הדף היומי בתעס חלק ח' | סיכום | שיעור 37 עמודים תרסז-תרסח

388

תע"ס 37 תרסז-תרסח

1. ישנו שוני מהותי בין הפרצופים ועתיק ואריך אנפין לפרצופים של אבא ואמא וזו"ן
2. ההבדל הוא שבעתיק ואא הזכר והנקבה הם בפרצוף אחד וכן הזכר לוקח את כל צד המה והנקבה את כל צד הבן. לעומת זאת באוא וזון צד הזכר וצד הנקבה הם בפרצופים נפרדים, ועוד שינוי שלכל אחד מהם יש מה ובן.
3. ישנו הבדל גם בין אוא וזון במצב הקביעות אוא הם בשלמות וזון הם בחוסר שלמות , זאת מכיוון שהנקבה דאוא שהיא בינה מסופקת שיש רק חסדים ואינה מרגישה בחיסרון. לעומת זאת מלכות שבטבעה רוצה חכמה חשה חוסר שלמות במצב שאין חכמה.

4. בינה דעולם האצילות מחולקת לארבעה פרצופים הן מצד המה והן מצד הבן.

5. בינה דמה מתחלקת באופן הבא: אבא לקח כתר וחכמה , אמא בינה , זא את זא ומלכות את מלכות.

6. גם צד הבן דאוא מתחלק . אבא לקח ו' תחתונות דחכמה אמא ה' תחתונות דבינה , ישראל סבא – מלכות דאבא, ותבונה מלכות דאמא.

7. לאבא יש מה ובן ולאמא יש מה ובן אולם יש מצב גם שבו אבא לוקח את כל צד המה ואמא לוקחת את כל צד הבן , מתי זה קורה וכיצד זה קורה נלמד בעה בהמשך.

אין תגובות

להגיב