הדף היומי בתעס חלק ח' | סיכום | שיעור 39 עמודים תרע-תרעא

396

סיכום תרע שיעור 39 תע"ס

1. נשמת אדם הראשון נולדת כפנימיות עולמות בי"ע שתפקידה להמשיך את התיקון לאחר הקביעות דעולם האצילות שיצא שם הזו"ן רק על ו"ק.

2. כל עולם אצילות ועולמות ביע יוצאים על הרשימות של עולם הנקודים ולא כפי שהיה אפשר לחשוב שבריאה יצירה ועשיה יוצאים מהרשימות שנשארו מאצילות והרי לא ייתכן כי הרי אצילות לא היה בו שבירה ולא היה בו ביטוש.

3. עולם האצילות יצא על הרשימות מהנקודים מצד אחור באחור ופנים באחור. אולם על הרשימות שעלו מצד פנים בפנים עדיין לא יצא שום פרצוף בשום עולם. אולם עתה לאחר שצריך להמשיך לתקן נצטרך גם רשימות אלו שמוצאים פרצופים דרכם לתקן את כל הניצוצין שנמצאים בעולמות ביע שמציינים את גדלות של נקודים פנים בפנים.

4. בשיעור הבא נראה כיצד זון דאצילות היו צריכים לעלות כדי להוליד את נשמת אדם הראשון וכן נלמד היכן נולד אדם הראשון מה היו עיליותיו ומדוע חטא.

אין תגובות

להגיב