הדף היומי בתע"ס חלק ז' |סיכום| שיעור 17 – עמוד תקטו – תקטז

434

1. הביקוש בגדלות דניקודים הוא על פי הביקוש של הרשימות של שליש תחתון

דנה"י דא"ק שהביקוש שלהם בא לידי ביטוי ע"י ז"ת דניקודים שעלו לביקוש מאמא.

2. הביקוש שיש באו"א נקרא דעת שהוא זה שגורם לזיווג.

3. הביקוש עולה עד אין סוף ויורד חזרה עד לאו"א והאור כנגד ביקוש זה הוא האור

ששייך לכל המלכים שיוצאים ונשברים.

4. כל מלך שנשבר אותם אח"פ של הראש ששייכים לזיווג של אותו מלך הם אלה

שיורדים בבחינת גוף, זה שכתוב שהאחוריים אינם מסתיימים לירד עד שנשברים

כל הכלים.

5. בעולם הניקודים יצאה הקטנות לפני הגדלות שלא נשברה אלא רק אח"כ שיצאה הגדלות בגלל שהקטנות התחברה עם הגדלות אז נשברה.

6. כל המדובר משבירת הכלים הוא רק ממצב של זיווג פנים בפנים שיצאו על

הביקוש שהגיע משליש תחתון דנה"י דא"ק והוא מהווה את האור של גמר תיקון, ועל כן שבירת הכלים היא הבסיס גם לתיקון הסופי שאם נתקן אותו אז יהיה גמר

התיקון.

אין תגובות

להגיב