הדף היומי בתעס חלק ח' | סיכום בנקודות | שיעור 36 עמודים תרסה-תרסו

414

תע"ס שיעור 36 עמודים תרס"ה- תרס"ו
1. בעולם האצילות ככל שיורדים בפרצופים יש פירוד יותר בין הזכר לנקבה.
2. ככל שהפירוט גדול יותר יש עבודה של תיקון גדולה יותר אולם לא ניתן לעשות עבודה של תיקון אם לא מחוברים ויונקים כוח מהבחינות שמחוברות, דהיינו מהפרצופים העליונים.
3. בשיעור זה אנו עסקנו ביחס בין הפרצופים בתוך עולם האצילות בשונה מהיחס בין זכר ונקבה בכל אחד מהפרצופים שעסקנו בשיעורים הקודמים.
4. פרצופי אצילות מתחלקים לג' בחינות שהם כנגד ראש תוך סוף וכן כנגד שורשי מוחין מוחין ומקבלי המוחין.
5. החלק שהוא כנגד שורשי המוחין הם עתיק ואא , כנגד המוחין אוא וישסות, כנגד מקבלי המוחין זא ומלכות .
6. כל זוג מחולק עם פרסא בניהם שהחלק העליון כנגד גלגלתא ועיניים והחלק התחתון כנגד אחפ.
7. בינה מחולקת באמצע הספירה ויוצרת ב' פרצופים בשונה מהספירות האחרות של פרצופי אצילות שכל אחד לקחה ספירה אחת, זאת מכיוון שבבינה עצמה נעשה צמצום ב' והיות והפרצופים נעשו על צמצום ב' לכן בינה שיש בה ב' תכונות גר דבינה וזת דבינה, התחלקה לב' פרצופים המתארים שלמות בגר דבינה וחוסר שלמות בזת דבינה.
8. בכל מדרגה וספירה בעולם האצילות נשארו בשל צמצום ב' רק ג' בחינות, מצד הכלים כתר חכמה ובינה, ומצד האורות המלובשים בכלים נשמה רוח ונפש.

אין תגובות

להגיב