הדף היומי בתעס חלק ח' | שיעור 31 עמודים תרנה-תרנו

241

תובנה מחלק ח׳ – שעור 31

ד׳ זוגות של בינה דאצילות

בינה דמ״ה דאצילות מתחלקת ל-ד׳ בחינות ואלו הן:
– אבא (כתר וחכמה)
– אמא (בינה)
– ישראל סבא (ז״א)
– תבונה (מלכות)

אבא ואמא דבינה ממוקמים מפה עד חזה דא״א שם נשפע שפע החסדים מיסוד דעתיק המשפיע למקום זה (נה״י דעתיק מלובש במקום חג״ת דאריך שמלובש תוך או״א עלאין דאצילות)

ישראל סבא ותבונה המכונים גם ישסו״ת ממוקמים מחזה ועד טבור דא״א, שם ישנה הארת חסדים אך מגולה בהם רצון לחכמה.

כל אחד מאלו הבחינות מקבל לחלקו נקבה מעולם הנקודים וזה סדרן:
– אבא – ו״ת דאבא דנקודים
– אמא- ה״ת דאמא דנקודים (את החסד ללוקח עתיק לחלקו)
– ישראל סבא – מלכות דאבא
– תבונה – מלכות דאמא.

״מתי הנקבה גדולה מהזכר?*
פרצופי הזכרים של בינה דמ״ה – אבא וישראל סבא לוקחים לתיקון מבחינת אבא דנקודים, כומר מצד חכמה. לכן מצד זה נאמר שהנקבה (אבא דנקודים) גדולה מהזכר (בינה דאצילות). אמנם על דרך התיקון ודאי שהזכר הוא הגדול כי כל כח התיקון תלוי בו. לכן למשל באבא דאצילות, אע״פ שהוא כתר וחכמה דבינה דמ״ה אינה מגולה רצון הנקבה (ו״ת דחכמה דב״ן) לחכמה והיא נחבאת בבחינת המילוי של האות י (ו״ד) ואינה באה לידי ביטוי.

– לכל האמור כאן ישנן השלכות נפשיות מרובות, כדי להבין את דרך התיקון.

תעס חלק ח שיעור 31 תרנה
1. בינה דמ"ה שעליה יצא הזכר הנקרא או"א התחלקה לארבע, וכל אחד מבחינות הזכר שלה לקחה לתקן נקבה מעולם הניקודים כך שיצאו לנו ארבע זוגות מבינה דמ"ה.

2. הזוגות האלה מתחלקות הן לימין והן לשמאל מצד זכרים ונקבות כך שאבא וישראל סבא שהם כנגד י- ו של בינה יצאו בצד ימין.
3 הבינה והתבונה שהם כנגד ה' ראשונה וה' תחתונה של בינה יצאו בצד שמאל דא"א

4 יש חלוקה נוספת שהיא חלוקה של מעלה ומטה, חלוקה הזו מתקיימת במקום החזה דאריך היות ולמטה מחזה רוצים חכמה ואין חכמה ולמעלה מחזה היה להם תיקון מיוחד בחסדים מיסוד דעתיק לכן אפילו שאין להם חכמה הם לא רוצים חכמה ונשארים בשלמות, על כן בתוך בינה עצמה נוצרה מציאות של שלמות וחוסר שלמות לכן יש גם הבדל לבין למעלה מחזה לבין למטה מחזה דאריך והיא החלוקה לרוחב

5. אם כך החלוקה לאורך היא ימין ושמאל והחלוקה לרוחב במקום החזה דאריך היא למעלה ולמטה כך שיוצאים לנו ארבע זוגות.

6. הזכרים לוקחים לתקן את חכמה דב"ן ויוצא אם כך שהם לקחו לתקן נקבה שהיא גדולה מהם אולם כיוון שנקבה זו היתה בביטול והם באו לתקן, וגם היות שכל מה שיש בנקבה היא רק מה שמקבלת מהזכר לכן אפשרי שיתקיים זוג זה עם התיקונים הראויים שנלמד אותם בהמשך.

7. בנקבות דהיינו באמא עילאה ותבונה הנקבה של זוגות אלו אינם גדולות מהזכר כי הן מבינה של עולם הניקודים וגם הנקבות הם מבינה.

אין תגובות

להגיב