הדף היומי בתעס חלק ח' | שיעור 36 עמודים תרסה-תרסו

487

תובנה מחלק ח׳ – שעור 36

מבנה כלל הזוגות בעולם האצילות
לאחר שלמדנו באופן פרטי על כל הזוגות הבונים את עולם האצילות, באנו בשעור זה להתבונן במורכבות הכללית, ובהשפעת צ״ב על מציאות הפרצופים.

צ״ב גרם לחלוקה של כל מדרגה על גו״ע ואח״פ. כך גם עולם האצילות ככלל נחלק לגו״ע וג״ר דבינה למעלה מחזה דא״א (עתיק, א״א, או״א). ואח״פ למטה מחזה (ישסו״ת וזו״ן)
וכמו בכלל, כך גם באופן פרטי בכל אחת מן הבחינות:

– עתיק ונוקבא נבחנים לגו״ע של שרשי המוחין.
א״א נבחן לאח״פ של שרשי המוחין.

– או״א נבחנים לגו״ע של המוחין.
ישסו״ת נבחן לאח״פ של המוחין.

– זו״ן הגדולים – ז״א ורחל עילאה נבחנים לגו״ע של מקבלי המוחין..
זו״ן הקטנים – ז״א ורחל תתאה נבחנים לאח״פ של מקבלי המוחין.

כל חלוקה כזאת נעשית על החזה כאשר גו״ע למעלה מחזה ואח״פ למטה מחזה.
חלוקה זאת נובעת באופן שרשי מחלוקת ראש הא׳ ישסו״ת בעולם הנקודים על גו״ע ואח״פ.

עוד ראינו, שמכיון ואנו עוסקים בצ״ב, כל פרצופי האצילות ככלל, במצב הקביעות נחלקים ל:
שרשי המוחין- כנגד נשמה.
המוחין – כנגד רוח
מקבלי המוחין – כנגד נפש.

תע"ס שיעור 36 עמודים תרס"ה- תרס"ו
1. בעולם האצילות ככל שיורדים בפרצופים יש פירוד יותר בין הזכר לנקבה.
2. ככל שהפירוט גדול יותר יש עבודה של תיקון גדולה יותר אולם לא ניתן לעשות עבודה של תיקון אם לא מחוברים ויונקים כוח מהבחינות שמחוברות, דהיינו מהפרצופים העליונים.
3. בשיעור זה אנו עסקנו ביחס בין הפרצופים בתוך עולם האצילות בשונה מהיחס בין זכר ונקבה בכל אחד מהפרצופים שעסקנו בשיעורים הקודמים.
4. פרצופי אצילות מתחלקים לג' בחינות שהם כנגד ראש תוך סוף וכן כנגד שורשי מוחין מוחין ומקבלי המוחין.
5. החלק שהוא כנגד שורשי המוחין הם עתיק ואא , כנגד המוחין אוא וישסות, כנגד מקבלי המוחין זא ומלכות .
6. כל זוג מחולק עם פרסא בניהם שהחלק העליון כנגד גלגלתא ועיניים והחלק התחתון כנגד אחפ.
7. בינה מחולקת באמצע הספירה ויוצרת ב' פרצופים בשונה מהספירות האחרות של פרצופי אצילות שכל אחד לקחה ספירה אחת, זאת מכיוון שבבינה עצמה נעשה צמצום ב' והיות והפרצופים נעשו על צמצום ב' לכן בינה שיש בה ב' תכונות גר דבינה וזת דבינה, התחלקה לב' פרצופים המתארים שלמות בגר דבינה וחוסר שלמות בזת דבינה.
8. בכל מדרגה וספירה בעולם האצילות נשארו בשל צמצום ב' רק ג' בחינות, מצד הכלים כתר חכמה ובינה, ומצד האורות המלובשים בכלים נשמה רוח ונפש.

אין תגובות

להגיב