קבלה – מושגים: אור הסתלקות | אור המתמעט

ב) אור הסתלקות (ח"ג פט"ו אות ו'):
או"ח, היינו האור העליון שאינו מקובל בבחי"ד ונדחה ממנה, ומסתלק למקומו.
ג) אור המתמעט (ח"ג ל"ד):
הע"ס דאו"י, בעברן להתלבש מהמסך ולמטה, נתמעט ערכן בשביל זה, ונבחנות לאור המתמעט.

אין תגובות

להגיב