הדף היומי בתעס חלק ח' | שיעור 42 עמודים תרעד-תרעה

139

שיעור 42 עמודים תרעה-ו
1. כל העולמות יוצאים כדי ליישם את הבחירה ביתר דבקות.

2. בזמן לידת אדם הראשון ז"א דאצילות היה במקום אבא והנוקבא במקום ישסו"ת נולד אדם הראשון שראשו במקום ז"א דאצילות אבל גופו ורגליו נמצאים למטה מפרסא והם לא תוקנו

3. תיקון בעולם האצילות הוא רק תיקון מצד הזמן אבל לא מצד המקום, דהיינו אי אפשר לתקן את המקום של ביע אלא רק לעלות אותם למקום אצילות ושם לתקן

4. כשנולד אדם הראשון שם אותו הקבה בגן עדן כדי שישמשיך לתקן ואכן בשעה החמישית לאחר שתיקן אדם הראשון העלה את כל העולמות מדרגה נוספת שהיא נקראת בחינה ב'

5. בבחינה זו שהיא השעה החמישית של יום השישי ז"א עולה לראש דא"א ונוקבא עולה לאו"א עילאין ובריאה עולה למקום ישסו"ת ויצירה למקום ז"א וד' ראשונות דעשיה למקום נוקבא דאצילות.

6. התיקון אינו שלם בבחינה הב' היות ורגליו של אדם הראשון עדיין למטה מפרסא וגם שלא קיבלו הארה .

7 בשיעור הבא נלמד עליה נוספת כדי לתקן גם את בחינת העשיה בכללותה שבחינה זו גרמה לשבירה.

תובנה מחלק ח׳ – שעור 41

אדם הראשון
אדם הראשון נולד במצב של עליית עולמות מזיווג זו״ן דאצילות שנמצאים בהיכל או״א.
הולדתו היא נקודת מפנה בשרשרת הבריאתית. עד כה תיקנו הפרצופים בזה אחר זה את בחינת הצורה בעמ״נ להשפיע והשתיתו אותה על הבחינות השונות.
הפרצופים השונים סיימו את תפקידם כ״מתקני העולם״ ונשלחה שליחה מטעם המלכות דאין סוף, מכח בחירתה ביתר דביקות להיות זאת שמתקנת ומביאה את גמר התיקון.
שליחה זו היא נשמת אדם הראשון. הפרצופים והעולמות ישמשו מעתה לחיצוניות וסביבת הפעולה ונשמת האדם היא החשובה והיא הפועלת את התיקון.

רפ״ח ניצוצין ונשמת האדם
כזכור כל הפרצופים וגם נשמת אדם הראשון שנולדים אחרי עולם הנקודים באים כרשימות שעלו מהנקודים לראש הס״ג ובאים לתקן את כל הכלים השבורים ולהעלות את הניצוצין (אור הע״ב של הרשימה דהתלבשות).
עולם אצילות מתקן את מצבי האב״א והפב״א של עולם הנקודים, ואת מצב הפב״פ בא אדם הראשון לתקן.
למרות זאת, בתחילת הוויתו לא נברא אלא מרפ״ח ניצוצין בלבד כלומר מבחינות של התכללות ולא מעצם המלכות – ל״ב האבן.

כבר בעיבורו בזו״ן דאצילות הוסר ממנו ל״ב האבן וכך בעת לידתו יכול היה לתקן רק בחינות של רפ״ח ניצוצין.
אדם הראשון התפתה להצעתו של הנחש ונפל באכילה שאינה לשם שמיים. עם אכילתו זו נשבר ונפל מרום המעלות (זיהרא עלאה) שהיה טרם החטא לשפל גדול (נפש דנפש בכלי דכתר כתר). החטא גרם שהתערבבו גם אותם החלקים המתוקנים עם החלקים הבלתי מתוקנים שבנשמתו והכל נפל לשליטת הקליפות.

מה התיקון?
לשמחתנו הרבה, עולם האצילות, אינו נפגם, ועומד בשלו, אמנם חזר למצב הקביעות, אך הוא שומר על האפשרות לחזור לחיים אפילו מן המוות. תיקונו של אדם הראשון וכל הנשמות המתפרטות ממנו תהיה לשוב על המדרגה שקודם החטא, כלומר למציאות של רפ״ח ניצוצין.
ואם כך, איך נבוא לתיקון השלם?
לשם כך תבוא נשמת משיח שתתקן גם בחינות של האלף השביעי, של לב האבן, של אותה מלכות הגנוזה ברדל״א מצד האורות, ומצד ההשתוקקות מיוצגת בלב האבן.

אין תגובות

להגיב