הדף היומי בתעס חלק ח' | שיעור 39 עמודים תרע-תרעא

479

סיכום תרע שיעור 39 תע"ס

1. נשמת אדם הראשון נולדת כפנימיות עולמות בי"ע שתפקידה להמשיך את התיקון לאחר הקביעות דעולם האצילות שיצא שם הזו"ן רק על ו"ק.

2. כל עולם אצילות ועולמות ביע יוצאים על הרשימות של עולם הנקודים ולא כפי שהיה אפשר לחשוב שבריאה יצירה ועשיה יוצאים מהרשימות שנשארו מאצילות והרי לא ייתכן כי הרי אצילות לא היה בו שבירה ולא היה בו ביטוש.

3. עולם האצילות יצא על הרשימות מהנקודים מצד אחור באחור ופנים באחור. אולם על הרשימות שעלו מצד פנים בפנים עדיין לא יצא שום פרצוף בשום עולם. אולם עתה לאחר שצריך להמשיך לתקן נצטרך גם רשימות אלו שמוצאים פרצופים דרכם לתקן את כל הניצוצין שנמצאים בעולמות ביע שמציינים את גדלות של נקודים פנים בפנים.

4. בשיעור הבא נראה כיצד זון דאצילות היו צריכים לעלות כדי להוליד את נשמת אדם הראשון וכן נלמד היכן נולד אדם הראשון מה היו עיליותיו ומדוע חטא.

תובנה מחלק ח׳ – שעור 39

הכנה ללידת אדם הראשון
עולם האצילות יוצא בקביעות, כשהוא לוקח מכלים של מצב אב״א ופב״א של עולם הנקודים.
ולמעשה הכלים שנשברו מחמת עצמם, שהם מייצגים את הכלים האמיתיים של הגדלות לא מתוקנים במצב זה.
כדי להמשיך את התיקון נצטרך להולדת האדם שהוא פנימיות העולמות שיקח לתיקון גם על הכלים של מצב הפב״פ, כמובן, עם כל התיקונים המוקדמים שנעשו בעולם אצילות- שהם למשל לגנוז את גדלות כלי הקבלה, לא לקבל על ג״ר דחכמה ועוד.
הרשימות של אדה״ר שעתיד להיוולד מוחזקות ע״י הנוקבא דאצילות. (שהיא מחזיקה את כל החסרונות העתידיים, שנותרים כרשימות מעולם הנקודים שטרם יצאו לפועל).

מכיוון וזו״ן, במצב הקביעות, בזיווג אב״א הם לא יכולים להוליד והם נדרשים לב׳ עליות – עד לאו״א. זו״ן שעלו לשם מקבלים קומת חיה ומכח או״א מזדווגים פב״פ (לשם דיוק זה נקרא עמידת פב״פ) ומולידים בשיתוף מ״ן שעולים מנה״י דא״א ב׳ בחינות:
א. פנימיות העולמות- אדה״ר ונשמות הצדיקים הכלולות בו.
ב. חיצוניות העולמות- סביבת הפעולה של הנשמות. עולמות בי״ע.

– נקודה חשובה נוספת: כל הפרצופים דאצילות שיצאו בבחינת ו״ק — על רשימות ממצבי אב״א ופב״א, נדרשים גם הם, לצורך גדילתם, לעורר גם את מצב הפב״פ ולמעשה לקחת כלים שנשברו על מנת לתקנם.

אין תגובות

להגיב