הדף היומי בתעס חלק ח' | סיכום בנקודות | שיעור 42 עמודים תרעד-תרעה

413

שיעור 42 עמודים תרעה-ו
1. כל העולמות יוצאים כדי ליישם את הבחירה ביתר דבקות.

2. בזמן לידת אדם הראשון ז"א דאצילות היה במקום אבא והנוקבא במקום ישסו"ת נולד אדם הראשון שראשו במקום ז"א דאצילות אבל גופו ורגליו נמצאים למטה מפרסא והם לא תוקנו

3. תיקון בעולם האצילות הוא רק תיקון מצד הזמן אבל לא מצד המקום, דהיינו אי אפשר לתקן את המקום של ביע אלא רק לעלות אותם למקום אצילות ושם לתקן

4. כשנולד אדם הראשון שם אותו הקבה בגן עדן כדי שישמשיך לתקן ואכן בשעה החמישית לאחר שתיקן אדם הראשון העלה את כל העולמות מדרגה נוספת שהיא נקראת בחינה ב'

5. בבחינה זו שהיא השעה החמישית של יום השישי ז"א עולה לראש דא"א ונוקבא עולה לאו"א עילאין ובריאה עולה למקום ישסו"ת ויצירה למקום ז"א וד' ראשונות דעשיה למקום נוקבא דאצילות.

6. התיקון אינו שלם בבחינה הב' היות ורגליו של אדם הראשון עדיין למטה מפרסא וגם שלא קיבלו הארה .

7 בשיעור הבא נלמד עליה נוספת כדי לתקן גם את בחינת העשיה בכללותה שבחינה זו גרמה לשבירה.

אין תגובות

להגיב