הדף היומי בתעס חלק ח' | שיעור 37 עמודים תרסז-תרסח

1059

תע"ס 37 תרסז-תרסח

1. ישנו שוני מהותי בין הפרצופים ועתיק ואריך אנפין לפרצופים של אבא ואמא וזו"ן
2. ההבדל הוא שבעתיק ואא הזכר והנקבה הם בפרצוף אחד וכן הזכר לוקח את כל צד המה והנקבה את כל צד הבן. לעומת זאת באוא וזון צד הזכר וצד הנקבה הם בפרצופים נפרדים, ועוד שינוי שלכל אחד מהם יש מה ובן.
3. ישנו הבדל גם בין אוא וזון במצב הקביעות אוא הם בשלמות וזון הם בחוסר שלמות , זאת מכיוון שהנקבה דאוא שהיא בינה מסופקת שיש רק חסדים ואינה מרגישה בחיסרון. לעומת זאת מלכות שבטבעה רוצה חכמה חשה חוסר שלמות במצב שאין חכמה.

4. בינה דעולם האצילות מחולקת לארבעה פרצופים הן מצד המה והן מצד הבן.

5. בינה דמה מתחלקת באופן הבא: אבא לקח כתר וחכמה , אמא בינה , זא את זא ומלכות את מלכות.

6. גם צד הבן דאוא מתחלק . אבא לקח ו' תחתונות דחכמה אמא ה' תחתונות דבינה , ישראל סבא – מלכות דאבא, ותבונה מלכות דאמא.

7. לאבא יש מה ובן ולאמא יש מה ובן אולם יש מצב גם שבו אבא לוקח את כל צד המה ואמא לוקחת את כל צד הבן , מתי זה קורה וכיצד זה קורה נלמד בעה בהמשך.

תובנה מחלק ח׳ – שעור 37

התחלפות הזוגות

בשעור הקודם חזרנו וראינו כי בפרצופי שרשי המוחין – עתיק וא״א אין הנוקבא נפרדת לפרצוף עצמאי, אלא מהווה חלק מישות מורכבת זכר ונקבה. לעומת זאת, בפרצופים מתחת להם – או״א, ישסו״ת וזו״ן ישנה כבר נוקבא נפרדת לכל זכר.

נעשה חזרה ונראה מיהם הזוגות המרכיבים את קומת הבינה:
כתר וחכמה דמ״ה לוקחים לנקבה את ו״ת דאבא דב״ן.
בינה דמ״ה לוקחת לנקבה את ה״ת דאמא דב״ן.
ז״א דמ״ה לוקח לתיקון את מלכות דאבא דב״ן
מלכות דמ״ה לוקח לתיקון את מלכות דאמא דב״ן

אנו למדים מכך שכל זכר מצד המ״ה שעיקרו הוא חסדים לוקח נקבה מצד הב״ן- צד הגבורות.

ישנם מצבים מיוחדים, אותם נלמד בשעור הבא, שבהם, אבא ואמא נחלקים באופן שונה, כל צד המ״ה יהיה בחינת אבא, וכל צד הב״ן יהיה לבחינת אמא.

האם גם במצב זה אנו נוכל להבחין בצד של חסדים וצד של גבורות?
התשובה היא כן. בחינות ההתפשטות, שהם הזכרים דמ״ה- כתר וחכמה וז״א יהיו בחינת החסדים שבזכר. בחינות ההתגברויות – בינה ומלכות דמ״ה יהיו בחינת הגבורות שבזכר.
בצד הנקבה: בחינות המיוחסות לאבא דב״ן יהיו צד הזכר שבנקבה – חסדים. ובחינות האמא דב״ן יהיו בחינות הגבורות שבנקבה.

עד כה התייחסנו לקומת בינה. גם בקומת ז״א ונוקבא תהיינה התחלפויות. נלמדן בהמשך.

אין תגובות

להגיב