קבלה – מושגים: בהו | בית

) בהו (ח"ג פ"ו אות ג'):
בהו, הוא כינוי לאריך אנפין, והוא שם מקביל ל"תהו", שהוא כינוי לעתיק, שפירושו שלילת השגה, ו"בהו", פירושו גילוי השגה ולשון ישות, שהוא נוטריקון בו"הוא.
בית (ח"ג פ"ה אות א'):
אותה בחינת ספירת המלכות, שנפרדה

לוח התשובות תלמוד עשר הספיות לפירוש המלות קצא

מהכלים הפנימיים, והיתה לכלי לאו"מ, מכונה בשם "בית" או "היכל", עיין כאן בלוח התשובות אות קע"ו.

אין תגובות

להגיב