הדף היומי בתע"ס חלק ז' | שיעור 18 – עמוד תקטז – תקיח

508

בס"ד

שיעור 18 בחלק ז

סיכום: היום למדנו את התפשטות המלכים. בעולם הנקודים נעשה זיווג על גדלות הנקרא 'זיווג פב"פ על או"א'. הזיווג הזה נקרא זיווג של ג"ר דחכמה והוא שגרם לשבירת הכלים. בעולם אצילות יהיה לנו תיקון ומשם והלאה, שאסור לקבל ג"ר דחכמה, אבל פה כן התקבל, ובגלל שהתקבל גרם לשבירה. אסור היה לקבל את האור הזה. 

כשאו"א עשו זיווג על ד' ג', מכיוון שזה אור של גדלות, אז התפשט מיני ובי לגוף, אבל בגוף היו סיגים, מכיוון שהיתה שם פרסא וצ"ב ב' לא התבטל כי ראש א' ישסו"ת שומר על צ"ב. ואז התפשט האור למדרגה ונשבר. לאחר מכן יצאו נקודות שכל אחת מהן גם נשברה ויצא פרצוף חדש שנקרא ישסו"ת. אחרי או"א יצא ישסו"ת וגם הוא עשה זיווג דהכאה על ג' ב'. גם הוא התפשט לגוף וגם הוא נשבר. כשגמר את כל ההזדככות שלו, יצא עוד פרצוף שנקרא ראש הדעת. הוא לא התפשט לגוף כי יוצא על ב' א' עביות קלושה. זה הסדר הכללי שיצא ובתוכו יש לנו עוד בח' פרטיות שיצאו. ז"א שאם נסתכל במבט כללי, מה שיצא לנו זה כך: יצא מלך ראשון (ציור) שנקרא או"א, שיצא על ד' ג'. התפשט לגוף ונשבר. לאחר מכן הטבור עלה לאט לאט עד שהגיע לראש, שעשה זיווג פנימי, כמו ע"ב פנימי כך יצא פה מדרגה על ג' ב', שאו"א עושים. זה נקרא ישסו"ת הפנימי. הוא הוליד, כתוצאה מכך, את המדרגה הבאה שנקראת ישסו"ת החיצון. יצא על ג' ב' כמו שיצא הנקודה הראשונה. הג' ב' הזה גם התפשט לגוף וגם הוא נשבר. כמובן שהיה לו טבור שגם הלך והזדכך ועלה לראש. אחרי שעלה לראש ישסו"ת עשה זיווג על ב' א' שנקרא 'דעת הפנימי'. כמו שהיה ישסו"ת הפנימי. זה מה שאו"א עשה לישסו"ת כדי להולידו, פה ישסו"ת עושה על דעת אחרי שהמסך עלה לראש. והוא מוליד ראש שנקרא דעת. ראש דעת שיוצא על ב' א'. והוא לא מתפשט לגוף. ז"א זיווגים אלה הם פנימיים. הזיווג הזה (ציור) כבר זיווג חיצון. ז"א שיש ג' פרצופים ולא מתפשט לגוף. עביות קלושה. 

אלה הדברים העיקריים, הטעמים של או"א על ד' ג', מזדכך עולה לראש, יוצא ישסו"ת על ג' ב'. מזדכך בגלל השבירה, יוצא ראש הדעת. זה כל עולם הנקודים. 

בדרך יצאו עוד נקודות, המלך הראשון נקרא מלך הדעת. המלך הזה נקרא מלך ב' שלישי ת"ת, כבר לא מלך כי לא יצא לגוף. הגופים נקראים מלכים. רק מה, שכאשר המדרגה התחילה להזדכך אז המסך עלה (ציור) בשלבים עד שהגיע לראש. בדרך, כשיוצאים המסכים, כשמזדככים, אז יוצאים גם זיווגים בראש, מכל ראש יוצא זיווג. הזיווג הראשון שיצא על הנקודה הראשונה, יצא על ג' ב'. והוא נקרא 'גופא דאבא'. 

הזיווג השני שיצא אחריו, היה על ב', שנקרא 'גופא דאמא'. 

הזיווג השלישי יצא על א' ונקרא 'יסודות'. 

כשהתפשטו לגוף אז כל אחד מהם נשבר. פה (ביסודות) היה משהו מיוחד עם הת"ת שלא נשבר, עם שליש עליון. הם נקראים המלכים ע"ש הבח' שעלו לביקוש. הבח' האלה באו מדחג"ת נה"י. המלכים נקראים על שמם. המלך השני נקרא מלך החסד, השלישי מלך הגבורה ומלך שליש עליון דת"ת. 

אלה המלכים שיצאו. אותו הדבר קרה גם בישסו"ת שמזדכך. וגם בו יוצאים זיווגים דהכאה. אז המלך אחרי ישסו"ת נקרא 'גופא דישראל סבא וגופא דתבונה'. פה יוצאים בנפרד גופא דאו"א ופה יחד, והמלך שהתפשט למטה נשבר ונקרא 'מלך נ"ה'. זה יצא על ב' א'.

אח"כ מתפשט למטה, נשבר ונקרא 'מלך היסוד'. אח"כ יצא עוד זיווג על שורש שהתפשט למטה ונשבר כי עביות ב', ונקרא 'מלך המלכות'. 

אח"כ יוצא ראש הדעת שלא מתפשט לגוף כי הוא עביות קלושה. 

מספר לנו, שהיו 8 מלכים. יצאו ונשברו. מלכים אלה מהווים את כל הכלים, כי כל הכלים שיצאו זה כלים של או"ח שנשברו. מכיוון שנשברו נפלו לקליפות. איך ולאן נפלו נלמד בשיעורים הבאים, אבל לשים לב שאלה רצונות שאיתם אנחנו צריכים להשתמש בקדושה, וצריכים להעלות אותם בחזרה לקדושה, ויהיה לנו תפקיד להעלותם. נשברו, ז"א פגשו ברצונות שהם רצונות עצומים וגדולים שלא יכלו לעמוד בהם. אור גדול וכלים קטנים, נשברו ונפלו לקליפות, עכשיו הקליפות שולטות. נראה בהמשך מה נשבר. 

אין תגובות

להגיב