הדף היומי בתע"ס חלק ז' | סיכום בנקודות | שיעור 19 – עמוד תקיח – תקיט

576


1.הזיווג הראשון שיוצא במצב פנים בפנים בעולם הנקודים נקרא הסתכלות עיינין דאוא שיוצא על גובה קומה של ד'-ג', הגוף המתפשט ממנו נקרא מלך הדעת שהוא גם בחינת הטעמים דעולם הניקודים.

2. לאחר יציאת הטעמים יוצאים נקודות כל אחת מהם יוצא כראש וגוף וגם הם נשברים.

3. לאחר גמר הנקודות של אוא נולד פרצוף חדש בעולם הניקודים הנקרא ישסו"ת

4. הזיווג הראשון שנעשה בישסות נקרא הסתכלות עיינין דישסות, והגוף שהוא הטעמים שמתפשט ממנו ונשבר נקרא מלך ב' שלישים תחתונים דתפארת. לאחריו יוצאים עוד פרצופי נקודות שהגופים שלהם נשברים

5. טורף השיעור הוא להבין שהאור שהתפשט במלכים הוא רק חסדים בהארת חכמה זאת למרות שהזיווג נעשה על ד'-ג' שלכאורה זה אור חכמה כמו בפרצוף ע"ב.

6. ההסבר לנקודה הקודמת הוא שכל התפשטות לגוף נובעת בעולם הנקודים מהביקוש של התחתון שבמקרה זה היה – ו' ונקודה שהניעו וגרמו לאמא להפוך פניה לאבא ולקבל את הארת החכמה.

7. היות והביקוש מ- ו' ונקודה היה רק של חסדים וגבורות כמו בזו"ן דאור ישר, לכן זו המדרגה שהתפשטה ממעלה למטה, רק חסדים וגבורות.

8. במדרגה הראשונה במלך הדעת התפשטה מדרגת יחידה של חסדים וגבורות הנקראת מלך הדעת, במדרגה השניה יצאה מדרגת החיה של חסדים וגבורות הנקראת מלך החסד ואת ההמשך נלמד בשיעור הבא

אין תגובות

להגיב