הדף היומי בתעס חלק ח' | סיכום | שיעור 50 עמוד תרצ"א – תרצ"ב

465

תובנה מחלק ח׳ – שעור 50

סדר סיבה ומסובב – שעור 3

איך נכון ללמוד? איך נכון לעבוד?
ישנן ב׳ הסתכלויות על המציאות וכל כל מצב בחיים:
1. איך המציאות נתהוותה ממעלה למטה – את זה יש ללמוד ועל זה יש להסתכל ללא מעורבות רגשית, אלא באופן ״אובייקטיבי״ – נקי משוחד עצמי.
2. מה התפקיד שלי ביחס למציאות – איך מתוך ההזמדנויות לעבודה שמייצרות עברונו הקליפות נדע לשוב חזרה לשרשנו, זאת ע״י תורה, מצוות, מע״ט ותפילה.

התחתון מבקש, העליון בוחר כיצד להתייחס ואיך לפעול
לאחר שבירת הכלים עולים הרשימות- ההתרשמויות מהשבירה ומכל מה שארע בעולם הנקודים לראש הס״ג כדי להמשיך את סדר התיקון.
ב׳ האינפורמציות שעולות הן:
– הזדככות לבחינת שרש
– צ״ב
כותב האר״י שהרשימות עלו לשרש דס״ג ומדייק בעל הסולם שהן עולות תחילה לפה דס״ג שהוא המאציל שלהן. הראש דס״ג בוחר ומחליט לעשות זיווג על בחינת שרש. כך עלינו להבין שבכל מערכת יחסים של עליון ותחתון – התחתון מעלה ביקוש, מספר על הכאב שלו אך העליון לא מוכרח אלא בוחר להתייחס לביקוש כפי רצונו החפשי.

ב׳ ראשים- עתיק וא״א
הכתר דעולם אצילות מורכב מב׳ ראשים:
עתיק – התנגדות להלבשה, בחינת לא ידע ולא נודע. בחינת אמונה מוחלטת
א״א – התלבשות בכח (דומה לאו״ח המלביש) – בחינת הידיעה, מתפשטת לגוף.
ההקדם של עתיק מורה על כך – שבכדי לבוא לידיעה, לזיווג חייב הקדם של טהרה, שזאת משיגים ע״י אמונה וביטול מוחלט של הישות העצמית. של הרצון לקבל המורגש. רק לאחר מכן אפשר לבוא לבחינת זיווג דקדושה בבחינת א״א שכבר משתמש ברצון לקבל כדי לבטא את רצונו להשפיע.

סיכום בנקודות שיעור 50 חלק ח'
1. כל הלימוד ממעלה למטה הוא לימוד של הסתכלות התהליך בלי קשר למה האדם הנמצא באותו תהליך מרגיש או חווה. אלא לפי סדר עולמות עליונים שהבורא קבע.
2. ההסתכלות ממטה למעלה מפגישה את האדם עם קליפות שיוצרות קושי אבל גם מאפשרות לו – אם יעשה את התהליך – להיות שותף וע"י כך תהיה לו אישיות שמגיעה לאהבה. תו"מ מעשים טובים ותפילה הם אמצעים שמאפשרים לפעות את ה'ממעלה למטה בדרך של ממטה למעלה'
3. המסך דנקודים אע"פ שכתוב שעולה למצח דס"ג, אינו עולה אלא לפה דס"ג וס"ג עצמו בוחר לעלות אותו למצח דס"ג עפ"י האינפורמציה שהעלה המסך. אבל התחתון לא יוכל להכריח את העליון אול הוקות לו לעשות כך או אחרת.
4. עולם אצילות יוצא כפרצופים הנבדלים זמ"ז
5. הכתר של אצילות מתחלק ל-ב' – עתיק וא"א – ראש אמוני וראש מדעי.
6. את ההבחנות בין עתיק לא"א אנו לומדים מההבנה מהו ראש.
7. ראש הוא התנגדות להתלבשות, אולם בתוך התנגדות זו ישנה גם התלבשות בכח. שב' בחי' אלו הן השורש לב' הראשים הנקראים עתיק וא"א.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב