הדף היומי בתעס חלק ח' | סיכום בנקודות | שיעור 40 עמודים תרעא-תרעב

404

הדף היומי בתעס תרעא-ב

1.לאחר קביעות עולם האצילות שתוקנו רק מצב הא' ומצב הב' מעולם הנקודים דהיינו אחור באחור ופנים באחור נשאר כל מצב האחוריים של עולם הנקודים שלא תוקן.

2. לצורך המשך התיקון היה צריך להוליד את עולמות ביע ואת נשמת אדם הראשון שהוא פנימיות העולמות.

3. הצורך בנשמת אדם הראשון היתה מכיוון שהשימוש רק בעולמות כמו שהיה למעלה לא הספיק והיה צריך דבר חדש משהו יותר זך ולכן נוצרה הנשמה שהיא מצד החוקים העליונים כנגד הקו שיצא כאדם קדמון ביחס לעיגול. ולכן נשמת אדם הראשון היא הפועלת והשליח של אדם קדמון דהיינו לייצר את האהבה.

4. זון דאצילות שצריכים להוליד את ביע ונשמת אדם הראשון נמצאים במצב של קטנות ואינם יכולים להוליד במצב זה.

5. לצורך הולדה זון דאצילות עולים להיכל אוא ומשמה מולידים את נשמת אדם הראשון.

6. אדם הראשון נולד כאשר ראשו במקום זא דאצילות שמשם עלה עולם הבריאה, גרונו במקום מלכות דאצילות שלשם עלו ד' ראשונות דיצירה, גופו מתפשט בכל עולם הבריאה שלשם עלו ו' תחתונות דיצירה, וד' ראשונות דעשיה , ורגליו במקום ו' ראשונות דיצירה שלשם עלו ו' תחתונות דעשיה.

7. יוצא שאדם הראשון מתפשט ממקום זא דאצילות עד מקום חזה דיצירה ומשם ולמטה זה מדור הקבע של הקליפות שאסור לאדם הראשון להתפשט שמה, שהוא גם מקום עץ הדעת ומקום הנחש.

אין תגובות

להגיב