הדף היומי בתע"ס חלק ז' | סיכום בנקודות | שיעור 14 – עמוד תקח – תקי

336

שיעור 14 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ז'
סיכום בנקודות עמוד תק"ט – תק"י יב אדר תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
1. מצב של אב"א נקרא הן פנים והן אחורים, דהיינו הן חשוב והן לא חשוב. וכן הזיווג דפב"פ, נקרא לעתים פנים ולעתים אורים.
2. אב"א נקרא פנים מכיוון שהוא עצם המדרגה ועמם גדול מהתכללות וכן מכיוון שמאיר את הכלים הגדולים שהם כלים דחב"ד.
3. אב"א נקרא אחורים משום שצד ההארה היא הארה קלושה, רק הארת כלים.
4. פב"פ נק' פנים משים שמאיר אור גדול במדרגה. שהוא האור שאם היה מקבל כראוי, היה מתקן את הכלים בשלמות.
5. פב"פ נק' אחורים משום שהוא לא אור תמידי אלא בעולה ויורד. וכן משום שהכלים שנתווספו הגינו הם כלים דנה"י שנקראים כלים פחות חשובים.
6. או"א מגלמים בתוכם את כל החסרונות שבאים לידי ביטוי לאחר הזיווג דגדלות והשבירה ב-ג' צורות.
א – שעטנ"ז ג"ץ – הם בחי' ז' מלכים שהם ז"ת דגוף שנשברו ונפלו לקליפות ומתויגים בג' תגין
ב – בד"ק חי"ה – שהם אחורים דראש דאו"א שהתבטלו לאחר השבירה וירדו לגוף. ומתויגים בתג אחד.
ג- מלאכת סופר – שהם גו"ע דאו"א שלא נשברו ולא נתבטלו אבל נתמעטו למצב הקטנות. והם ללא תגין.
7. התגין הם אלה הקושרים את החסרונות לקדושה. ככל שהם רחוקים יותר מהקדושה הם צריכים הזכרה יותר חזקה וע"כ הכלים השבורים בהם ג' תגין. וכן הלאה.
8. על כל אדם לבדוק את חסרונותיו ולפי הריחוק שלהם מהקדושה צריך לעשות לעצמו תגין כדי לזכור שכל רצון שייך לקדושה ועליו לתקנו ולהביאו לכך.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב