את שורשה במקום עליון, לעשות נ"ר ליוצרנו, לעשות רצון בוראנו. עולה ורוצה גדלות כדי שיהיה לי אור ותענוג לעשות את רצון השם. זו תפילה. כל ביקוש שלנו מלמטה, אם הוא לא נקי אז מבקש לעצמי. אז תהיה שבירה. אם מבקש נכון אז מזכך אותו מהקליפה, גם אם בא איתה בהתחלה, ומעלה ביקוש נקי למעלה, כמו שאומר 'חידושי ערים': אתה בא לתפילה, תסיר את כל החבילות והבקשות העצמיות שלך בצד, ותבקש לעלות לעליון, להתחבר, רצון של אהבה. אומר בעש"ט: כשאתה בא לתפילה, תתפשט לגמרי מהגשמית שלך. להתפשט מהגשמיות כי היא מראה לך רק את האור שאתה רוצה שהוא אור של תענוג אישי. 

 

שיעור 12 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ז'
סיכום בנקודות עמוד תק"ו – ט אדר תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
1. במצב של אב"א המתקיים בקטנות דנקודים, ההארה שניתנת לז"ת דנקודים נקראת הארת כלים, דהיינו רק אור הנפש לקיום.
2. מצב זה של אב"א נקרא אחוריהם ביתא, דהיינו דהאחוריים, שזה הרצון לחכמה, אינו מגולה, ולכן אין גילוי חכמה בזיווג של אב"א. זאת מכיוון שאין דעת המזווג בין חכמה ובינה.
3. כדי שיהיה דעת המזוג, צריך שיעלה ביקוש מהתחתון, שבכך הוא נעשה שותף לזיווג שיש בעליון. ומה שגורם התחתון בעליון – גם הוא מקבל
4. במצב של גדלות דנקודים, יש ביקוש שנצטרך ללמוד כיצד מתבצע, מהגוף, דהיינו מז"ת דנקודים, לאמא. ביקוש זה הוא בחי' דעת והוא המאפשר זיווג דגדלות הנקרא פב"פ.
5. זיווג זה דגדלות גרם בעולם הנקודים לשבירה, אולם בעולם אצילות הוא זה שגרם לגדלות ולאפשרות לתקן גם את צד הגוף.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב